Методичні матеріали КПІ

Навчальний план: Бакалавр 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна педагогіка; спеціалізація: 1) Практична психологія, 2) Логопедія, 3) Виробниче навчання / Curriculum: Bachelor’s Degree in 01 Education / Pedagogy, Specialty: 016 Special Education; Specialization: 1) Practical Psychology, 2) Speech Therapy, 3) Production Training

Study Plan: Bachelor’s Degree in 0101 Teacher Education, Specialty: 016 Special Education, Specialization: Production Training; Qualification: Assistant Master of Production Training 


Catalog of Modules: Bachelor Programme; Specialty:  016 Special education; Specialization: Production training; Qualification: Assistant Master of Production Training

Каталог модулів: Бакалаврська програма; Спеціальність:  016. Спеціальна освіта; Спеціалізація: Виробниче навчання;  Кваліфікація: асистент майстра виробничого навчання


Профорієнтація осіб з високим рівнем аутизму на фермі. Островська К.О., Кашуба Л.В., Островський І.П. (навчальний посібник) / Vocational guidance for persons with high level of autism on a farm (study guide)

Виробнича практика: методичні рекомендації для кeрівників практики і студентів IV курсу денної форми навчання ОКР “бакалавр” ф-ту пед.освіти зі спеціальності 016 “Спеціальна освіта” спеціалізації “Асистент майстра виробничого навчання”. Островський І.П., Фіцик І.О., Сивик Г.Є. / Production (on-the-job) training: methodological recommendations


Впровадження підготовки тьюторів з працевлаштування осіб з розладами спектра аутизму: методико-теоретичний та практичний аспекти. Островська К.О., Островський І.П. (стаття) / Introducing training  for tutors on employment of persons with ASD: methodological, theoretical and practical aspects. Ostrovska K., Ostrovsky I. (article)

Interconnection between intellectual development levels and professional orientation of adolescents with autism. Ostrovska K., Ostrovsky I., Saiko Kh. (article)