Зінь Любомира Михайлівна

Посада: старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Електронна пошта: viktoriya.kiyko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Фізична культура і спортивний туризм (Використання засобів спортивного туризму в оздоровчій діяльності студентів ЗВО);
Туризм для осіб з інвалідністю (Інклюзивний туризм)

Публікації

1.Зінь Л.М.Стратегія використання засобів спортивного туризму в оздоровчій діяльності студентів ВНЗ туристичного профілю/ Л.М.Зінь, В.І.Капаціла, О.К.Шай,В.М. Цап’як, М.П.Пітин [Текст] : // Зб. матер. між нар. Наук.-практ. конф. (Львів, 28 березня 2014р.) // Міністерство освіти і науки України, ЛІЕТ.-Львів:ЛІЕТ,2014. –С. 230 – 237.
2.Зінь Л.М. Засоби спортивного туризму в структурі фізичного виховання студентів ВНЗ туристичного профілю /Л.М.Зінь, В.І.Капаціла,М.П.Пітин[Текст] // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: Зб.наук. праць. – Вінниця,2014. – С.130-136.
3.Зінь Л.М. Актуальні проблеми активного відпочинку і туризму в Україні/Л.М.Зінь,С.М.Олійник[Текст] // Зб. матер. засідання гуртка «Товарознавець» (Львів, 20.03.2014), ЛІЕТ. – Львів:ЛІЕТ, 2014. – С.6-11
4.Зінь Л.М. Спортивний туризм у фаховій підготовці студентів ЛІЕТ /Н. Олешко, Т.Баб’як//Матеріали науково-практичного семінару для студентів першого курсу (Львів, 30 жовтня 2013р.) – Львів: ЛІЕТ, 2013. – 24 с.
5.Зінь Л.М. Проблеми доступності туристичної інфраструктури м. Львова для осіб з інвалідністю та шляхи її адаптації на прикладі конкурсу «Заклад без бар’єрів», реалізованого волонтерами ЛІЕТ/Зінь Л.М.//Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст]: зб. наук. ст./М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Львів. Інститут економіки і туризму;[редкол.: І.О.Бочан та інш.].- Львів: ЛІЕТ, 2012. – №7.-С.63-68.
6.Зінь Л.М. Реабілітація та соціальна інатеграція осіб з інвалідністю засобами етнотуризму /Зінь Л.М.//Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи .Матеріал. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – ЛІЕТ. – Львів, 2012.- С. 83-88.
7.Зінь Л.М. Форми організації позаудиторної роботи у підготовці спеціалістів спортивної анімації/ Максимець О.Б., Зінь Л.М//Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст]: зб. наук. ст./М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Львів. Інститут економіки і туризму;[редкол.: І.О.Бочан та інш.].- Львів: ЛІЕТ, 2011. – №6. – С.293 – 296
8.Зинь Л.М. Актуализация структуры и содержания физического воспитания вузов экономического профиля / Зинь Л.М., Цапьяк В.М., Питын М.П. // Психолого-педагогічні та медико-біологічніпитанняорганізації занять у фізичному вихованні та спорті : Матеріал. ІІ Міжнар. електр. наук.-практ. конференції. – Одеса: видавець Букаєв В. В., 2011. – С.247-250.
9.Зінь Л.М. Зміст анімаційних програм у молодіжному туризмі /Зінь Л.М. Капаціла В.І.// Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст]: зб. наук. ст./М-во освіти і науки України. Львів. інститут економіки і туризму; [редкол.: І.О.Бочан та інш.].- Львів: ЛІЕТ, 2010. – №5. – С.70 – 73 .
10. Зінь Л.М. Перенесення досвіду походів та активного відпочинку неповносправними в навчальні програми ЛІЕТ/ Зінь Л.М. Волошинський О.О.// Проблеми розвитку гірського туризму на транскордонних територіях Україна –Польща та шляхи їх вирішення //Матеріали Міжнар. Наук. конф. [Львів, 31 жовтня 2007 р.]. – Львів: ЛАРТ.2008. – С.118-120
11.Зінь Л.М. Проблеми розвитку міста Бережани як рекреаційно-туристичної території України /Зінь Л.М.// Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: Матеріал. ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції.- ЛДІФК. – Львів, 2004. – С.62-64

Біографія

1988 рік – завершила навчання в Львівському державному інституті фізичної культури, спеціальність: фізична культура і спорт кваліфікація: викладач – організатор з фізкультурно-оздоровчої роботи і туризму; інструктор лікувальної фізкультури.
2002р. -2003р. – викладач фізичного виховання в Львівському економічному бізнес коледжі.
2004р.-2021р. – методист (керівник – організатор з фізичної культури і спортивного туризму) та старший викладач кафедри харчових технологій і ресторанної справи в Львівському інституті економіки і туризму.
2021р. – ст.. викладач кафедри фізичного виховання та спорту Львівського Національного Університету ім. Івана Франка;
Автор та співавтор понад 15 наукових та навчально-методичних праць.
З 2004 року є членом товариства «Зелений Хрест» м. Львів та учасником понад 30 міжнародних та всеукраїнських проектів і заходів щодо розвитку активного відпочинку та туризму для осіб з інвалідністю.

Нагороди

Кандидат у майстри спорту зі стрільби з лука;

Розклад