Основи хореографії з методикою навчання

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840ФПД-41доцент Призванська Р. А.
ФПД-42доцент Призванська Р. А.

Опис курсу

Програма навчальної дисципліни «Основи хореографії з методикою навчання», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 012 «Дошкільна освіта». Предметом вивчення навчальної дисципліни є навички постановки дитячих танцювальних номерів та репетиційної роботи з дітьми дошкільного віку.
Мета навчальної дисципліни полягає в оволодіння студентами змістом та методикою роботи з дітьми в галузі естетичного та музично-ритмічного виховання засобами хореографічного мистецтва, яка включає: теоретичні та практичні знання основ хореографії; оволодіння основними танцювальними рухами різних вікових груп дітей, навички постановки дитячих танцювальних номерів та репетиційної роботи з дітьми дошкільного віку.

Рекомендована література

Базова
1. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. – К.: «Музична Україна», 1990.
2. Голдрич О. Хореографія: посіб. з основ хореограф. мистецтва та композиції танцю / О. Голдрич. – Львів: Край, 2003. – 160 с.
3. Голдрич О., Хитряк С. Музична хрестоматія / О. Голдрич. – Львів: Край, 2003. – 232 с.
4. Колесниченко Ю.Основи народно-сценічного танцю. – Вінниця, 2007.
5. Литвиненко В.А. Зразки народної хореографії: Підручник. 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2008. – 468 с.
6. Слобожан В. П. Хореографія дошкільнят: методика організації навчально-тренувальних знань. – Львів : ЦТДЮГ, 2013 – 76 с.
Допоміжна
7. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – 2. вид. – Київ: Музична Україна, 1989. – 208 с.
8. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії, Факультет культури і мистецтв, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. ‒ Вип. 8. – 282 с.
9. Шевчук А. Дитяча хореографія. – К.: «Шкільний світ», 2018.

Інфрмаційні ресурси:
Rosalind E. Rrauss / пер. з англ. О.А. Плахотнюка [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Rosalind_E._Krauss

Силабус: Основи хореографії з методикою навчання

Завантажити силабус