Мартинів Олег Михайлович

Посада: доцент кафедри фізичного виховання та спорту

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)2768365

Електронна пошта: oleh.martyniv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Дослідження культури здоров‘язбереження студентів, фізичне виховання, спорт.

Наукові досягнення:

Кандидат педагогічних наук (2016 р.) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: « Формування культури здоров’язбереження студентів економічних спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції»

Закінчив курс польської мови і здав екзамен на В2( 2017 р.);

Пройшов курс наукового стажування « Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Вищій Школі Бізнесу Національного – Луїс Університету (WSB – NLU) Новим Сончу, Республіка Польша ( 2018 р.);

Доцент кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка( 2018 р.);

Пройшов курс наукового стажування у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського (2022 р.)

Громадська діяльність:

З 2016 р. відповідальний за факультет управління фінансами та бізнесу кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

 

Курси

Публікації

Список публікацій:

 1. Yurii Paliichuk, Lidiia Dotsyuk, Oksana Kyseltsia, Yuriy Moseychuk, Oleh Martyniv, Olena Yarmak, Yaroslav Galan. The influence of means of orienteering on the psychophysiological state of girls aged 15-16-years. Journal of Human Sport and Exercise, 13(2), 443-454. doi:https://doi.org/10.14198/jhse.2018.132.16
 2. Ivanna Bodnar, Tetiana Duk, Oleh Martyniv, Larysa Hochovska. Can integrative physical education improve physical development of schoolchildren?  With a kind of emptiness? Physical Activity Review, 2018, №6. – р.1-7. doi: 10.16926/par.2018.06.01)
 3. Мартинів О., Шукатка О., Борисевич Л., Кушнір Р. Розвиток умінь та навиків культури здоров’язбереження студентів на засадах міждисциплінарної інтеграції. Освіта. Інноватика. Практика, 2023. Том 11, № 3. С. 18-23. https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol11i3-003
 4. General endurance of first-year university students in the context of Covid-19 pandemics./ Zanevskyy, I. ., Labartkava, K. ., Sirenko, R. ., Rybchych, I. ., Dulibskyy, A. ., Martyniv, O., & Zakhidnyy, V. . // Cypriot Journal of Educational Sciences, 16(5), (2021). – С. 2872–2878. https://doi.org/10.18844/cjes.6380
 5. Мартинів О.М., Шукатка О.В. Формування рівня знань культури здоров’я збереження студентів на засадах міждисциплінарної інтеграції // InterConf, (46), (2021). – С.139-149
 6. Мартинів О.М. Аналіз стану готовності студентів до здорового способу життя як показника культури здоров’язбереження // Науковий вісник Ужгородського національного університету : наук. журн. Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – № 28. – С. 100–103.
 7. Мартинів О М. Використання нормативно-правового забезпечення у підготовці до здорового способу життя майбутніх економістів, // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2013. – № 2 (8). – С. 138–142..
 8. Мартинів О.М. Дефінітивний аналіз основних понять у дослідженні формування культури здоров’язбереження // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – 2013. – № 3 (34). – С. 89–93. 
 9. Мартинів О. М. Особливості підготовки майбутніх економістів до збереження здоров’я шляхом популяризації здорового способу життя // Науковий вісник Ужгородського національного університету : наук. журн. Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – Вип. 30. – С. 89–92.
 10. Палічук Ю., , Шукатка О., Мартинів О., Вілігорський О. Програми розвитку швидкісно-силових якостей борців// Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. вид. – Полтава, 2020. – № 5 (194), – С. 68-71.
 11. Палічук Ю. І., Вілігорський О. М., Мартинів О.М. Застосування рухливих ігор з метою відбору школярів, які займаються боротьбою на початковому етапі підготовки. Науковий журнал, видавництво Харківської державної академії фізичної культури. Єдиноборства. – 2019, № 4(14), С. 72-80. 
 12. Мартинів О.М. Наукові засади використання міждисциплінарної інтеграції у формуванні культури здров’я збереження майбутніх фахівців // Науковий журнал « Молодий вчений» Дизайн, Видавничий дім «Гельветика» – 2016. – № 12.1 (40)  С. 469-473. 
 13. Мартинів О.М. Використання міждисциплінарної інтеграції у формуванні культури здров’я збереження студентів університету на заняттях з фізичного виховання // Науковий журнал « Молодий вчений» Дизайн, Видавничий дім «Гельветика» 2017. – № 4 (44) – С. 389–393.

Біографія

Біографія:

Освіта:

В 1984 р. закінчив Олеську середню загальноосвітню школу с.м.т. Олесько Буського р-ну Львівської області;

В 1990 р. закінчив Львівський державний інститут фізичної культури;

Кандидат педагогічних наук (2016 р.) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: « Формування культури здоров’язбереження студентів економічних спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції»

Досвід роботи:

Асист. каф. фізичного вихов. Львівського державного фінансово- економічного інституту (2000);

Старш. викл. каф. фізичного вихов. Львівського державного фінансово-економічного інституту (2001-2004);

Старш. викл. каф. фізичного вихов. Львівської державної фінансової академії (2004 -2015);

Старш. викл. каф. фізичного вихов. Львівського національного університету імені Ів. Франка (1.ІХ.2015);

Доцент кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Ів. Франка (2018).

Розклад