Сулятицький Іван Васильович

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Електронна пошта: ivan.sulyatytskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Етнопсихологічні чинники безпеки особи та соціуму, персонологія.

 

Курси

Публікації

І. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації

 1. Проблеми соціопсихології військового управління (друк) // Науково-методичний посібник К.: ТОВ «Міжнародна фінансова агенція», – 31 с.
 2. Психологічна порада – настанова офіцеру -методисту соціально-психологічної служби Львів: СПС Прик. ВО, 1993. – 36 с.
 3. Методичний посібник з гуманітарної підготовки для військовослужбовців ЗС України: Підходи до вивчення особистості в умовах військової служби // Львів: Товариство «Знання», 1994. –Ч. ІV. – С. 138–152.
 4. Поняття психології військового колективу та соціально-психологічні аспекти управління ним: (розділ 4 посібника) // Методичний посібник з гуманітарної підготовки для військовослужбовців ЗС України . – Львів: Товариство «Знання», 1994. – Ч. ІV.–С. 127–138.
 5. Методичні матеріали: Психологічний мінімум вивчення особи військовослужбовця // Прикарпатський військовий округ. Управління виховної роботи. – Львів: Прик.ВО – УВР. 1995.–18 с.
 6. Християнство як психологічний фактор духовного єднання військовослужбовців (тези) // Армія і духовність: свобода совісті та віровизнання // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – К.:Укр. правнича фундація, 1995. – С. 79–80.
 7. Українська традиція родинного виховання і національна самосвідомість (тези) // Актуальні проблеми психології: традиції і сучасність // Тези Міжнародних наукових Костюківських читань, (9-11 червня 1992). – Київ,1992.–Т.1.– С. 74–75.
 8. Соціопсихологічні аспекти військово-управлінської діяльності // Матеріали ІІ з’їзду Товариства психологів України. – К. : Україна-Віта, 1997. – Т.15. – С. 63–65.

ІІ. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації

 1. Психологічні передумови виникнення невротичних розладів (стаття) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – Вип. 2. – С. 95–105. Фахове видання.
 2. Війська і населення як об’єкти інформаційно-психологічного впливу (стаття) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – Вип. 2. – С. 189–203. Фахове видання.
 3. Психологічний аналіз взаємовпливу політичних очікувань та політичної культури української спільноти (стаття) // Збірник наукових праць КНУ ім. Тараса Шевченка. – К.: Логос, – Вип. 13. –  С. 178–184. Фахове видання.
 4. Урахування соціально-психологічних особливостей малих груп в інтересах інформаційно-психологічного впливу (стаття) // Вісник Національного університету оборони України. – К.: НУОУ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 183–188. Фахове видання.
 5. Соціопсихологічні фактори забезпечення обороноздатності країни (стаття) // Вісник Національного університету оборони України. – К.: НУОУ, 2011. – Вип. 4 (23). – С. 216–226. Фахове видання.
 6. Психоантропологія громадянськості (стаття) // Політична психологія: науковий збірник -Л.: Ліга Прес, 2003. –256с. – С.115–124.
 7. Психолінгвістика, етнопсихологія, соціопсихологія як теоретичні основи інформаційно-психологічного впливу (стаття) // Розділ навчального посібника для підготовки спеціалістів з міжнародної  інформації (у співавторстві). –ДСК.К.: НАОУ., 2003. С.134–152.
 8. Ймовірні передумови виникнення загроз інформаційній безпеці держави (стаття) // Розділ навчального посібника для підготовки спеціалістів з міжнародної інформації. –ДСК. -К.: НАОУ., 2003. – С.211–243.
 9. Психологічні аспекти взаємин Україна – Польща в контексті об’єднаної Європи (стаття) // Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації Матеріали українсько-польської конференції. – Львів.-2003. –104с. – С.73–76.
 10. Психологічний вплив сумісності на ефективність військової служби (стаття) // Оборонна політика України та реформування Збройних Сил України/ Матеріали воєнно-наукового семінару 22.06.2004.- Львів: ЛВІ, 2004. –158с. – С.132 –141.
 11. Прикладне застосування прийомів нейролінгвістичного програмування в цільових тренінгах(тези) // Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності: наук.-метод. та організ.- практ. проблеми впровадження і використання, перспективи розвитку / Матеріали міжнародної наук.– практ. конференції, Донецьк, 27-28 травня 2005 року: У 2-х ч.- Донецьк: ДЮІ МВС при ДонНУ, 2005.- Ч.1. –284с, – С. 102–112.
 12. Психологічні аспекти системи військового управління (стаття) // Науковий вісник Львівського юридичного інституту.– Серія психологічна: Збірнк.-Львів: Львівський юридичний інститут МВС України, 2005.-Вип.1.- 296с. – С.257– 264. Фахове видання.
 13. Методи юридичної психології: проблеми змісту та практичного застосування (стаття) // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія психологічна: Збірник. – Львів : ЛЮІ МВС України, 2005. – Вип.2. –296с. – С.160-170. Фахове видання.
 14. Використання техніки нейролінгвістичного програмування в прикладних цілях роботи працівників ОВС (стаття) // Психологічні тренінгові технології в правоохоронних органах: проблеми впровадження та перспективи розвитку. -Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Донецький юридичний інститут – 2005. – С.161–176.
 15. Механізми інформаційно-психологічного впливу на соціальні об’єкт (стаття) // Проблеми діяльності кримінальної міліції в умовах розбудови правової держави. Матеріали науково-звітньої конференції факультету кримінальної міліції ЛьвДУВС 16 лютого 2007 р. –Львів: ЛьвДУВС.–2007.–92с. – С. 331 – 333.
 16. Врахування соціопсихічних факторів при соціальній адаптації заробітчан (тези) // Психологічні проблеси соціальної адаптації та правової реабілітації громадян. Матеріали круглого столу 26 січня 2007 року. – Львів: ЛьвДУВС. –2007. –16с. – С.8–9.
 17. Доцільність використання методичних прийомів юридичної психології в тренінгових технологіях підготовки працівників ОВС (тези) // Психологічні тренінгові технології в правоохоронних органах: проблеми впровадження та перспективи розвитку. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – ДЮІ ЛДУ ВС, – 2007. – С.118 – 125.
 18. Соціопсихологічні чинники інформаційної безпеки держави (стаття) // Психологічні аспекти національної безпеки Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: 22-23 березня 2007 року.-Львів: В-о ПП «Аран», 2007. –244с. – С.196–198.
 19. Психічна типологія виховання як фактор національної безпеки (тези) // Психологічні аспекти національної безпеки Тези 2 міжнародної науково-практичної конференції. –Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С.228–229.
 20. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом (стаття) // Проблеми діяльності кримінальної міліції в умовах розбудови правової держави. Матеріали науково-звітної конференції факультету кримінальної міліції ЛьвДУВС 5 березня 2008 р. – Львів: ЛьвДУВС. –2008. – С.318–324.
 21. Вміння вести переговори як чинник іміджу ОВС // Тези круглого столу: «Психолого-педагогічні умови формування позитивного образу працівника ОВС» 25 січня 2008 року. – Львів: ВЦ Львівського державного університету внутрішніх справ, 2008.  –  С.30–34.
 22. Специфіка роботи дільничних інспекторів міліції в гірській місцевості (стаття) // Гірська школа українських Карпат. Вип.4-5.-2008-2009.- Науково-методичний журнал.-Прик.НУ імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. –2009. –  С.181–185. Науково-фахове видання.
 23. Механізми впливу соцієтальної психіки на поведінку в особливих умовах (тези) // Психологічні технології в екстремальних видах діяльності : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 28-29 травня 2009 року).– Донецьк: Донецький юрид. Інст-т ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2009. – С.78–80.
 24. Психологічна загроза впливу пропаганди» (тези) // Психологічні аспекти національної безпеки . Тези ІІI міжнар.наук.-практ. Конференція.-.Львів, 22-23 вересня 2009р. –Львів: ЛьвДУВС, 2009. –260с. –  С. 36–39.
 25. Психологічні сторони забезпечення правоохоронними органами масових заходів (тези) // Запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням в умовах проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу: Матеріали Між нар. наук.-практ. конференції– ЛьвДУВС.-Львів.-2009. – С.274–276.
 26. Психологічні сторони діяльності працівників Державтоінспекції МВС України (тези) // Проблеми діяльності кримінальної міліції в умовах розбудови правової держави:: матеріали науково-звітньої конференції / Мін-во Внутр. Справ, Львівський державний університет внутрішніх справ.– Львів: ЛьвДУВС, 2009. –252с. – С.141–144 .
 27. Етнопсихологічні ознаки попередження злочинів у ході масових заходів «Євро-2012» на Україні Психологічні аспекти національної безпеки: організована злочинність // Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конференції.. Львів: ЛьвДУВС, 2010. – С. 190–
 28. Злочинна група та злочинні організації як суб’єкт злочину Психологічні аспекти національної безпеки : організована злочинність // Матеріали IV міжнар. наук.-практ. Конференції. Львів: ЛьвДУВС, 2010. – С. 215–
 29. Засоби ефективної комунікації у правоохоронній практиці Проблеми діяльності кримінальної міліції в умовах розбудови правової держави // Матеріали науково-звітньої конференції факультету кримінальної міліції Львівського державного університету внутрішніх справ. Львів: ЛьвДУВС, – 2 – С. 176 – 178.
 30. Психологічні особливості ефективних комунікацій // Психологія комунікації і їх вплив в управлінській діяльності. Збірник тез круглого столу: 28 січня 2010 року. – Львів: ВЦ ЛьвДУВС, 2010. – 164 с. – С.169–
 31. Етнопсихологічні чинники економічної безпеки суб’єктів господарювання // Проблеми забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання підрозділами ДСБЕЗ. Програма науково-практичного семінару 26 листопада 2010 року. – ЛьвДУВС. – Львів. – – С. 16.
 32. Соціально-психологічні сторони громадської думки про міліцію // Психологічні аспекти формування позитивної громадської думки щодо міліції в українському суспільстві. Збірник тез круглого столу: 1 квітня 2011 р. – Львів:«Ліга-Прес», 2011. – 112с. – С. 96–
 33. Функціональна етносимволіка в роботі правоохоронців на «Євро-2012» // Міжнародна науково-практична конференція, присв’ячена Дню слов’янської культури та писемності 19-20 травня 2011року. Програма. – С.11.
 34. Психологічні чинники громадського порядку. (стаття) // Проблеми діяльності кримінальної міліції в умовах розбудови правової держави: Матеріали 5 звітної науково-практичної конференції факультету кримінальної міліції ЛьвДУВС (Львів, 14 квітня 2011 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 300с. – С.219–
 35. Соціопсихологічні чинники правоохоронної діяльності // Економічні та соціопсихологічні проблеми організації управління: європейський досвід. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. –ЛНУ ім.І.Франка. – 118 с. – С.7.
 36. Психологічні сторони екстремальності у правоохоронній сфері» // Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях Матеріали Третьої Всеармійської науково-практичної конференції (Київ, 26 травня 2011 року). /МОУ Нац.-й уніве-тет оборони України. – К.: НУОУ, 2011. – С. 314 –
 37. Напрямки психологічної підготовки правоохоронних органів до чемпіонату з футболу «Євро-2012» // Охорона громадського порядку під час проведення чемпіонату з футболу «Євро-12»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції(20 травня 2011р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 224с. – С. 199 –
 38. Психологія професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ (у співавторстві) // Гуменюк Л.Г., Сулятицький І.В.: навчальний посібник – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 648с.
 39. Програма стажування курсантів на посаді психолога // Методичні рекомендації для курсантів спец-сті «практ психологія» Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів.ЛьвДУВС. – – 40с.
 40. Психологія // Метотодичні матеріали для курсантів. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. – –  36с.
 41. Напрями психологічної підготовки ОВС до забезпечення громадського порядку на ЄВРО-2012 в Україні // Вісник кримінологічної асоціації України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2011 р.) і «круглого столу» (м. Харків, 17 листоп.2011 р.) / МВС України, Кримінологічна асоціація України. – Х. ХНУВС, 2011. – 246с. – С.81–
 42. Соціопсихологічні сторони громадської думки про міліцію // Формування корпоративного іміджу сил охорони правопорядку як чинника психологічної безпеки: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (Україна, м. Харків, 10 литопада 2011 р.). – Х.: Академія внутрішніх військ МВС України, 2011. – 159 с. – С.55.
 43. Світогляд народу як чинник національної безпеки // Психологочні аспекти національної безпеки: Тези доповідей учасників V Міжнародної науково-практичної конференції  – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 152с. – С.120.
 44. Запобігання загрозам національній безпеці у партнерстві міліції та суспільства // Психологочні аспекти національної безпеки: Тези доповідей учасників V Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 152с. –122с.
 45. Психологічні особливості профілактичної роботи з наркозалежними // Проблеми профілактики наркоманії соціальний і правовий асект / Програма круглого столу 7 жовтня 2011 року. – ЛьвДУВС, 2011. – С.5.
 46. Зміна цільового призначення земель // Захист права власності на землю та землекорис-тування.Програма круглого столу 21 жовтня 2011 року. – ЛьвДУВС, 2011. – С.7.
 47. Психологічна готовність молодих працівників органів внутрішніх справ до виконання службових обов’язків у період адаптації // Методичні рекомендації заступникам начальників з кадрового забезпечення, психологам і наставникам органів та підрозділів внутрішніх справ України / І.В.Сулятицький та інші. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 156с. Навчально-методичний посібник.
 48. Програма стажування у посадах інспекторів роботи з населенням та громадськими формуваннями з ОГП // Методичні рекомендації для курсантів 4-го курсу факультету громадської безпеки ЛьвДУВС –Львів: ЛьвДУВС, 2012.– 56 с.
 49. Окремі соціопсихологічні механізми формування правових настанов працівників кримінальної міліції. // Діяльність підрозділів кримінальної міліції: сучасний стан та перспек-тиви вдосконалення. Тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 12 квітня 2013р.) – Львів: ЛьвДУВС, 2013 р. – С. 370 –
 50. Психологічна роль наставників у процесі адаптації молодих працівників ОВС до служби // Актуальні проблеми діяльності кримінальної міліції та підготовки фахівців для її підрозділів: Матеріали VI звітної науково-практичної конференції факультету кримінальної міліції ЛьвДУВС. – Львів, 6 квітня 2012 р– ЛьвДУВС, 2012 – 416с. – С.70 – 73.
 51. Роль психологів у процесі адаптації молодих працівників правоохоронних органів до служби. // Матеріали українсько-польської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки фахівців кримінальної поліції: Вища школа поліції Республіки Польща» –Щитно , 2012 .– С.73– Закордонне видання.
 52. Соціопсихологічні чинники підготовки правоохоронців до діяльності в екстремальних умовах // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Збірник наукових праць. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 2 (2). – 536 с. – С.162– Фахове видання.
 53. Прийоми спілкування працівника міліції із злочинцями// Актуальні аспекти підготовки фахівців підрозділів міліції громадської безпеки: тези звітної накової конференції факультету громадської безпеки (24 лютого 2012р.) –Львів: ЛьвДУВС, 2012 . –  319с.
 54. Психологічне забезпечення переговорів у провоохоронній діяльності // Проведення переговорів в екстремальних умовах. Програма круглого столу 5 жовтня 2012 року. Львів, ЛьвДУВС. – С. 12.
 55. Психологічне забезпечення переговорів зі злочинцями. // Тези VІ Міжнародної науково-практичної конференції Психологічні аспекти національної безпеки» 25-26 жовтня 2012р. – С. 125–129.
 56. Психологічна безпека сил охорони громадського правопорядку України під час спортивних змагань// Актуальні питання фізичної та тактико-спеціальної підготовки курсантів і студентів вищих навчальних закладів / програма науково-практичного семінару 30 листопада 2012р. – Львів ЛьвДУВС, 2012. – 12с. – С.4.
 57. Соціопсихологічні особливості емоційного інтелекту у структурі правових настанов працівникам ОВС// Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України. Матеріали науково-практичної конференції (Харків,24 травня 2013р)– Харків 2013 . 196с. – С.64-69.
 58. Психологічні засади протидії торгівлі людьми // Боротьба з торгівлею людьми : тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конфе-ренції (21 червня 2013 р.).– Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. –208 с. – 182с.
 59. Саморегуляція стилю роботи працівника міліції та інших військових формувань //Гуманітарний Вісник ДВНЗ Переяславсько-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди ̋–Додаток 1 до Вип. 29 , Том ІІ: Тематичний випуск ̏ Міжнародне Челпанівське психолого –педагогічне читання ̋.– К .:Генозис, 2013. – С.426-431. Фахове видання.
 60. Роль релігієзнавчої освіти в формуванні моральної стійкості особистості// Створення безпечного життєвого середовища як умова формування позитивного життєвого шляху особистості дитини / Збірник тез науково практичної конференції 24 травня 2013р.– Львів: ЛьвДУВС, 2013 – 68с. –  С.67– 70.
 61. Психологічні та організаційні специфіки душпастирства у підрозділах міліції// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні аспекти капеланства: світ і Україна. 15-16 травня 2013 року». Київ. Програма – С.15.
 62. Проблема подходов к изучению криминального поведения// Сборник тезисов участников межвузовской научно-практической интернет-конференции по юридической психологии 20-24 мая  2013 года  – Москва 2013 (соавторство с Паращич М.Я.)
 63. Дії працівника міліції в ситуації озброєної протидії з боку злочинця (співавторство)// Методичні матеріали – Львів: ЛьвДУВС, 2013 р. – 56 с.
 64. Соціопсихологічні чинники ведення переговорів в екстремальних умовах// Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип. 14. Частина ІІІ – Х.: НУЦЗУ, 2013. – С.259-267. Фахове видання.
 65. До проблеми психологічної методології формування образу захисника України // Матеріали ІV Всеукраїнського педагогічного конгресу «Реформування освітньої системи в Україні в контексті європейської інтеграції» 15-16 жовтня 2014 року. – Львів. – С.126 –130.
 66. Служба психологічної безпеки як пріоритетна основа дієздатності РНБО України при сучасних викликах і загрозах // Матеріали III Всеукраїнського психологічного конгресу з міжнародною участю 20 – 22 листопада 2014 року «Особистість у сучасному світі»,  Київ.- – С.48 –52.
 67. Соціопсихологічні фактори забезпечення громадського порядку на масових заходах // Харків, ХНАНГУ, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет–конференції «Сучасний стан психологічного забезпечення 6 професійної діяльності сил охорони правопорядку» (ХНАНГУ, – 2014 р., м. Харків).
 68. Психологічні сторони екстремальності у правоохоронній практиці// Збірник статей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість в екстремальних умовах». 20 травня 2015 р. [Текст]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2015. – 398 с. – С.178 –
 69. Соціопсихологічні аспекти інклюзивної педагогіки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції».– ЛНУ ім.І.Франка, 2015.– С.32–36.
 70. Психологічна типологія неповнолітніх осіб з девіантною поведінкою// Матеріали Міжнародної науково-практичні конференції «Теоретичні та прак тичні засади протидії злочинності в сучасних умовах» 19 жовтня 2015 року .– Львів: ЛьвДУВС. – 2015 р. – С.78–81.
 71. Соціопсихологічні резерви ефективного управління //Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці та суспільстві”. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю. Збірник тез [19 лютого 2016р] / за ред. В.П. Мельника – Львів: СПОЛОМ, 2016.–  С.300–303.
 72. Соціопсихологія громадянської ідентичності // Психосоціальний вимір буття особистості в сучасному суспільстві. Збірник тез конференції. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2016. – 148. – С. 105–108.
 73. Соціопсихологічні виклики перед системою спеціальної освіти // Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2016 р.). – ЛНУ ім.І.Франка, 2016.
 74. Прийоми психологічної допомоги дітям що пережили  екстремальну подію. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: “Індивідуальний супровід дітей з особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти», 29-30 вересня 2016 р., м.Львів. – С.53 – 57.
 1. Соціпсихологічні чинники формування військово-патріотичного світогляду // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1. – С.55– 57.
 2. Етнопсихологічні сторони готовності до роботи в інклюзивному просторі. Тези на науково-практичну конференцію «Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід», 28 лютого – 1 березня  2017 р., – ГО “Справа Кольпінга” в Україні”. – 2017 – С.69-71.
 3. Соціопсихологічні засади світоглядних цінностей сучасного захисника України. – Збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю «Психологія національної безпеки», 25 квітня 2017 р. [Текст] – Львів: «СПОЛОМ», 2017. – С.164 [Електронний ресурс]: – https://mail.ukr.net/desktop#readmsg/14921600200099820300/f0.
 4. Психореабілітація постраждалих від війни як проблема національної безпеки // Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи, 21-22 квітня 2017 року: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з нагоди святкування 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Дня психолога /за ред.І.В.Данилюка. – К.:Логос, 2017– С. 249–252.
 5. Соціально-психологічна дезадаптація дітей у закладах інтернатного типу // Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 травня 2017 р., Мукачево / Ред.кол.: Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2017. – С.42–43.
 6. Соціопсихологія громадянської ідентичності : Матеріали  «круглого столу» в інтернет-режимі (on-line) Психосоціальний вимір буття особистості в сучасному суспільстві. Збірник тез конференції. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2016. – С.105–109.
 1. Психологічні ресурси у роботі соціального працівника. Програма звітної наукової конференції факультету педагогічної освіти / Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 2. ­–С.145-147.
 2. Соціопсихологічні засади формування образу Захисника України Журнал «Virtus», Видавництво: СPM «ASF» (Канада, Монреаль) внесений до міжнародних наукометричних баз даних: Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor . Оctober, issue 17, 2017.  С.68 72. (Закордонне наукометричне видання)
 3. Психоконсультативна практика травмованих війною (для родин АТО та вимушено переселених) // Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи: Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький. 2017. С.110
 4. Спеціальне психоконсультування учасників та членів родин АТО і вимушено переселених. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. зб. наук. пр. до 100-річчя В.О.Сухомлинського; редкол.: Огневюк В.О., Хоружа Л.Л.,Безпалько О.В., Бєлєнька Г.В../київ, ун-т ім.Б.Грінченка. – 2018. № 29. с.73 78. Фахове видання.
 5. Проблеми та напрямки психологічної допомоги ветеранам АТО (у співавторстві) – Матеріали круглого столу «Гуманітарні ресурси – родинам захисників України» (капеланство, прикладна психологія, охорона здоров’я, юриспруденція, 7 лютого 2018 року, Львів. Збірник матеріалів – Львів: «Тріада плюс» с.5-8.
 6. Нозологія психологічних травм війни / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної «військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід. перспективи» 2-3 березня 2018 року. К.: КНУ імені Тараса Шевченка 2018. с.155-157.
 7. Соціопсихологічні мотиви і колізії підприємництва – “Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення”, Міжнар. наук.-практ. конф. (2018; Львів).Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції “Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення”, 16-17 березня 2018 р. / за ред. В. П. Мельник; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, М. О. Кохан, Ю. В. Максимець. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С.194-196.
 8. Ймовірні психічні порушення у дітей з травмами війни ( у співавторстві) – «Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії: збірник матеріалів, доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 28 лютого 2018 р. – Маріуполь: ДонДУУ, 2018. – с.161-164.
 9. Подолання психологічних травм війни засобами арт-терапії (у співавторстві). – «Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії: збірник матеріалів, доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 28 лютого 2018 р. – Маріуполь: ДонДУУ, 2018. – с.90-93.
 10. Засади психологічної допомоги травмованим війною родинам // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 3. ­–С.94-96.
 11. Соціопсихологічні ресурси безпеки суспільного здоров’я у кризові періоди. ( у співавторстві)Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві. –  Збірник тез ІІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції (19 жовтня 2018 року) / упорядник Н.М.Бамбурак. Львів: ЛьвДУВС, 2018. с.371-377.
 12. Соціопсихологія інформаційної безпеки дитинства. // Матеріали 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції: «Актуальні проблеми рекреаційної психології і педагогіки дитинства -14 -15 вересня 2018 року. Український дитячий центр «Молода гвардія» та Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – м.Одеса.– 2018. – С.174-177.
 13. Психотерапевтична специфіка допомоги особам із інвалідністю з війни. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Соціальний супровід осіб з інвалідністю”.– ГО “Справа Кольпінга” в Україні”. – 2018 – С.34-35.
 14. Емпіричні параметри для психотерапевтичної практики учасників АТО –ООС. // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Педагогіка і психологія. Випуск 9-10, 2018. Психологія. – С. 86 – 91. Фахове видання.
 15. Соціопсихологічні засади роботи з афазією як типовим порушенням мовлення після інфаркту // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Зб. наук. пр. / редкол.: Огневюк В.О., Хоружа Л.Л., Безпалько О.В., Бєлєнька Г.В.  [та ін.]; Київ. ун-т ім.Б.Грінченка. – К.: Київ. ун-т ім.Б.Грінченка. № 30.  С.86-93. Фахове видання.
 16. Соціопсихологічні ресурси безпеки громадського здоров’я українства.// Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю) /ред.І.В.Гущука, А.Ю.Гільман, Г.В. Крайчинської, В.В. Максимчука, М.С.Романова та ін. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018. – С.118-121.
 17. Інклюзивний туризм як метод реабілітації учасників та постраждалих внаслідок АТО/ООС(у співавторстві). // Реабілітація учасників бойових дій в Україні: досвід та перспективи: Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 листопада 2018 року. – Хмельницький. 2018. – С.131-133.
 18. Емпіричні параметри для психотерапевтичної практики учасників АТО/ООС (у співавторстві). // Реабілітація учасників бойових дій в Україні: досвід та перспективи: Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 листопада 2018 року. – Хмельницький. 2018. – С.166-170.
 19. Соціопсихологічні механізми подолання травматичного стресу військовослужбовцями. // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 33. – 2018. – С.212-223.  Фахове видання.
 1. Психологічна безпека дитинства українців // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – Вип. 4. ­– С.104-107.
 2. Психологічні наслідки посттравматичного стресового розладу у соціальному просторі / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної «військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід. перспективи» 5-6 квітня 2019 року. К.: КНУ імені Тараса Шевченка,  С.208-210.
 3. Емпірична карта психокорекції травм війни: // Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими потребами в інклюзивній та спеціальній освіті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2019 року /К.О.Островська, І.Р Субашкевич, І.П.Островський, С.З.Слободян. – Львів: Друкарня «Справи Кольпінга в Україні», 2019. – С.165-169.
 4. Психолого – корекційний практикум травм війни: навч. посібник / Сулятицький І.В., Островська К.О., Осьодло В.І. – Львів : Друкарня «Справи Кольпінга в Україні», 2019. – 396 с.

Біографія

НАПРЯМКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ РОБОТИ:
• Штаб і управління Прик ВО/Зах ОК , психолог командування Прик ВО, Львів Україна (1993 -2000).менеджент кадрового добору та психологічного:забезпечення сумісності та злагодженості команд підрозділів, цільових груп. Організація цільових інформаційно-психологічних впливів.
• Управління підбором і розстановкою кадрів, інспекція роботи підрозділів МВС України.
• Керівництво кафедрою у ВНЗ, забезпечення навчально-наукового процесу.
• Викладання навчальних дисциплін: психологія: Вікова. Соціальна, Юридична (кримінальна, слідчої діяльності), Екстремальна(кризова), психодіагностика та психокорекція, прикладна (військова, персонологія)

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД :
• Керівника напрямку роботи з особовим складом у військовій та правоохоронній сфері, вирішення кадрових, організаційних, господарських завдань, психологічного відбору організація співробітництва.
• Організація заходів з проблем психології безпеки, формування іміджу, проведення переговорів у екстремальних умовах, тактико-спеціальної підготовки
• Викладача базових та прикладних напрямів психології
ОСВІТА:
• Київський державний педагогічний інститут ім.М.Горького / зараз- Національний педагогічний університет ім.М.Драгоманова /, спеціальність – психолог-дослідник, викладач з психології та педагогіки.
• Кандидат психологічних наук ( Інститут психології АПН України, 1997) Українська
• Академія державного управління при Президентові України /УАДУ/, Львівська філія (1999-2002), спеціальність – магістр державного управління (2002).
• Вчене звання –доцент (МОН України, 2013).
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ :
• Командно-штабні навчання Прик ВО МО України (1993 -1995, 1998-2000)
• 2012, 2009, Тренінговий курс «Ефективне управління».Майстер-класи із соціальної психології та менеджменту на міжнародних конференціях, симпозіумах, Київ, Харків, Донецьк, Львів, Варшава, Люблін. Перемишль (Польща).
• 2013, 2010 – Участь у міжнародних заходах з питань застосування психотренінгових технологій у правоохоронній сфері, екстремальної та кризової психології, управління військовими кампаніями, прикладного менеджменту
• 2016 – Український Католицький Університет, тренінги. Майстер-класи, конференції з проблем : нові КОМПЕТЕНЦІЇ у забезпеченні психічного здоров’я
• СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ ТА НАВИКИ:
• Знання мов
Українська – рідна; російська – вільно; німецька – intermediate.
• Навички
Досвідчений користувач: MS Office (Word, Exсel, Power Point), навички роботи з Internet (MS Explorer, Opera) .
• Права водія категорії В.
• Особисті якості:
• Комунікабельність, стресостійкість, креативність, відповідальність за слово.
• Інтереси та захоплення: Відпочинок на природі, верхова їзда, подорожі, нові контакти з людьми, дерев’яні будівлі.
• Додаткові дані: Одружений, виховую 2 дітей, член партії «Удар», активний християнин.
• Суспільно-громадська робота:
З 1994 року здійснюю координацію взаємодії та співпраці силових структур з Церквами. Організував роботу ГО «Центр психоінформації», діяльність якого, згідно Статуту і при особливих умовах направлений на науково-прикладне забезпечення ефективних рішень РНБО України, є його Головою.
З 2014 року Центр працює над підготовкою нормативно-правових та організаційних документів Служби психологічної безпеки в системі державних органів влади. Одним із напрямків даної служби є законодавче запровадження штатних Служб військового капеланства(духівництва) у військових формуваннях України.
Від початку створення в 1997 році і по даний час є співорганізатором діяльності Земляцтва івано-франківців у Києві і його представником у Львові.
За успіхи у службі неодноразово відзначався нагородами: міністерством оборони, керівництвом МВС України, Українськими Церквами. . Нагороджений відзнакою ГУ МВС України у Львівській області «Знак Пошани», державною ювілейною медаллю «З нагоди 20-ї річниці незалежності України», пам’ятним нагрудним знаком «65 років ПрикВО-ЗахОК», Благословенною Памяткою Папи Римського; Орденом Рівноапостольного князя Володимира Української Православної Церкви, Благословенними Грамотами: Глави УГКЦ, Митрополита УАПЦ, Настоятеля Української Православної Церкви.

Працюю над докторською дисертацією на тему «Соціопсихологія інформаційної безпеки України». Являюсь науковим кореспондентом лабораторії психології навчання Інституту психології НАПН України. Науковим керівником моєї роботи призначений дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор Максименко С.Д.
Захоплення у психології: Етнопсихологічні чинники безпеки особи та соціуму, персонологія.

Розклад