Можаровський Юрій Андрійович

Посада: старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Телефон (робочий): (032) 276-83-66

Електронна пошта: yuriy.mozharovskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості; теорія і методика фізичного виховання студентів; здоровий спосіб життя.

Курси

Публікації

 1. Левків Л., Можаровська С., Можаровський Ю., Левків В. Динаміка рівня сформованості знань студенток про здоровий спосіб життя. Розвиток сучасної освіти та науки: результати, проблеми, перспективи. Том XI: Ґенеза та цінність досліджень у сфері суспільних відносин / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін- Ужгород- Перемишль- Херсон: Посвіт,2021.- С.196- 198.https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/46786/1/Rozwoj_November_2021_zbirnyk.pdf
 2.  Павлишин Оксана. Вплив методів психічної саморегуляції на зміну рівня тривожності студентів-футболістів / Оксана Павлишин, Світлана Можаровська, Юрій Можаровський // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. – Вип. 5(24). – Вінниця: ТОВ “Планер”, 2018. – С. 86–91.file:///D:/DOCUMENTS/Desktop/085-089.pdf
 3. Манько Андрій. Туристично-рекреаційний потенціал гірського масиву Горган / Андрій Манько, Юрій Можаровський // Проблеми активації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : Матеріали ХІ Міжнародної наук. Прак. Конференції. – Львів : ЛДУФК, 2018. – С. 266–271.https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11023

Статті (деякі з них):

 1. Левків Л., Можаровська С., Можаровський Ю., Левків В. Динаміка рівня сформованості знань студенток про здоровий спосіб життя. Розвиток сучасної освіти та науки: результати, проблеми, перспективи. Том XI: Ґенеза та цінність досліджень у сфері суспільних відносин / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін- Ужгород- Перемишль- Херсон: Посвіт,2021.- С.196- 198.
 2. Абдула А. Особливості розвитку силової підготовки футбольних арбітрів вищої кваліфікації в змагальному періоді/  А.Абдула, А. Перцухов, К. Внуровський, С. Можаровська, Ю. Можаровський // Слобожанський науково- спортивний вісник. (Харків, 26 червня 2022року.).- Харків, 2022.-С.58-62. .
 3. Сіренко Р.Р. Чинники, що обумовлюють фізичну працездатність та підготовленість студентів / Р.Р. Сіренко, Ю.А. Можаровський, І.С. Кушнір // ІІ міжн. Інтернет-конференція “Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини”. – Одеса, 2018. – С. 194–199.
  Юрій Можаровський. Вплив соціального здоров’я на українську молодь / Ю. Можаровський, А. Манько // ХІІІ міжнародна наукова конференція “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід”. – Львів, 2019. –С. 157–161.
 4. Сіренко Р. Вплив компонентів змагальної діяльності на результат у спринтерському плаванні / Р. Сіренко, С. Можаровська, Ю. Щепанський // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : Матер. ХІІ міжнар. наук-практ. конф. ; гол. ред. В.М. Костюкевич. – Випуск 5 (24). – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2018. – С. 278–284.
 5. Павлишин Оксана. Вплив методів психічної саморегуляції на зміну рівня тривожності студентів-футболістів / Оксана Павлишин, Світлана Можаровська, Юрій Можаровський // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. – Вип. 5(24). – Вінниця: ТОВ “Планер”, 2018. – С. 86–91.
 6. Семен Богдан. Історичні аспекти виникнення та розвитку вільної боротьби / Богдан Семен, Ярослав Лапуць, Юрій Можаровський, Ігор Фостяк // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту / за заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 27–29.
 7. Манько Андрій. Туристично-рекреаційний потенціал гірського масиву Горган / Андрій Манько, Юрій Можаровський // Проблеми активації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : Матеріали ХІ Міжнародної наук. Прак. Конференції. – Львів : ЛДУФК, 2018. – С. 266–271
 8. Можаровська Світлана. Формування психофізіологічного стану студентів спеціальних медичних груп засобами фізичного виховання / Світлана Можаровська, Юрій Можаровський // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту / за заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 22.
 9. Біжик Тетяна. Передумови становлення юнацьких Олімпійських ігор / Тетяна Біжик, Мар’ян Пітин, Юрій Можаровський, Світлана Можаровська // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Випуск 19 (Том 2) / Вінницький державний педуніверситет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ “Планер”, 2015. – С. 510–515.

 

Біографія

1997 році закінчив Львівський державний інститут фізичної культури.
З 1998 року працюю викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2012 року переведений на посаду старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка. Відповідаю за організацію та проведення занять зі студентами факультету журналістики.
Треную збірну команду Університету з футболу та футзалу, арбітр ФІФА.

Відповідаю за спортивно-масову роботу на факультеті журналістики.
Організовую збірні команди факультету журналістики для участі в Спартакіаді серед студентів та працівників Університету.

Розклад