Технології організації та проведення соціально-просвітницького тренінгу

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Немає

Опис курсу

Мета курсу «Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу» – забезпечити майбутніх соціальних педагогів вмінням надавати консультативну та організаційну допомогу з питань організації, підготовки та проведення соціально-педагогічного тренінгу різного соціального спрямування різноманітним категоріям клієнтів соціальних служб.

Навчальний курс охоплює наступні питання: теорії тренінгових форм навчання, специфіка їхньої організації та проведення, методики організації групового навчання, особливості проведення соціально-педагогічного тренінгу як форми динамічного навчання, структура проведення тренінгового навчання, основні завдання тренінгу.

Рекомендована література

 1. Бадалова М. В. Тренинг интеллектуальных навыков консультирования / Бадалова М. В. // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 4. – С. 3–27.
 2. Бакли Р. Теория и практика тренинга / Бакли Р., Кэйпл Дж. – СПб. : Питер–Пресс, 1997. – 225 с.
 3. Барко В. І. Методика проведення тренінгів управлінського спрямування / Барко В. І. // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. –№ 4. – С. 70–77.
 4. Безпалько О. В. Тренінг як інноваційна форма соціально-педагогічної роботи / Безпалько О. В. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – № 1. – С. 22–28.
 5. Зимівець Н. В. Особливості технології «рівний – рівному» у профілактичній роботі з учнівською молоддю / Зимівець Н. В. // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. – Чернівці, 2005. – С. 60–64.
 6. Іваник Г. С. Особливості психокорекційного впливу на розвиток позитивного мислення старшокласників / Г. С. Іваник // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 4. – С. 19–24.
 7. Інновації у соціальних службах : [Навч.-метод. посібник] / Семигіна Т. В., Покладова В. В., Грига І. М. та ін. – К. : Пульсари, 2002. – 168с.
 8. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : [Метод. посібник] / Автор.-уклад. : О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.П.Н., 2002. – 136 с.
 9. Марсанов Г. И. Социально-психологический тренинг /Марсанов Г. И. – [5-е изд., стереотип.] – М., «Когито-Центр»; Московский психолого-социальный институт, 2007. – 251 с.
 10. Методичний посібник по проведенню тренінг курсу для соціальних працівників з питань підбору, підготовки та соціального супроводу прийомних батьків / Г. М. Бевз, А. Й. Капська, Н. М. Комарова. – К. : УІСЦ, 2000. – 127 с.
 11. Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу : Навчальний посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 133 с.
 12. Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу : [Методичні рекомендації] // Уклад. О. М. Шевчук. – Умань, 2010. – 37 с.
 13. Сидоров В. Н. Профессиональная деятельность социального работника: ролевой поход / Сидоров В. Н. – Винница: Глобус-пресс, 2006. – 408 с.
 14. Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода / Ю. Сурмин, В. Лобода, А. Сидоренко, А. Фурда, И. Катерняк, Кеси Меер / Под ред. д-ра социологических наук, профессора Сурмина Ю. П. – Киев : Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с.

Матеріали

aktyvnimetody_2

Процес фасилітації в групі. Лобода В.В.

pidgotovka_provedennja_treningu

Variant_seminariv_levchuk

Інтерактивні технології навчання дорослих

Методичка-з-проведення-тренінгів-FINAL

Методичні матеріали щодо визначення техніки проведення тренінгів у підлітковому та молодіжному середовищі

Основні положення щодо проведення тренінгу

Посібник для тренерів_2009

Презентація_Методика_проведення_тренінгу

Тренінг-як-інноваційна-методика-навчання_Оніщенко

Тренінг-як-організаційна-форма-НВроботи_Страшко