Основи міжкультурної комунікації

Тип: На вибір студента

Кафедра: social pedagogy and social work

Опис курсу

Міжкультурна комунікація фокусується на важливості культури у нашому повсякденному житті та на способах взаємодії культури та її впливу на процеси спілкування. Ми живемо в епоху стрімкої глобалізації, у якій здатність до міжкультурної комунікації є обов’язковою для нашого ефективного  функціонування на робочому місці та у світі. Цей курс покликаний підвищити чутливість до інших культур, а також підвищити нашу обізнаність про власні культурні традиції та контекст (соціальний, культурний та історичний), у якому ми живемо та спілкуємось.

Курс знайомить студентів із феноменом культури у широкому розумінні цього поняття та застосовує його як до соціальної, так і до професійної сфери.
В курсі вивчаються та висвітлюються основні теоретичні проблеми та культурні критерії/виміри, що ілюструють проблеми спілкування з культурами та ідентичностями у всій їх складності. Представлено та проаналізовано низку теоретичних моделей. Протягом семестру студенти дізнаються, як найкраще підходити до вирішення міжкультурних проблем та викликів та як збільшувати ймовірність успішного вирішення таких питань.
Наприкінці курсу студентам отримають завдання – підготувати та представити вичерпний міжкультурний звіт, який повинен охопити всі матеріали, моделі та проблеми, підняті на заняттях протягом усього семестру.
Очікується також, що в результаті курсу рівень культурного інтелекту та обізнаності студентів значно підвищиться.

Цілі курсу:

 • Дослідити культурну самосвідомість, іншу культурну свідомість та динаміку, що виникає у взаємодії між ними.
 • Зрозуміти, як процеси спілкування відрізняються між культурами.
 • Визначити проблеми, які виникають внаслідок цих відмінностей у міжкультурній взаємодії, та вивчити способи їх творчого вирішення.
 • Розкрити важливість ролі контексту та влади у вивченні міжкультурної комунікації.
 • Набути знань, навичок та ставлення, що підвищують міжкультурну компетентність.

Рекомендована література

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-ге вид., доп. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 376 с.
 2. Гестеланд Р. Р. Кросс-культурное поведение в бизнесе / Р. Р. Гестеланд. — Днепропетровск : ООО Баланс-Клуб , 2003. — 189 с.
 3. Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу : монографія / І. О. Голубовська. — К. : Логос, 2004. — 284 с.
 4. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. / В. М. Манакін. — К. : ВЦ «Академія», 2012. — 288 с.
 5. Hall, Edward T., Hall, Mildred Reed. Understanding Cultural Differences / Mildred Reed, Hall. — Yarmouth, Maine : Intercultural Press Inc., 1990.
 6. Hofstede, Geert. Cultures and organizations: software of the mind / Curt Hofstede. — London : McGraw-Hill Book Company (UK) Limited, 19 Hofstede, G. & Peterson, M.F. National values and organizational practices. In N. M. Ashkanasy, C. P. M. Wilderom & M. F. Peterson (Eds), Handbook of organizational culture and climate ; London: Sage, 2000. — 401—591.
 7. Holliday A., Hyde M., Kullman J. Intercultural Communication: an advanced resiource book. – Routledge, 2004. – 250 p.
 8. Novinger, Tracy. Intercultural Communication: a Practical Guide / Tracy Novinger. — Austin, TX : University of Texas Press, 2001. — 230 p.
 9. Thomas A., Kinast E.-U., Schroll-Machl S. Handbook of Intercultural Communication and Cooperation. Volume 1: Basics and Areas of Application. 2nd revised edition. – Vandenhoeck & Ruprecht, 2010. – 416 p.
 10. Wierzbicka Anna. Understanding Cultures through Their Key Words (English, Russian, Polish, German, and Japanese) / Anna Wierzbicka. — New York, Oxford University Press, 1997. — 328 p.

Інтернет-ресурси:

 • https://www.crossculture.com/
 • https://www.examples.com/business/intercultural-communication.html