Призванська Роксоляна Антонівна

Посада: асистент кафедри спеціальної освіти

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-98

Електронна пошта: roksolana.pryzvanska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

арт-терапія,  музикотерапія, спеціальна психологія.

Навчальні дисципліни:

 • Музикотерапія та логоритміка
 • Арт-терапія в освіті
 • Ритміка
 • Теорія та методика музичного виховання

Курси

Публікації

Публікації:

 1. Сав’як Л., Призванська Р., Дрібнюк Н. «Застосування логоритміки як виду інтерактивної музикотерапії з психокорекційною метою: практичний аспект» / Львівсько-Ряшівські наукові зошити. – Rzeszow, 2014. С.163-171.
 2. Pryzvanska R. Development of autistic children’s communicative skills by means of music therapy.//Dimenzia muzikoterapie v praxi, vyskume a edukacii: zbornik z medzinarodnej konferencie./ Bratislava, 2015. – С. 238-245.
 3. Призванська Р.А. Музикотерапевтичні засоби у роботі з дітьми із порушеннями спектру аутизму. //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Випуск 32. Ч.1: збірник наукових праць.  – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016 –. с.258-263.
 4. Призванська Р.А. Теоретичні та практичні аспекти музикотерапевтичної роботи з дітьми із аутизмом.// Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць; випуск  9,том 1. – Кам’янець-Подільський,  «Медобори-2006»,2017. – с.192-201
 5. Призванська Р.А. До проблеми застосування музичної терапії в системі корекційної роботи з дошкільниками, які мають розлади спектру аутизму. // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць; випуск 10. – Кам’янець-Подільський,  «Медобори-2006»,2017. – с.255-264
 6. Призванська Р.А. Нейрофізіологічні чинники впливу засобів музичної виразності на дітей з аутизмом.//Науковий часопис Національного університету імені М.П.Дрогоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія; випуск 35. – Київ, видавництво НПУ  імені М.П.Драгоманова, 2018. – с.136-141.
 7. Роксоляна Призванська.  Індивідуальний підхід до застосування музичної терапії у роботі з дітьми з розладами спектра аутизму //Вісник Львівського університету / Н.Мачинська, Д. Герцюк, Т. Равчина. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – (Серія педагогічна; вип. 33).  – С. 186–194.
 8. Роксоляна Призванська. Дослідження впливу засобів музичної терапії на дітей з аутизмом // KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» №3(31), – Lublin, 2020 р. – С.101-106.

 

Тези конференцій:

 1. Ленів З., Призванська Р. Ресурсність музикотерапії в психокорекції дітей із особливими потребами.//«Простір арт-терапії: ресурси зцілення». XI міждисциплінарна науково-практична конференція. –  Київ, 2014. С.151-153.
 2. Призванська Р. Тарас Шевченко в музиці: пісенний вимір поетичного генія. //Матеріали Міжнародної наукової конференції до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка. – Львів,2014.
 3. Призванська Р. Підготовка майбутніх корекційних педагогів до реалізації музикотерапевтичної діяльності. //Міжнародна науково-практична конференція «Багатоманітність культур як педагогічна проблема». – Бердянськ, 2015. С.47-49.
 4. Призванська Р. Розвиток комунікативних вмінь дітей із аутизмом засобами музикотерапії. //Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Випуск 1. –  Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С.74-76.
 5. Призванська Р. Застосування музикотерапії у процесі соціалізації дітей із аутизмом.//Науково-практичний семінар «Творча багатовимірність простору арт-терапії». Тези доповідей. – Львів, 2016. С.50-54.
 6. Призванська Р. Методи музичної терапії, їх роль та завдання в інклюзивному просторі.//Індивідуальний супровід дітей з особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти : тези доповідей науково-практичної конференції. Львів, вересень 2016р. – с.57-59 .
 7. Р.Призванська. Актуальні завдання музикотерапевта у роботі з аутичними дітьми.//Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – с.115-119.
 8. . Призванська Р. Організація проведення логоритмічних занять з дітьми із психофізичними порушеннями.//Простір арт-терапії: можливості інтеграції: Матеріали ХІV Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. – Київ,2017. – с.86-89.
 9. Призванська Р.А.  Музична терапія як метод корекції при ранньому дитячому аутизмі.// Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід:  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів,2017. – с. 54-58.
 10. Р.А.Призванська. Особливості застосування музичної терапії у роботі з дітьми із аутизмом.//Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (19-20 вересня 2017 року). – Харків,2017. – с.71-78.
 11.  Р.Призванська.  Формування музичного сприймання у дітей з аутизмом.// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Випуск 3. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – с.118-121. Тези Звіна конф.
 12. Тези Арт-терапія Призванська Р.  Налагодження фізичного контакту з дітьми з аутистичними порушеннями у музичній терапії.// Простір арт-терапії: творча інтеграція та трансформація в епоху плинного модерну: матеріали XV Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м.Львів, 16-18 лютого 2018. – с.89-92.
 13. Р. Призванська.  Робота з голосом як невід’ємна складова музичної терапії для дітей з розладами спектра аутизму// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Випуск 4. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.151-154.
 14. Призванська Р.А. Вплив музичної терапії на корекційний розвиток аутичної дитини, теоретичний аспект// Інноваційні підходи до освіти та соціалізації дітей зі спектром аутистичних порушень: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції, 3 квітня 2019 року./ К.О.Островська, Д.І.Шульженко, Г.С. Піонтковська, Є.О.Кузмінська. – Львів: Друкарня «Справи Кольпінга в Україні».  –  2019. – С.166-170.
 15. Призванська Р. А. Музична терапія в закладах з інклюзивною формою навчання //Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими потребами у спеціальній та інклюзивній освіті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2019 року/ К.О.Островська, І.Р.Субашкевич, І.П.Островський, С.З. Слободян. – Львів: Друкарня «Справи Кольпінга в Україні». – 2019. – С. 94–99.
 16. Роксоляна Призванська. Психологічні особливості формування музичного сприймання у дітей з порушеннями розвитку//Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція спеціальної освіти та соціальної роботи. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2020. – №5. – С.146–149.
 17. Призванська Р.А. Музична терапія і навчання: пошук внутрішнього потенціалу.//Abstracts of II International Stientific and Practical Conference: Збірник матеріалів Міжнародної конференції, Мюнхен, 16-18 серпня 2020 р. – С. 146–152.   https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-16-18-avgusta-2020-goda-myunhen-germaniya- arhiv / .
 18. Роксоляна Призванська Подолання тривожності дітей з аутизмом у музичній терапії //Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція спеціальної освіти та соціальної роботи. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2021. – Випуск 6. – С.121–125.

Біографія

У 1994 році закінчила Львівську музичну академію. З вересня 1995 року працювала викладачем індивідуальної музики Педагогічного училища (згодом – педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка). В 2004 році закінчила Інститут післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «психологія». З часу заснування кафедри корекційної педагогіки та інклюзії працюю на посаді старшого викладача цієї кафедри.  Прикріплена здобувачем на кафедру психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Наукове стажування та підвищення кваліфікації:

Пройшла навчання у семінарі Луїз Монтелло (США)  “Цілюща музика: основи музикотерапії”, який відбувся 30 вересня-2 жовтня 2011 року у Львові  Сертф. Монтелло

Всеукраїнський науково-практичний семінар “Організація корекційної роботи в дошкільному навчальному закладі для дітей з вадами зору”, 24-26 лютого 2011 року (20 год) Сертиф. Левеня

Курси підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти Львівського національного університету імені І.Франка, 23-27 січня 2012 року (72 год.)  Свід. підв. кваліф

Брала участь в науково-практичному семінарі “Застосування музикотерапії в корекційній роботі з дітьми із особливостями психофізичного розвитку, 27.11 2013 року (НРЦ “Мрія”) Сертиф. Мрія

Пройшла навчальний курс Музикотерапевтичної асоціації Чеської республіки “Музикотерапія для дітей” (лектор – доктор Матей Ліпский), 9-11 січня 2014 року, м.Прага (19 год). Сертиф. Прага

Взяла участь у семінарі курсу підвищення кваліфікації “Розлади аутистичного спектру: діагностика і допомога дітям, молоді і дорослим”, 24-25 травня 2014 року, м.Львів (16 год). Сертиф. аутизм

Була учасником 2-денного семінару “Робота з власним досвідом у короткотерміновій терапії”, тренер – Яцек Лелонкевич (м.Лодзь), 10-11 липня 2014 року. Сертиф. короткотерм. психотерапія

Учасник міжнародної науково-практичної конференції “Dimenzia muzikoterapie v praxi, vyskume a edukacii”, 10-11 лютого 2015 року, м.Братіслава Сертиф. Братислава

Взяла участь у 3-денному семінарі, присвяченому сучасним методам гуманітарних наук, 17-19 березня 2015 року, м.Львів (18 год). Сертиф. Кобилярек (1)

Участь у науково-практичному семінарі ” Творча багатовимірність простору арт-терапії”, 22 вересня 2016 року, м.Львів (8 год). Сертиф. арттерапія

Взяла участь у семінарі в рамках курсу підвищення кваліфікації “Системна терапія і консультування” на тему “4 кроки стабілізації травми”, 26-27 вересня 2016 року, м.Львів (16 год). Сертиф. робота з травмою

Була учасником І-го з’їзду корекційних педагогів України “Актуальні питання соціалізації дітей з особливими освітніми потребами”, 29-30 листопада 2016 року, м.Київ. Сертиф. Київ

Учасник ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку”, 25-26 квітня 2017 року, м.Кам’янець-Подільський. Сертиф. Кам.Подільськ. (1)

Взяла участь у семінарі в рамках курсу підвищення кваліфікації “Системна терапія і консультування” на тему “Психотерапевтична робота з батьками дітей, які потребують чи перебувають у терапії, дітей з обмеженими можливостями і дітей, що пережили психологічну травму”, 28-29 квітня 2017 року, м.Львів (16 год). Сертиф. Робота з батьками

Була учасником семінару в рамках підвищення кваліфікації «Аутизм: діагностика і терапія» (тема «Аутизм: від дитинства до зрілості»), який відбувся у Львові 12-13 серпня 2017 року (тривалістю 16 лекційних годин)Сертифікат Аутизм

Взяла участь у семінарі в рамках курсу підвищення кваліфікації “Системна терапія і консультування” на тему “Життєздатність з концепцією інтегративної методології (КІМ), 13-14 жовтня 2017 року, м.Львів (16 годин).Сертифікат Reinhild Zenk

Пройшла стажування у Бельгії (регіон Оост-Фландрія) тривалістю 36 годин на тему ” Розвиток та перспективи інклюзивної освіти у Бельгії” (Антверпен, Сінт-Ніклаас, Гент, 13-20.12.2017 року)Сертифікат Бельгія

 

 

 

Проекти

Виконавець фундаментального проекту МОН України 11/16-18 із держбюджетної теми “Система корекційної допомоги дітям і підліткам з аутистичним спектром порушень” на посаді молодшого наукового співробітника.

Проект

Методичні матеріали

 Методичні рекомендації для студентів з курсу “Музикотерапія та логоритміка”

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Музикотер та логоритм

Питання до заліку   ТЕСТОВІ ПИТАННЯ Музикотерапія     Тестові питання Логоритміка

Методичні рекомендації для студентів з курсу “Основи хореографії з методикою навчання”

Метод.реком. Основи хор. та методика

 

Розклад