Ритміка

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840ФПД-41доцент Призванська Р. А.

Опис курсу

Дисципліна «Ритміка» є дисципліною вільного вибору студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта для освітньої програми «Дошкільна освіта», яка викладається в __8 семестрі в обсязі _____3_____ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета навчальної дисципліни полягає в оволодіння студентами змістом та методикою музично-ритмічних занять з дітьми дошкільного віку, яка містить: теоретичні та практичні знання основ ритміки та хореографії; навички постановки дитячих танцювальних номерів та репетиційної роботи з дітьми дошкільного віку.

Рекомендована література

Базова
1. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1-4 класах загальноосвітньої школи. – К.: «Музична Україна», 1989.
2. Верховинець В. Весняночка. – К.: «Музична Україна», 1989.
3. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. – К.: «Музична Україна», 1990.
4. Колесниченко Ю.Основи народно-сценічного танцю. – Вінниця, 2007.
5. Шевчук А. Дитяча хореографія. – К.: «Шкільний світ», 2018.
Допоміжна
6. Гелен Ідом і Ніколя Катрак Вчимося танцювати. – К.: Видавництво „Махаон-Україна”, 2001. – 32с.
7. Юцевич Ю. Музика. Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2003. – 352с.

Силабус: Rytmika

Завантажити силабус