Профілактика та подолання професійного та емоційного вигорання (012 «Дошкільна освіта» – магістр)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Опис курсу

Мета викладання навчальної дисципліни: інформування про феномен «професійного вигорання», його причини та наслідки; визначення шляхівпрофілактики та подолання; формування досвіду щодо пошуку, добору та адаптації методик для здійснення діагностики, профілактичних заходів та визначення напрямів подолання симптомів професійного та емоційного вигорання; сприяння становленню всебічно розвинутої особистості як суб’єкта успішної професійної, освітньої та науково-дослідницької діяльності;
формування професійних компетенцій магістранта в галузі збереження психічного здоров’я, профілактики професійного вигорання як стану, який характеризується поступовою втратою суб’єктом життєвого тонусу під впливом пролонгованого стресу у професійній діяльності, що виявляється у
симптомах хронічної втоми, загальному виснаженні, деперсоналізації, редукції професійних досягнень.

Основні завдання вивчення дисципліни:  

– оволодіння теоретичними знаннями про основні підходи до вивчення професійного вигорання в діяльності фахівців освіти, причини виникнення, основні симптоми та форми прояву, про його вплив на поведінку, професійну діяльність й психічне здоров’я педагогів;
– розкриття закономірностей формування та розвитку професійного вигорання, його симптомів, чинників, моделей, етапів розвитку у фахівців освіти;
– ознайомлення студентів із можливостями оптимізації педагогічної діяльності шляхом підвищення професійної стресостійкості педагога;
– розвиток та формування умінь для виявлення основних проявів синдрому «професійного вигорання» у фахівців освіти;
– засобами та прийомами профілактики та подолання синдрому.

– створення умов для оволодіння практичними навичками й уміннями використання методів, засобів та прийомів діагностики, профілактики й корекції професійного вигорання фахівців освіти;
– сприяння формуванню умінь і навичок збереження й укріплення психічного здоров’я майбутнього фахівця через оволодіння способами саморегуляцій і
активізацію особистісних ресурсів.