фізичне виховання: оздоровчі види гімнастики з елементами шейпінгу.

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичного виховання та спорту

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Фізичне виховання” є гармонійний, морально-вольовий та фізичний розвиток особистості, формування потреби у заняттях фізичною культурою і спортом, навичок здорового способу життя, навчання та удосконалення техніки оздоровчих видів рухової активності, підвищення рівня фізичної та психологічної підготовленості

Силабус:

Завантажити силабус