Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень магістратура 016

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент, доцент Андрейко Б. В.ФПЛ-51,

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів із теоретичними основами побудови та здійснення наукових психолого-педагогічних досліджень  та практичного обґрунтування методології наукового пошуку і реалізації основних завдань дослідження на його виконання. Надати знання по основні етапи виконання дослідження, основами та перспективами розвитку науки, що обумовлює формування професійного рівня готовності до виконання своїх професійних обов’язків. Вивчення поняття науки та її функцій. Наукова діяльність та глобалізація науки. Структура і класифікація науки. Наука як соціальний інститут Законодавчо-нормативне регулювання науки в Україні. Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні. Наукове дослідження – основна форма розвитку науки.

Мета курсу – формування у студентів цілісного бачення наукового дослідження з спеціальної освіти, роботи та логіки його побудови, а також засвоєння студентами сукупності методологічних знань щодо призначення, змісту, функцій, принципів та організації дослідницької роботи, розвиток уміння визначати науковий апарат дослідження та планувати і проводити психолого-педагогічний експеримент.

Силабус:

Завантажити силабус