Основи здоров’я з методикою навчання (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Опис курсу

Програма курсу  «Основи здоров’я з методикою навчання»  розроблена для здобувачів закладу вищої освіти ІІ-го курсу факультету педагогічної освіти відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 013 «Початкова освіта».

Мета курсу:  

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування професійної компетентності студентів щодо організації і проведення навчальної та позанавчальної роботи з основ здоров’я.

Завдання курсу:

Основні завдання курсу – сприяти процесу оволодіння студентами основами формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, формування в них ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння їх фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Балбенко С. Основи здоров’я та фізичної культури : метод. посіб. для вчителів / С.Балбенко.―Х. : Скорпіон, 2004.―96 с.―(Предметний тиждень).
 2. Богданова Г. Підготовка вчителів до формування в учнів життєвих навичок / Г. Богданова // Здоров’я та фізична культура.―2007.―№9.―С.67.
 3. Васьков Ю. Концепція розвитку фізичного виховання в загальноосвітніх школах / Ю. Васьков // Здоров’я та фізична культура.―2005. №6.―С. 1,3-5.
 4. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Основи здоров’я. 6 клас. Посібник для вчителя.―К.: Алатон, 2006. ― 200 с.
 5. Всесвітній день здоров’я ― 7 квітня // Здоров’я та фізична культура ―2007.―№9.―С.19-20.
 6. Горащук В. Теоретичні підходи до формування культури здоров’я школярів / В. Горащук // Безпека життєдіяльності.―2005.―№5.― С. 58-61.
 7. Гриньова М.В. Методика викладання валеології. – Полтава: АСМ 2001. – 155 с.
 8. Єдинак Г. Фізична культура в школі: молодому спеціалісту: навч. метод. посіб. / Г. Єдинак, П. Плахтій, Ю. Яценюк; худож. Л. Галаманжук. Кам’янець-Поділ., 2000.―305 с.
 9. Єресько О. Особливості змісту шкільного предмета «Основи здоров’я» / О. Єресько // Безпека життєдіяльності.―2005.―№2.―С.56-59.
 10. Єресько О. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Основи здоров’я» / О. Єресько //Здоров’я та фізична культура.―2005.―№6.
 11. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді // Наказ МОН України від 21.07.2004 № 605.
 12. Лист МОН України від 17.08.2016. 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» [Режим доступу]: http//old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6119-.
 13. Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи. [Режим доступу]: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html.
 14. Основи здоров’я: Підручник для 3-го кл. загальоосв. навч. закл. / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. Страшко.―К.: Видавництво «Ала тон», 2013.―160с.
 15. Основи здоров’я: підручник для 4-го кл. загальоосв. навч. закл. / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. Страшко.―К.: Видавництво «Ала тон», 2015.―148с.
 16. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтегровані технології навчання Науково-методичний посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. За ред. О.І. Пометун.―К.:Видавництво А.С.К., 2004.―192с.
 17. Сливка Л. Теоретико- методичні аспекти викладання валеології та основ безпеки життєдіяльності в початковій школі: [навч.-метод.посіб.] / Лариса Сливка. – Івоно-Франківськ: НАІР, 2012. ― 204 с.

 

Допоміжна

 1. Амосов Н.М. Роздумья о здоровье. – М., 1987. – 63 с.
 2. Андрощук Н. Основи здоров’я і фізична культура (теоретичні відомості) / Н. Андрощук, ―Т.: Підруч. і посіб., 2006.―160 с.
 3. Василенко, Л. Проект паспорту кабінета «Основи здоров’я та безпеки» : зб. нормат. док. з питань формув. основ здоров’я та безпеки: метод. посіб. для вчителів / Л.Василенко.―Х. : Скорпіон, 2006.―204 с.―(Кабінет здоров’я в школі).
 4. Запрошуємо до діалогу : посіб. для підлітків 11-14 рр. / ред. М.Зубченко.―К. : Богдана, 2003.―127с.

 

 

 

Інформаційні ресурси

 

 1. Бібліотека Освітнього порталу «Педагогічна преса» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.pedpresa.ua
 2. Всі предмети – Великий довідник школяра[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.subject.com.ua
 3. Вчитель у мережі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://sites.google.com/site/ulejconf
 1. Єдине освітнє інформаційне вікно України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.com
 2. Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: gov.ua
 3. Навчальні матеріали онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws
 4. Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: nbuv.gov.ua
 5. Інформаційний портал «Знання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://znannya.info
 6. Освіта України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita-ukrainy.com.ua
 7. ОсвітаUA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua
 8. Освіта і Наука [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://firstedu.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=34
 9. Педагогічна бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.pedlib.clx.ru
 1. Портал сучасних педагогічних ресурсів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.intellect-invest.org.ua
 2. Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: uk.wikipedia.org
 3. Форум педагогічних ідей «Урок» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/
 4. Шкільні підручники онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchnyk.com.ua
 5. Школьные учебники (Підручники) для Украина [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://4book.org/uchebniki-ukraina

 

 

 

Матеріали

Навчально-методичні матеріали