Призванська Роксоляна Антонівна

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-98

Електронна пошта: roksolana.pryzvanska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Психотерапія, арт-терапія,  музикотерапія, спеціальна психологія, травматерапія

Навчальні дисципліни:

 • Музикотерапія та логоритміка
 • Арт-терапія в освіті
 • Ритміка
 • Теорія та методика музичного виховання

Курси

Публікації

Публікації:

 1. Сав’як Л., Призванська Р., Дрібнюк Н. «Застосування логоритміки як виду інтерактивної музикотерапії з психокорекційною метою: практичний аспект» / Львівсько-Ряшівські наукові зошити. – Rzeszow, 2014. С.163-171.
 2. Pryzvanska R. Development of autistic children’s communicative skills by means of music therapy.//Dimenzia muzikoterapie v praxi, vyskume a edukacii: zbornik z medzinarodnej konferencie./ Bratislava, 2015. – С. 238-245.
 3. Призванська Р.А. Музикотерапевтичні засоби у роботі з дітьми із порушеннями спектру аутизму. //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Випуск 32. Ч.1: збірник наукових праць.  – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016 –. с.258-263.
 4. Призванська Р.А. Теоретичні та практичні аспекти музикотерапевтичної роботи з дітьми із аутизмом.// Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць; випуск  9,том 1. – Кам’янець-Подільський,  «Медобори-2006»,2017. – с.192-201
 5. Призванська Р.А. До проблеми застосування музичної терапії в системі корекційної роботи з дошкільниками, які мають розлади спектру аутизму. // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць; випуск 10. – Кам’янець-Подільський,  «Медобори-2006»,2017. – с.255-264
 6. Призванська Р.А. Нейрофізіологічні чинники впливу засобів музичної виразності на дітей з аутизмом.//Науковий часопис Національного університету імені М.П.Дрогоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія; випуск 35. – Київ, видавництво НПУ  імені М.П.Драгоманова, 2018. – с.136-141.
 7. Роксоляна Призванська.  Індивідуальний підхід до застосування музичної терапії у роботі з дітьми з розладами спектра аутизму //Вісник Львівського університету / Н.Мачинська, Д. Герцюк, Т. Равчина. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – (Серія педагогічна; вип. 33).  – С. 186–194.
 8. Роксоляна Призванська. Дослідження впливу засобів музичної терапії на дітей з аутизмом // KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» №3(31), – Lublin, 2020 р. – С.101-106.
 9. Призванська Р.А. Психологічні засади музикотерапевтичної роботи з дітьми із розладами аутистичного спектру : автореф. дис. … канд. психол. наук :19.00.08 / Р. А. Призванська; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2021
  Pryzvanska Avtoreferat

 10. The psychological and pedagogical aspect of the life quality of citizens with disabilities
  Pryzvanska R. Demchenko, I., Zahariichuk, O., Dergach, M., Porodko, M.
  AMAZONIA Investiga, 339-348. 2022.
 11. Roksolyana Pryzvanska, Mariana Porodko. WYKORZYSTANIE NIEKONWENCJONALNYCH METOD PRACY LOGOPEDYCZNEJ W KOREKCJI MOWY DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM KELM, 23-28. 2022.
 12. Призванська Р., Андрейко Б., Породько М., Пахвій Л . ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМПАТІЇ У ПІДЛІТКІВ З СИНДРОМОМ ДАУНА   Інноваційна педагогіка, 113-117.  2022.

 

Р. Призванська. До питання використання музично-ритмічної діяльності в корекції заїкання. Наука і освіта. – 2023. Вип. 1. С. 58-62.
ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Р.Призванська, Л.Чопик, Л.Білик. Особливості підходів до комплексної реабілітації осіб з особливими потребами// Наукові інновації та передові технології. №14 (28). С.880-888.7940-Текст статті-7983-1-10-20231219

Тези конференцій:

 1. Ленів З., Призванська Р. Ресурсність музикотерапії в психокорекції дітей із особливими потребами.//«Простір арт-терапії: ресурси зцілення». XI міждисциплінарна науково-практична конференція. –  Київ, 2014. С.151-153.
 2. Призванська Р. Тарас Шевченко в музиці: пісенний вимір поетичного генія. //Матеріали Міжнародної наукової конференції до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка. – Львів,2014.
 3. Призванська Р. Підготовка майбутніх корекційних педагогів до реалізації музикотерапевтичної діяльності. //Міжнародна науково-практична конференція «Багатоманітність культур як педагогічна проблема». – Бердянськ, 2015. С.47-49.
 4. Призванська Р. Розвиток комунікативних вмінь дітей із аутизмом засобами музикотерапії. //Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Випуск 1. –  Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С.74-76.
 5. Призванська Р. Застосування музикотерапії у процесі соціалізації дітей із аутизмом.//Науково-практичний семінар «Творча багатовимірність простору арт-терапії». Тези доповідей. – Львів, 2016. С.50-54.
 6. Призванська Р. Методи музичної терапії, їх роль та завдання в інклюзивному просторі.//Індивідуальний супровід дітей з особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти : тези доповідей науково-практичної конференції. Львів, вересень 2016р. – с.57-59 .
 7. Р.Призванська. Актуальні завдання музикотерапевта у роботі з аутичними дітьми.//Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – с.115-119.
 8. . Призванська Р. Організація проведення логоритмічних занять з дітьми із психофізичними порушеннями.//Простір арт-терапії: можливості інтеграції: Матеріали ХІV Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. – Київ,2017. – с.86-89.
 9. Призванська Р.А.  Музична терапія як метод корекції при ранньому дитячому аутизмі.// Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід:  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів,2017. – с. 54-58.
 10. Р.А.Призванська. Особливості застосування музичної терапії у роботі з дітьми із аутизмом.//Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (19-20 вересня 2017 року). – Харків,2017. – с.71-78.
 11.  Р.Призванська.  Формування музичного сприймання у дітей з аутизмом.// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Випуск 3. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – с.118-121. Тези Звіна конф.
 12. Тези Арт-терапія Призванська Р.  Налагодження фізичного контакту з дітьми з аутистичними порушеннями у музичній терапії.// Простір арт-терапії: творча інтеграція та трансформація в епоху плинного модерну: матеріали XV Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м.Львів, 16-18 лютого 2018. – с.89-92.
 13. Р. Призванська.  Робота з голосом як невід’ємна складова музичної терапії для дітей з розладами спектра аутизму// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Випуск 4. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.151-154.
 14. Призванська Р.А. Вплив музичної терапії на корекційний розвиток аутичної дитини, теоретичний аспект// Інноваційні підходи до освіти та соціалізації дітей зі спектром аутистичних порушень: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції, 3 квітня 2019 року./ К.О.Островська, Д.І.Шульженко, Г.С. Піонтковська, Є.О.Кузмінська. – Львів: Друкарня «Справи Кольпінга в Україні».  –  2019. – С.166-170.
 15. Призванська Р. А. Музична терапія в закладах з інклюзивною формою навчання //Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими потребами у спеціальній та інклюзивній освіті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2019 року/ К.О.Островська, І.Р.Субашкевич, І.П.Островський, С.З. Слободян. – Львів: Друкарня «Справи Кольпінга в Україні». – 2019. – С. 94–99.
 16. Роксоляна Призванська. Психологічні особливості формування музичного сприймання у дітей з порушеннями розвитку//Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція спеціальної освіти та соціальної роботи. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2020. – №5. – С.146–149.
 17. Призванська Р.А. Музична терапія і навчання: пошук внутрішнього потенціалу.//Abstracts of II International Stientific and Practical Conference: Збірник матеріалів Міжнародної конференції, Мюнхен, 16-18 серпня 2020 р. – С. 146–152.   https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-16-18-avgusta-2020-goda-myunhen-germaniya- arhiv / .
 18. Роксоляна Призванська Подолання тривожності дітей з аутизмом у музичній терапії //Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція спеціальної освіти та соціальної роботи. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2021. – Випуск 6. – С.121–125.

Біографія

У 1994 році закінчила Львівську музичну академію. З вересня 1995 року працювала викладачем індивідуальної музики Педагогічного училища (згодом – педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка). В 2004 році закінчила Інститут післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «психологія». З часу заснування кафедри корекційної педагогіки та інклюзії працювала на посаді старшого викладача цієї кафедри.  У 2016 році була прикріплена здобувачем на кафедру психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 12 травня 2021 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 19.00.08  (спеціальна психологія) на тему «Психологічні засади музикотерапевтичної роботи з дітьми із розладами аутистичного спектра». Від червня 2022 року – доцент кафедри спеціальної освіти.

Наукове стажування та підвищення кваліфікації:

Пройшла навчання у семінарі Луїз Монтелло (США)  “Цілюща музика: основи музикотерапії”, який відбувся 30 вересня-2 жовтня 2011 року у Львові  Сертф. Монтелло

Всеукраїнський науково-практичний семінар “Організація корекційної роботи в дошкільному навчальному закладі для дітей з вадами зору”, 24-26 лютого 2011 року (20 год) Сертиф. Левеня

Курси підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти Львівського національного університету імені І.Франка, 23-27 січня 2012 року (72 год.)  Свід. підв. кваліф

Брала участь в науково-практичному семінарі “Застосування музикотерапії в корекційній роботі з дітьми із особливостями психофізичного розвитку, 27.11 2013 року (НРЦ “Мрія”) Сертиф. Мрія

Пройшла навчальний курс Музикотерапевтичної асоціації Чеської республіки “Музикотерапія для дітей” (лектор – доктор Матей Ліпский), 9-11 січня 2014 року, м.Прага (19 год). Сертиф. Прага

Взяла участь у семінарі курсу підвищення кваліфікації “Розлади аутистичного спектру: діагностика і допомога дітям, молоді і дорослим”, 24-25 травня 2014 року, м.Львів (16 год). Сертиф. аутизм

Була учасником 2-денного семінару “Робота з власним досвідом у короткотерміновій терапії”, тренер – Яцек Лелонкевич (м.Лодзь), 10-11 липня 2014 року. Сертиф. короткотерм. психотерапія

Учасник міжнародної науково-практичної конференції “Dimenzia muzikoterapie v praxi, vyskume a edukacii”, 10-11 лютого 2015 року, м.Братіслава Сертиф. Братислава

Взяла участь у 3-денному семінарі, присвяченому сучасним методам гуманітарних наук, 17-19 березня 2015 року, м.Львів (18 год). Сертиф. Кобилярек (1)

Участь у науково-практичному семінарі ” Творча багатовимірність простору арт-терапії”, 22 вересня 2016 року, м.Львів (8 год). Сертиф. арттерапія

Взяла участь у семінарі в рамках курсу підвищення кваліфікації “Системна терапія і консультування” на тему “4 кроки стабілізації травми”, 26-27 вересня 2016 року, м.Львів (16 год). Сертиф. робота з травмою

Була учасником І-го з’їзду корекційних педагогів України “Актуальні питання соціалізації дітей з особливими освітніми потребами”, 29-30 листопада 2016 року, м.Київ. Сертиф. Київ

Учасник ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку”, 25-26 квітня 2017 року, м.Кам’янець-Подільський. Сертиф. Кам.Подільськ. (1)

Взяла участь у семінарі в рамках курсу підвищення кваліфікації “Системна терапія і консультування” на тему “Психотерапевтична робота з батьками дітей, які потребують чи перебувають у терапії, дітей з обмеженими можливостями і дітей, що пережили психологічну травму”, 28-29 квітня 2017 року, м.Львів (16 год). Сертиф. Робота з батьками

Була учасником семінару в рамках підвищення кваліфікації «Аутизм: діагностика і терапія» (тема «Аутизм: від дитинства до зрілості»), який відбувся у Львові 12-13 серпня 2017 року (тривалістю 16 лекційних годин)Сертифікат Аутизм

Взяла участь у семінарі в рамках курсу підвищення кваліфікації “Системна терапія і консультування” на тему “Життєздатність з концепцією інтегративної методології (КІМ), 13-14 жовтня 2017 року, м.Львів (16 годин).Сертифікат Reinhild Zenk

Пройшла стажування у Бельгії (регіон Оост-Фландрія) тривалістю 36 годин на тему ” Розвиток та перспективи інклюзивної освіти у Бельгії” (Антверпен, Сінт-Ніклаас, Гент, 13-20.12.2017 року)Сертифікат Бельгія

Стажування в рамках виконання експерименту всеукраїнського рівня за темою «Впровадження структурно-функціональної моделі забезпечення комплексної підтримки україномовної освіти за кордоном». Стажування відбувалось в Українській недільній школі, що при Асоціації «Українсько-Грецька Думка». 2.10.2019 – 8.10.2019 року. Афіни, Греція

Семінар в рамках підвищення кваліфікації “ Аутизм: проблеми комплексної допомоги” на тему: “Діагностика аутизму» м. Львів 16-18.08. 2019р .№ KL808А

2019 -2021: Інститут психосоматики м.Брауншвайг, Німеччина (Institut KIM e. V. Hattorfer Str. 18 b, 38442 Wolfsburg) (1919-1920 рік), загальна кількість годин – 122.  Сертифікат Reinhild Zenk

Курси підвищення кваліфікації: курси професійного розвитку  педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка  “Вдосконалення викладацької майстерності” –  6 кредитів/ 180 годин.  Сертифікат Підвищення пед майстерності

Навчання в рамках підвищення кваліфікації: Trauma Aid Germany. Trauma Psycho Social Support + . Тренінг «Розпізнавання та стабілізація травми». Психотерапевт – Франк Гофман.

Завершила навчання на курсі “Проєктна діяльність” 17.01 – 14.02.2023 обсягом 16 академічних годин (0.5 кредиту ЄКТС) Сертифікат СВ 2070987/000079-23 Призванська

 

Проекти

Виконавець фундаментального проекту МОН України 11/16-18 із держбюджетної теми “Система корекційної допомоги дітям і підліткам з аутистичним спектром порушень” на посаді молодшого наукового співробітника.

Проект

Методичні матеріали

 Методичні рекомендації для студентів з курсу “Музикотерапія та логоритміка”

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Музикотер та логоритм

Питання до заліку   ТЕСТОВІ ПИТАННЯ Музикотерапія     Тестові питання Логоритміка

Методичні рекомендації для студентів з курсу “Основи хореографії з методикою навчання”

Метод.реком. Основи хор. та методика

 

Розклад