Дитячі музичні інструменти з методикою навчання

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Опис курсу

Дитячі музичні інструменти з методикою навчання є одним із творчих практичних курсів, які допомагають розкривати талант самого здобувача, допомагають сформувати базові навички гри на дитячих музичних інструментах. Це допоможе продовжувати на практиці реалізувати та розвивати дитячі виконавські таланти. Основним елементом курсу є знайомство здобувачів із дитячими інструментами, з їхніми характерними властивостями та особливостями та практикування під час репетицій і самостійної роботи.

Студенти, які виберуть дисциппліну для вивчення, сформують навички формування творчого інструментального колективу дітей дошкільного віку. 

Допоможи дітям висловити свої емоції та екпсресію через гру на професійних та дитячих музичних інструментах.  Спробуй себе керівником дитячого радісного та щасливого оркестру!

Мета вибіркової навчальної дисципліни «Дитячі музичні інструменти з методикою навчання» – вивчення побудови інструментів, їх діапазонів, технічних особливостей, тембральних та акустичних характеристик, аналітичне сприйняття тембрових красок оркестру, ансамблю, солюючих інструментів.

Рекомендована література

  1. Гайденко А.П. Інструментознавство та основи теорії інструментування: Підручник. Х. : Майдан, 2010. 156 с.
  2. Гуцал В. Грає оркестр українських народних музичних інструментів. К. : Мистецтво, 1978. 168 с.
  3. Давидов М. Київська академічна школа народно-інструментального мистецтва: посібник. К. : НМАУ, 1998. 224 с.
  4. Дражниця Л. Інструментознавство: (інструменти духових оркестрів): навчальний посібник / Міністерство культури і туризму України, Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка.. Львів: ЗУКЦ, 2011.. 167 с. : іл.
  5. Дражниця Л. Оригінальний репертуар оркестрів народних інструментів УРСР (1930 – 1970 рр.). Л., 1982. 39 с.
  6. Іваницький А. Українська народна музична творчість: навч. посіб. /під ред. М. Поплавського / М-во культури і мистецтв України; КНУКіМ. – [2-е вид., допрацьоване]. К. : Музична Україна, 1999. 222 с.
  7. Іванов П. Оркестр українських народних інструментів. К.: Муз.Україна, 1981. с.17.
    Хоткевич Г. М. Музичні інструменти українського народу. Друга редакція /упоряд., підгд тексту, покажч. О. О. Савчук; післямова І.В. Мацієвського, И. Ю. Мішалова, М. Й. Хая. Харків: Видавець Савчук О. О., 2012. 512 с. 202 іл.(Серія Слобожанський світ. Випуск 4).

Матеріали

Силабус дисципліни (лише для перегляду, доступ для користувачів у lnu edu ua)