Вибіркові навчальні курси для студентів ІІІ-іх курсів

Перелік вибіркових дисциплін циклу

гуманітарної та соціально-економічної підготовки

для студентів ІV курсів (7 семестр)

 на 2018-2019 навчальний рік

4 курс (денна форма навчання)

спеціальності (6.010102 Початкова освіта)

7 семестр

 1. Політологія
 2. Релігієзнавство
 3. Екологія

7 семестр

1.Сучасні інформаційні технології навчання

 1. Фізичне виховання
 2. Основи підприємницької діяльності в освіті.
 3. Соціологія
 4. Національна економіка

 

4 курс (денна форма навчання)

спеціальності (6.010101 Дошкільна освіта)

7 семестр

 1. Математично-статистичні методи обробки даних емпіричних досліджень
 2. Риторика та культура мовлення педагога
 3. Основи правознавства

4.Фізвиховання

 

4 курс (заочна форма навчання)

спеціальності (6.010101 Дошкільна освіта)

7 семестр

 1. Основи підприємницької діяльності в освіті.
 2. Релігієзнавство
 3. Історія Львівського університету

 

4 курс (денна форма навчання)

спеціальності (6.010105 Корекційна освіта)

7 семестр 

 1. Політологія
 2. Релігієзнавство

3.Екологія

 1. Основи підприємницької діяльності в освіті
 2. Національна економіка

7 семестр

 1. Математично-статистичні методи обробки даних емпіричних досліджень
 2. Семіотика пам’яті
 3. Основи музейної педагогіки
 4. Фізвиховання

4 курс (заочна форма навчання)

спеціальності (6.010105 Корекційна освіта)

7 семестр

 1. Політологія
 2. Релігієзнавство

3.Екологія

 1. Основи підприємницької діяльності в освіті
 2. Національна економіка

 

4 курс (денна форма навчання)

спеціальності (6.010106 Соціальна педагогіка)

7 семестр

1.Математично-статистичні методи обробки даних емпіричних досліджень

 1. Сучасні інформаційні технології навчання
 2. Соціологія
 3. Основи підприємницької діяльності в освіті
 4. Національна економіка