Сучасні танці в ЗДО

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840ФПД-41доцент Призванська Р. А.

Опис курсу

Курс «Сучасні танці в закладі дошкільної освіти». Програма вивчення навчальної дисципліни «»Сучасні танці в закладі дошкільної освіти, складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 012 «Дошкільна освіта». Предметом вивчення навчальної дисципліни є навички постановки дитячих танцювальних номерів на основі класичного, дитячого та сучасного танцю. Мета навчальної дисципліни полягає в оволодіння студентами змістом та методикою роботи з дітьми в галузі естетичного та музично-ритмічного виховання засобами хореографічного мистецтва, яка включає: теоретичні та практичні знання основ хореографії; оволодіння основними танцювальними рухами різних вікових груп дітей, навички постановки дитячих танцювальних номерів з елементами сучасних танців.

Рекомендована література

1. Верховинець В. Весняночка. – К.: «Музична Україна», 1989.
2. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. – К.: «Музична Україна», 1990.
3. Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю. – Вінниця, 2007.

Допоміжна
4. Гелен Ідом і Ніколя Катрак Вчимося танцювати. – К.: Видавництво „Махаон-Україна”, 2001. – 32с.
5. Шевчук А. Дитяча хореографія. – К.: «Шкільний світ», 2018.
6. Юцевич Ю. Музика. Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2003. – 352с.

Силабус: Дитячі танці в ЗДО

Завантажити силабус