Кроншталь Галина Степанівна

Посада: викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Телефон (робочий): (032) 2768365

Електронна пошта: halyna.kronshtal@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: психофізіологічна адаптація організму студентів в умовах напруженої м’язової діяльності;

теорія і методика фізичного виховання студентів;

основи спортивного тренування;

особливості методики навчання легкої атлетики;

функціональний стан організму спортсменів.

 

Курси

Публікації

Список публікацій:

Статті (деякі з них):

Кроншталь Г.С. Особливості фізичного виховання в системі вищої освіти Польщі кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. – 162 с.

Кроншталь Г.С. Професійно – прикладна фізична підготовка – важлива складова фізичного виховання студентів музичних спеціальностей / Г.С. Кроншталь // Креативний простір: електрон. наук. журн. – № 1. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – С.57-59.

Кроншталь Г.С. Теорія соціальної установки як один з методів дослідження ставлення студентів до здорового способу життя / Г.С. Кроншталь // Креативний простір №2: міжнар. Наук.-практ. конференція “Трансформація та модернізація сучасного суспільства” (26 лютого м. Харків). 2021. С. 73-74.

Кроншталь Г.С. Фізична культура як фактор формування здорового способу життя студентівкол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. – 162 с.

Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 13-14 трав. 2021 р.). Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 49-51.

Kronstal G.S. Dynamics of runners’results at 800 meters in modern Olimpic games. Міжнародна науково-практична конференція. Трансформація освіти в контексті процесів глобалізації. (12 березня .2021р.) Дніпро 2021. – С.83-84.

Кроншталь Г.С. Формуванняя здорового способу життя студентів за допомогою засобів фізичного виховання / Г.С. Кроншталь // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – Вип. 32-33. – С. 111–112.

Кроншталь Г.С. Олімпійський рух в українській поезії та прозі / Г.С. Кроншталь //  Проблеми формування здорового способу життя молоді: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14–15 трав. 2020 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 16–19.

Кроншталь Г. Оцінка рівня фізичної підготовленості студенток першокурсниць / Г. Кроншталь // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки: проблеми та перспективи: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (15 березня 2019). – Київ–Львів–Бережани–Гомель

Чорненька Г.В. Значення загально розвиваючих вправ у підготовчій частині заняття з легкої атлетики / Г.В. Чорненька, Г.С. Кроншталь // Перспективи розвитку фізичної культури  і спорту в Україні: матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Поліграфіст, 2019. – С. 110–111.

Кроншталь Г.С. Динаміка результатів бігунів на 800 метрів в Олімпійських іграх сучасності / Г.С. Крошталь // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції / за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці : Чернів. Ун-т, 2019. – С. 7–8.

Шкадар Тетяна. Показатели физической подготовленности студенток высших учебных заведений / Тетяна Шкадар, Галина Кроншталь // Актуальные проблемы физического воспитания, спорта, оздоровительной и адаптивной физической культуры : матер. междунар. науч.-метод. заочной конф., 8-9 июня 2017 г. – Гомельский государственый университет имени Ф.Скорины. Гомель, 2017. – С. 529–533.

Кроншталь Г. С., Бенцак Л. І., Бітківська Л. І. Олімпійські ігри древньої греції як зразок античної фізичної культури та унікальний феномен світової культури. Креативний простір: електрон. наук. журн. – № 6. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – С.63.

Біографія

В 1987 році закінчила Львівський державний інститут фізичної культури За спеціальністю фізична культура і спорт. Присвоїно кваліфікацію викладача фізичного виховання – тренера з легкої атлетики
З 1987 працювала на посаді вчителя фізичного виховання в СЗШ№63 м.Львова
З 2006 року працюю на посаді викладача фізичного виховання ЛНУ імені І.Франка