Вибіркові навчальні курси для студентів ІІІ-іх курсів

Дисципліни циклу загальної 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки,

за вибором студента у 2018-2019 н.р.

3 курс (денна форма навчання)

5 семестр
1 Освітні технології Ковальчук Л.О. загальної та соціальної педагогіки
2 Техніки критичного мислення Цюра С.Б. загальної та соціальної педагогіки
3 Особистість у сучасному медіапросторі Субашкевич І.Р. корекційної педагогіки та інклюзії
6 семестр
1 Педагогічна конфліктологія Равчина Т.В. загальної та соціальної педагогіки
2 Культура міжособистісних взаємин Мищишин І.Я. загальної та соціальної педагогіки
3 Педагогічне проектування в сучасній школі Лах М.Р. початкової та дошкільної освіти