Психологічна діяльність в особливих умовах

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Сулятицький І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПЛ-31Сулятицький І. В.
ФПЛ-32Сулятицький І. В.
ФПЛ-33Сулятицький І. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб  володіти теоретичними знаннями стосовно роботи у кризовій ситуації різних категорій населення, починаючи від дітей, а й володіти навиками такої роботи. Тому у курсі представлено як огляд концепцій, так і процесів та інструментів.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Екстремальна психологія: Підручник / За заг. ред. проф. О.В. Тімченка – Х.:УЦЗУ, 2007. – 502 с.
 2. Психолого – корекційний практикум травм війни: навч. посібник / Іван Сулятицький, Катерина Островська, Василь Осьодло та інші. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 396 с.
 3. Наугольник Л.Б. Психологія стресу: підручник / Л.Б. Наугольник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 324 с. (підручник)

Додаткова література:

 1. Смирнов Б.А. Психология деятельности в экстремальных условиях / Б.А. Смирнов, Е.В. Долгополова. – X.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2008. –  292 с.
 2. Щербатых Ю.В. Психология   стресса   и   методы   коррекции   /  Ю.В. Щербатых. – СПб.: Питер, 2011. – 256 с.
 3. Лебедев В.И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в технических и экологических замкнутых систем /В.И. Лебедев. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008. – 431 с.
 4. Тимченко А.В. Психологические аспекты состояния, поведения и деятельности людей в экстремальных условиях и методы  их  коррекции  / А.В. Тимченко. – Харьков: ХВУ, 2006. – 184 с.
 5. Малкина-Пых И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / И.Г. Малкина-Пых. – М.: Изд-во Эксмо, 2008. – 960 с.
 6. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Н.Е. Водопьянова. — СПб.: Питер, 2012. — 336 с.
 7. Картрайт С. Стресс на рабочем месте / С. Картрайт, К. Купер. – Харьков: Гуманитарный центр, 2004. – 236 с.
 8. Технологии психологической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях:  Учебно-методический  комплекс.  —   СПб.:   Изд-во   РГПУ   им. А. И. Герцена, 2008. — 249 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус