Можаровська Світлана Петрівна

Посада: старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Електронна пошта: svitlana.mozharovska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси: оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості; теорія і методика фізичного виховання студентів; здоровий спосіб життя.

Публікації

Статті (деякі з них):
Сіренко Р.Р. Теоретико-методичні засади формування здорового способу життя молоді / Р.Р. Сіренко, С.П. Можаровська // Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туризму : колективна монографія; за заг. ред. Н.Є. Пангелової. – Переяслав (Київ. обл.), 2020. – С. 351–362.
Сіренко Р. Застосування засобів і методів контролю фізичної підготовленості студентів-плавців / Р. Сіренко, С. Можаровська, Ю. Щепанський // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : наук.-метод. журнал. – № 3. – Вінниця, 2018. – С. 49–56.
Павлишин Оксана. Вплив методів психічної саморегуляції на зміну рівня тривожності студентів-футболістів / Оксана Павлишин, Світлана Можаровська, Юрій Можаровський // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. – Вип. 5(24). – Вінниця: ТОВ “Планер”, 2018. – С. 86–91.
Можаровська Світлана. Формування психофізіологічного стану студентів спеціальних медичних груп засобами фізичного виховання / Світлана Можаровська, Юрій Можаровський // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту / за заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 22.
Можаровська Світлана. Фізичне виховання у формуванні здорового способу життя студентів / Світлана Можаровська // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 69–70.
Біжик Тетяна. Передумови становлення юнацьких Олімпійських ігор / Тетяна Біжик, Мар’ян Пітин, Юрій Можаровський, Світлана Можаровська // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Випуск 19 (Том 2) / Вінницький державний педуніверситет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ “Планер”, 2015. – С. 510–515.
Стельникович Юлія. Оптимізація фізичного стану студентів спеціальних медичних груп засобами фізичного виховання / Юлія Стельникович, Оксана Павлишин, Ірина Савка, Світлана Можаровська // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 19. – Т. 2. – Л. : ЛДУФК, 2015. – С. 287–290.
Дмитренко Олена. Виховання свідомого ставлення громадян до власного здоров’я-пріоритетне завдання держави / Олена Дмитренко, Оксана Павлишин, Світлана Можаровська // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 297–303.

Біографія

1991 році поступила до Львівського державного інституту фізичної культури.
З 1999 року працюю викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2008 року переведена на посаду старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка. Відповідаю за організацію та проведення занять зі студентами хімічного факультету.

А. Відповідаю за спортивно-масову роботу на хімічному факультеті.
Організовую збірні команди хімічного факультету для участі в Спартакіаді серед студентів та працівників Університету.

Розклад