Альтернативна комунікація з дітьми з ТПМ

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51Немає
62Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
512Музичко Л. Т.
610Музичко Л. Т.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
512Музичко Л. Т.
610Музичко Л. Т.

Опис курсу

Курс «Альтернативна комунікація з дітьми з ТПМ » має чітку професійну спрямованість підготовки майбутніх фахівців, які зорієнтовані на роботу із дітьми у дошкільних та  спеціалізованих освітніх закладах. Навчальна програма з дисципліни «Альтернативна комунікація з дітьми з ТПМ  » представляє поглиблений курс в складі теоретичної та практичної підготовки спеціаліста.  Основним завданням дисципліни є підготувати майбутніх корекційних педагогів до роботи з дітьми різних вікових категорій у дошкільних навчальних закладах та початкових класах спеціалізованих освітніх  закладів. Навчальна дисципліна «Альтернативна комунікація з дітьми з ТПМ» передбачає: ознайомлення студентів з психічними та психологічними якостями дітей з порушеннями мовлення, а також моторних труднощів, які призводять до порушення та затримки мовлення дітей, які мають проблеми у психофізичному розвитку та застосування методів альтернативної комунікації для покращення спілкування та навчання, адаптації у соціальній сфері, корекції недоліків їх психічного та фізичного розвитку, виховання морально-вольових якостей, підготовки до самостійного життя.

Рекомендована література

 1. Альтернативная коммуникация. методический сборник. Новосибирск, 2012.
 2. Лазина Е., Рыскина В.Л. коммуникация – это не только слова. Методическое пособие по дополнительной коммуникации для родителей и педагогов. Коммуникация с помощью картинок. Санкт-Петербург, Эвричайлд
 3. Методика учебно-воспитательной работы в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации: Учеб.-метод.пособие / М. Вентланд, С.Е. Гайдукевич, Т.В. Горудко и др.; Науч. ред. С.Е. Гайдукевич. – Мн.: БГПУ, 2009. – 276 с
 4. Фрост Л., Бонди Э. Система альтернативной коммуникации с помощью карточек (PECS): руководство для педагогов. М.: Теревининф, 2011.

Додаткова:

 1. Варенова, Т.В. теория и практика коррекционной педагогики: учеб. Пособие / Т.В. Варенова. – Мн.: ООО «Асар», 2007. – 320с.
 2. Гайдукевич, С.Е., Гайслер, В., Готан, Ф. и др. Обучение и воспитание детей в условиях центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации: Пособие для педагогов и родителей / С.Е. Гайдукевич, В. Гайслер, В. Готан и др.; Науч. ред. С.Е. Гайдукевич. – Мн.: УО «БГПУ им. М. Танка», 2007. – 144с.
 3. Выготский, Л.С. Собрание сочинений: : в 6т. / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 1982. – Т.3: Проблемы развития психики. – 392с.
 4. Выготский, Л.С. Собрание сочинений: : в 6т. / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 1983. – Т.6: Научное наследство. – 392с.
 5. Бгажнокова, И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития: Программно-методические материалы / И.Б. Бгажнокова, М.Б. Ульянцева, С.В. Комарова и др.; Под ред. И.М. Бгажноковой. – М.:ВЛАДОС, 2007. – 239с.
 6. Громова, О.Е. Идеографическая письменная система «Блиссимволика» как компенсирующая стратегия общения при отсуствии речи / О.Е. Громова // Дефектология. – 2000. – №5.- С.72-77.
 7. Землянова, Е.Т. Коммуникация (поддерживающая коммуникация): первые шаги / Е.Т. Землянова, Т.В. Лисовская // Дэфекталогiя. – 2005. – №4. – С. 18-26.
 8. 8. Зюммала, Р. Обучение и сопровождение детей с аутизмом по программе ТЕФССН / Р. Зюммала. – Минск: БелАПДИиМИ. – 2005. – 56с.
 9. 9. Петрова, Е.А. Жесты в педагогическом процессе / Е.А. Петрова. – М.: Московское городское педагогическое общество. – 1998. – 222с.
 10. 11. Фишер, Э. Планы и раздел учебной программы для детей с особенностями в интеллектуальном развитии / Э. Фишер. – Минск: БЭБ православные церкви. – 1999.
 11. 12. Эллнебю, И. Право детей на развитие / И. Эллнебю. – Минск – 1997 – 118с.

Корисні ресурси Інтернету:

 1. www.zygo-usa.com
 2. www.AttainmentCompany.com
 3. www.mayer-johnson.com
 4. www.itaac.com
 5. www.rehabmodul.se

Силабус:

Завантажити силабус