Формування лідерських якостей особистості (англ.)

Тип: На вибір студента

Кафедра: social pedagogy and social work

Опис курсу

Як вибіркова складова, вивчення дисципліни дозволить студенту сформувати індивідуальну освітню траєкторію.

Мета вибіркової навчальної дисципліни «Формування лідерських якостей особистості» (англ. мовою) – з позицій комплексного підходу висвітлити особливості самореалізації та розвитку лідерських якостей особистості в сучасному суспільстві; виявити загальні та індивідуально-особистісні якості лідера; звернути увагу на становлення лідерства в сучасному суспільстві; розвинути стратегічну перспективу, навчитися керувати невизначеністю та втілювати своє бачення, а також створювати міцну особисту основу, яка зможе протистояти тиску ззовні; вміти виділяти лідерство та його класифікації, аналізувати функції лідерства, досліджувати загальноприйняті помилки у сприйнятті лідерства та інтерпретувати природу лідерства.

Завдання курсу:

 • Сприяння формуванню лідерської Я-концепції.
 • Розуміння власного унікального стилю спілкування та того, як використовувати його для кращих результатів лідерства.
 • Розвиток позитивного самосприйняття.
 • Зміцнення навичок лідерства в команді, які прискорюють як індивідуальний розвиток, так і результати співпраці.
 • Сприяння формуванню відповідальності.
 • Сприяння формуванню лідерського світогляду.
 • Виявлення та оцінка лідера в команді.

Рекомендована література

 1. Нестуля О.О. Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.): навч.посіб / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – 227 с.
 2. Нестуля О.О. Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ ст. – початок ХХІ ст.): навч.посіб / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – 375 с.
 3. Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців: навч.посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, В.В. Карманенко. – К. – : Знання, 2013. – 358 с.
 4. Теорія і практика формування лідера: навчальний посібник / О.Г. Романовський, Т.В. Гура, А.Є Книш, В.В. Бондаренко – Харків, 2017. – 100 с.
 5. Cummings, T. G.; Worley, C. G. Organization development & change // ed.: Mason, Ohio: South-Western, cop. 2008.
 6. Bennis, W. G.; Goldsmith, J. Learning to lead : a workbook on becoming a leader // ed.: New York: Basic Books, 2010.
 7. Gordon Rouse, K. A. (2004). Beyond Maslow’s hierarchy of needs. What do people strive for? Performance Improvement, 43(10), 27-31.
 8. Hackman, J. R., & Oldham, J. R. (1980). Work redesign. Addison-Wesley.
 9. Osteraker, M. C. (1999). Measuring motivation in a learning organization. Journal of Workplace Learning, 11(2), 73-77.
 10. Hofstede, Geert. Cultures and organizations: software of the mind / Curt Hofstede. — London : McGraw-Hill Book Company (UK) Limited, 19 Hofstede, G. & Peterson, M.F. National values and organizational practices. In N. M. Ashkanasy, C. P. M. Wilderom & M. F. Peterson (Eds), Handbook of organizational culture and climate ; London: Sage, 2000. — 401—591.
 11. Parker, S. K. (2013). Beyond motivation: Job and work design for development, health, ambidexterity, and more. Annual Review of Psychology, 65, 661-691.
 12. Schermerhorn, J. R., & Wright, B. (2014). Management: Third Canadian Edition. John Wiley & Sons Canada.

Силабус: Опис

Завантажити силабус