Музикотерапія та логоритміка 016.01

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Призванська Р. А.ФПЛ-41, ФПЛ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
830ФПЛ-41
ФПЛ-42

Рекомендована література

Базова
1. Квітка Н. Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку/укладач Н.Квітка – К.: ВВС, 2013. – 82 с.
2. Малашевська І. Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія»/ І. А. Малашевська, С. К. Демидова – Тернопіль: Мандрівець, 2015
3. Призванська Р., ШульженкоД. Музична терапія для дітей з аутизмом. Навчальний посібник за редакцією доктора психологічних наук, професора К. О. Островської. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 75 с.
4. Семизорова В.В. Використання системи «елементарного музикування» Карла Орфа в освітньому процесі дошкільного закладу/В.В.Семизорова, І.Я.Шараєвська, -Тернопіль : Мандрівець, 2014.-68с.
Допоміжна
1. 5. Музикотерапія в Україні. Випуск 1: зб. Статей / [пер. з нім. Галина Котовські, Костянтин Поліщук] ; [заг. ред. Львова Олександра, Вознесенської Олени] ; [вступне слово Андреас Веннінгер; Олександр Львов, Олена Вознесенська]. – Львів : ПП «Видавництво «БОНА», 2018. — 76 с. ISBN 978-966-2626-72-8.
2. 6. Побережна Г. Педагогічний потенціал музикотерапії / Г. Побережна // Мистецтво та освіта. – 2008. – № 2 – С. 9 – 12.
3. 7. Призванська Р. Налагодження фізичного контакту з дітьми з аутистичними порушеннями у музичній терапії.// Простір арт-терапії: творча інтеграція та трансформація в епоху плинного модерну: матеріали XV Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м.Львів, 16-18 лютого 2018. – с.89-92.
4. 8. Призванська Р.А., Карвацька Х. Організація занять з логопедичної ритміки в групах дітей з мовленнєвими порушеннями, зокрема заїканням. //Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2017. – с. 104-109.
5. 9. Шевчук А. С. Діти різні – методики варіативні : / А. С. Шевчук //Дошкільне виховання. – 2000. – № 10. – С. 12 – 14.
6. 10. Pryzvanska R. Development of autistic children’s communicative skills by means of music therapy. // Dimenzia muzikoterapie v praxi, vyskume a edukacii: zbornik z medzinarodnej konferencie./. – Bratislava, 2015

Силабус: Музикотерапія та логоритміка 016.01

Завантажити силабус