Попович Святослав Ігорович

Посада: старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Телефон (робочий): (032) 276-83-65

Електронна пошта: svyatoslav.popovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: психофізіологічна адаптація організму студентів в умовах напруженої м’язової діяльності; теорія і методика фізичного виховання студентів; основи спортивного тренування; особливості методики навчання настільного тенісу; функціональний стан організму спортсменів; здоровий спосіб життя.

Курси

Публікації

 1. Мусієнко О.В. Визначення активності рефлексогенних зон тіла під час виконання статичної вправи хаткха-йоги (Сіршасана) / О.В. Мусієнко, С.І. Попович, А.Г. Хрипач // Науковий часопис Національного педагогічного університетуімені М.П. Дррагоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць / за ред. О.В. Тимошенка. – Київ: вид-во НПУ імені М.М. Драгоманова, 2021.-Вип. 6К(135). С. 143–149.http://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.6К(135).29
 2. Лемешко О.С. Вплив проблемних задач на розвиток рухових навичок юних спортсменів / О.С. Лемешко, С.І. Попович // Науковий часопис “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури”. – Серія 15. – Випуск 5К (86). – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 180–184.http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19069
 3. Cамойлик Сергій. Значення здоров’язберігаючих технологій у формуванні культури здоров’я студентів / Сергій Cамойлик, Василь Максим’як, Святослав Попович // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : Зб. наук. праць : XXIV Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький : 2016. – С. 222–223.http://conferences.neasmo.org.ua/ru/art/2927
 4. Мусієнко О.В. Вплив занять адаптивною фізичною культурою на рухові навички та сенсорне функціонування дітей з розладами спектру аутизму / О.В. Мусієнко, Р.В. Чопик, С.І. Попович // Іноваційна педагогіка.- 2022.- №45.- С.141-146.http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/45/28.pdf
 5. Литвинець В.І. Спортивні організації мусульман та їх вплив на розвиток спорту в ісламських країнах / В.І. Литвинець, С.І. Попович, О.О. Шеремет // Фізична культура спорт та здоров’я нації: збірник наук. праць. Випуск 16 / Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського; – Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», – 2014. – С. 768–773.http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/264

Статті :

 1. Попович С. Шахове мислення та загадки шахових образів / С.Попович // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти, Випуск 7. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – С. 222-224.
 2. Попович С. Шахи – олімпійський вид спорту? / С.Попович // Матеріали регіонального науково-методичного семінару Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення, Тернопіль 24-25 лютого 2022. – Тернопіль, ТРПУ ім. В.Гнатюка, 2022.- С.70-72.
 3. Popovych S.I. Determination of the functional state of the body using non-traditional research when performing the state exercise/ Musiyenko O.V., Myhats, L.V., Budynkevych S.N., Popovych S.I. // Health, sport, rehabilitation.– 2020.– Vol.6,№1. P.41-48.
  Попович С. Інтуїція-елемент шахової боротьби / С. Попович, Л. Бенцак, Н. Лисак // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 13-14 трав. 2021 р.). Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. С. 3–6.
 4. Мусієнко Олена. Визначення ефективності занять вправами хатха-йоги (сарвагасана, карна-підасана) засобами акупунтурної діагностики в системі фізичного виховання студенток / Олена Мусієнко, Іван Матієшин, Святослав Попович // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: “Педагогіка. Соціальна робота.”: зб. наук. пр. / Ред. кол. :Козубовська І.В. (гол.ред.) та ін. – Ужгород: Вид-во УжНУ “Говерла”, 2018. – Випуск 1 (42), Частина 1,ІІ. – С. 337–344.
 5. Попович Святослав. Роль дебюта в современной подготовке шахматиста / С. Попович // Игровые виды спорта: актуальные вопросы теории и практики : сб. науч. статей 2-ой междун. науч.-практ. конф., посвящённой памяти ректора ВГИФК В.И. Сысоева (г. Воронеж, 23-24 октября 2019 г.). – Воронеж: издательство ООО «РИТМ», 2019. – С. 90-94.
 6. Лемешко О.С. Елементи проблемного навчання руховим діям / О.С. Лемешко, С.І. Попович // Фізична культура спорт та здоров’я нації: збірник наук. праць. Випуск 17 / Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського; – Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», – 2014. – С. 194–199.
 7. Литвинець В.І. Медаль П’єра де Кубертена як чинник популяризації ідей Олімпізму / В.І. Литвинець, І.В. Литвинець, С.І. Попович // Фізична культура спорт та здоров’я нації: збірник наук. праць. Випуск 16 / Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського; – Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», – 2014. – С. 708–713
 8. Литвинець Антон. Значення християнської церкви в розвитку спортивного руху Галичини / Антон Литвинець, Святослав Попович // Спортивна наука України. – 2013. – №3 (54). – С. 22–26.
 9. Литвинець Антон. Значення християнської церкви в розвитку спортивного руху Галичини / Антон Литвинець, Святослав Попович // Спортивна наука України. – 2013. – №3 (54). – С. 22–26.
 10. Янків І.Т. Вдосконалення тактичної підготовки шахістів першого розряду / І.Т. Янків, С.І. Попович // Актуальні проблеми фізичного виховання студентської молоді Львівщини : Матер. VІI регіональної науково-практичної конференції. – Львів : ЛДФА, 2012.

 

Біографія

1993 році закінчив Львівську державну консерваторію імені М. Лисенка.
2004 році закінчив ДДПУ імені Івана Франка факультет фізвиховання, майстер спорту України з шахів.
З 1997 року працюю викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка очолюю збірну команду Університету з шахів. Під моїм керівництвом збірна команда Університету ставала багаторазовим переможцем Універсіад Львівщини.
2005 та 2007 роках збірна команда Львівщини стала переможцем Універсіад України з шахів.
2005та 2006 роках ставав призером Спартакіад України серед працівників ВНЗ І-IV р.а які відбувались в містах Ужгороді та Білі Церкві.
З 2005 по 2009 роки в складі команди викладачів ставав переможцем Спартакіад Львівщини серед науково-педагогічних працівників.
З 2012 року відповідаю за фізкультурно-масову роботу на факультеті культури і мистецтв.
З 2014-2019 роки стаю переможцем у Спартакіаді Львівщини з шахів серед обкомів Львівщини.
В 2019 році команда Львівщини в м. Києві під моїм керівництвом перемогла у Спартакіаді України серед працівників освіти і науки України.
Команда студентів ЛНУ стала багаторазовим переможцем Універсіади Львівщини з шахів.
Відповідаю за спортивно-масову роботу на факультеті культури і мистецтв.

Нагороди

Майстер спорту з шахів.
Нагороди: Подяка мера м. Самбора за проведення сеансу одночасної гри в шахи, присвяченому 30-чю Незалежності України.

Подяка мера м. Пустомити за проведення сеансу одночасної гри в шахи. 2022 р.

Подяка відділу молоді та спорту Червоноградської міської ради за проведення сеансу одночасної гри в шахи, присвяченому 330-чю заснування міста. 0202 р.

Подяки ректора ЛНУ  за багаторічну сумлінну працю і вагомий внесок у розвиток студентського спорту. 2015 р, 2016 р., 2017 р., 2018 р., 2019 р.

 

 

Розклад