Методичні матеріали КПІ

Навчальний план: Бакалавр 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна педагогіка; спеціалізація: 1) Практична психологія, 2) Логопедія, 3) Виробниче навчання / Curriculum: Bachelor’s Degree in 01 Education / Pedagogy, Specialty: 016 Special Education; Specialization: 1) Practical Psychology, 2) Speech Therapy, 3) Production Training

Study Plan: Bachelor’s Degree in 0101 Teacher Education, Specialty: 016 Special Education, Specialization: Production Training; Qualification: Assistant Master of Production Training 


Каталог модулів: Бакалаврська програма; Спеціальність: 016. Спеціальна освіта; Спеціалізація: Виробниче навчання;  Кваліфікація: асистент майстра виробничого навчання

Catalog of Modules: Bachelor’s Degree Program; Specialty: 016 Special education; Specialization: Production training; Qualification: Assistant Master of Production Training


Методичні рекомендації для написання курсових робіт студентами денної та заочної форм навчання, напрямів підготовки: 6.010105– «Корекційна освіта» (бакалавар), 016 – «Спеціальна освіта» (бакалавар), 6.010106 – «Соціальна педагогіка» (бакалавар), 231 – «Соціальна робота»] / Автори-упорядники: Л.Б. Сікорська, В.С. Корнят, Л.В. Кальченко, О.М. Цимбала, Л.Р. Дробіт, М.І. Породько – Львів: Факультет педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 48 с.

Профорієнтація осіб з високим рівнем аутизму на фермі. Островська К.О., Кашуба Л.В., Островський І.П. (навчальний посібник) / Vocational guidance for persons with high level of autism on a farm (study guide)

Виробнича практика: методичні рекомендації для кeрівників практики і студентів IV курсу денної форми навчання ОКР “бакалавр” ф-ту пед.освіти зі спеціальності 016 “Спеціальна освіта” спеціалізації “Асистент майстра виробничого навчання”. Островський І.П., Фіцик І.О., Сивик Г.Є. / Production (on-the-job) training: methodological recommendations


Впровадження підготовки тьюторів з працевлаштування осіб з розладами спектра аутизму: методико-теоретичний та практичний аспекти. Островська К.О., Островський І.П. (стаття) / Introducing training  for tutors on employment of persons with ASD: methodological, theoretical and practical aspects. Ostrovska K., Ostrovsky I. (article)

Interconnection between intellectual development levels and professional orientation of adolescents with autism. Ostrovska K., Ostrovsky I., Saiko Kh. (article)


ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РОБОТУ за договором ДЗ/74 – 2019 від 03.09.2019 р.: “РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПСИХОТЕРАПІЇ, РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ ООС ТА ВПО”