Бенцак Любов Іванівна

Посада: старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Телефон (робочий): (032) 276-83-66

Електронна пошта: lyubov.bentsak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості; теорія і методика фізичного виховання студентів; основи спортивного тренування; особливості методики навчання гандболу; функціональний стан організму спортсменів; здоровий спосіб життя.

Публікації

Товстоног О.Ф. Результативність командних та індивідуальних показників змагальної діяльності важкоатлеток України у 2021 році / О.Ф. Товстоног, М.С. Розторгуй, В. О. Слободянюк, О. І. Попович, Л. М. Горлова, Л.І. Бенцак  // Науковий часопис “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури”. – Сер. 15. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 2 (146) 22 – С. 125–131. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.2(146).27

Слободянюк В. О. Визначення рейтингів жінок-важкоатлеток, тренерів України, збірних команд областей за результативністю змагальної діяльності у 2021 році / В. О. Слободянюк,. М.С. Розторгуй, О.Ф. Товстоног, О. І. Попович, Л. М. Горлова, Л.І. Бенцак  // Науковий часопис “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури”. – Сер. 15. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 6 (151) 22 – С. 133–138.https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.6(151).29

Товстоног О.Ф. Результативність командних та індивідуальних показників змагальної діяльності важкоатлетів-чоловіків України у 2021 році  / О.Ф. Товстоног,  М.С. Розторгуй, Л.Я. Чеховська, О. І. Попович, А.В. Казмірук, Л. М. Горлова, Л.І. Бенцак  // Науковий часопис “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури”. – Сер. 15. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 11 (157) 22 – С. 133–139. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.11(157).31

Бенцак Л.І., Бенцак Р.Н., Лисак Л.І., Шукатка О.В. Удосконалення підготовки спортивного резерву в командно-ігрових видах спорту. Наукове мислення: зб. статей учасників тридцять першої всеукр. практ.-пізн. інтернет-конф. «Наукова думка сучасності і майбутнього» (Дніпро, 25 верес. 2019 р. – 4 жовт. 2019 р.). Дніпро: вид-во НМ, 2019. С. 34–35 http.://naukam.triada.in.ua/images/files/zbirnik31.pdf

Мусієнко О.В. Педагогічні умови формування ціннісних основ професійної самосвідомості студентів-майбутніх фахівців з фізичної культури / О.В. Мусієнко, Н.В. Лисак, Л.І. Бенцак // Наук. журн. з проблем фізичного виховання, спорту, реабілітації та рекреації “Здоров’я, спорт, реабілітація”, 2018. Т. 4. №.1. – С. 79–84.http://doi.org/10.5281/zenodo.1218579

 1. Навчальні посібники:
  Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібник] / [Сіренко Р.Р., Семен Б.В., Нікітенко С.А.,Покотило Л.І. та ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Дрогобич : Коло, 2019. – 420 с.
  Статті (деякі з них):
 2. Лисак Надія. Формування потреб та мотивів у здоровому способі життя школярів / Надія Лисак, Любов Бенцак, Ірина Лисак // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. – Вип. 5(24). – Вінниця: ТОВ “Планер”, 2018. – С. 71–76.
 3. Семенів Б.С. Фізкультурна освіта як засіб формування мотивації студентів ветеринарних спеціальностей до самостійних занять з фізичного виховання / Б.С. Семенів, М.М. Стахів, О.Л. Ковбан, Л.І. Бенцак // Науковий часопис “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури”. – Серія 15. – Випуск 4 (98) 18. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018. – С. 147–152.
 4. Попович С. Інтуїція-елемент шахової боротьби / С. Попович, Л. Бенцак, Н. Лисак // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 13-14 трав. 2021 р.). Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. С. 3–6.
  Бенцак Р. Ігрові види спорту як чинник підвищення показників здоров’я студентів (з досвіду Львівського національного університету імені Івана Франка) / Р. Бенцак, Л Бенцак // Міжн. наук.-метод. конф. Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання: збірник наук. пр. – Харків: ХНУБА, 2021. – С. 224–227.
 5. Бенцак Роман. Роль фізичного виховання у формуванні моральних принципів та творчої реалізації особистості / Роман Бенцак, Любов Бенцак, Олена Прохира // Проблеми формування здорового способу життя молоді: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14–15 трав. 2020 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 76–79.
 6. Покотило Любов. Дослідження оптимізації рухової активності у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості на основі системи вправ професора Бубновського / Любов Покотило, Роман Бенцак, Надія Лисак, Лариса Горлова // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : ХХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький. – 2017. – С.536–537. – Режим доступу : – http: // confscience.webnode.ru
 7. Бенцак Л.І., Бенцак Р.Н., Лисак Л.І., Шукатка О.В. Удосконалення підготовки спортивного резерву в командно-ігрових видах спорту. Наукове мислення: зб. статей учасників тридцять першої всеукр. практ.-пізн. інтернет-конф. «Наукова думка сучасності і майбутнього» (Дніпро, 25 верес. 2019 р. – 4 жовт. 2019 р.). Дніпро: вид-во НМ, 2019. С. 34–35. Доступ: http://naukam.triada.in.ua/images/files/zbirnik31.pdf
 8. Покотило Любов. Вплив гімнастики на функціональний рівень студентів / Любов Покотило, Надія Лисак // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 56–57.
 9. Бенцак Роман. Застосування системи Бубновського на заняттях з фізичного виховання / Роман Бенцак, Любов Покотило // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 75–76.
 10. Покотило Любов. Оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості / Любов Покотило, Роман Бенцак // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Випуск 19 (Том 1) / Вінницький державний педуніверситет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ “Планер”, 2015. – С. 351–356.
 11. Омелянчук Христина. Оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості (на прикладі факультету іноземних мов) / Христина Омелянчук, Любов Покотило // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 77–79.
 12. Хомин Софія. Поняття принципу оздоровчої течії у фізичному вихованні студентства. Її переваги та особливості / Софія Хомин, Любов Покотило, Ірина Козак, Надія Лисак // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 131–134.
 13. Гнідець Соломія. Підвищення показників здоров’я студентів університету імені Івана Франка у процесі занять ігровими видами спорту / Соломія Гнідець, Надія Лисак, Любов Покотило, Бенцак Роман // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 7–11.
 14. Голубева О.Т. Аналіз світового досвіду у формуванні здорового способу життя / О.Т. Голубева, Л.І. Покотило, М.М. Стахів, А.М. Ковтун / Науковий вісник ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. Серія “Економічні науки”. – Львів, 2015. – Вип. № 1(61). т. 17. ч. 4. – С. 289–293.

Біографія

У 1983 році була зарахована в школу вищої спортивної майстерності в місті Бровари на відділення легкої атлетики. В 1985 році перейшла на відділення ручного м’яча. В 1986 році була запрошена в команду І ліги “Імпульс” міста Львова.

У 1987 році закінчила школу вищої спортивної майстерності міста Львова. 1988 році поступила до Львівського державного інституту фізичної культури.

У 1990 році була гравцем команди І ліги міста Ленінакан Вірменської республіки. 1991 році – чемпіонки Вірменії.

З 1994 року працюю викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка. Успішно треную збірні команди Університету (чол. та жін.) з ручного м’яча.

Нагороди

Майстер спорту СРСР з гандболу.
Нагороди : Чемпіонка та призерка світу з веслування на човнах “Дракон” (мастерс) -2019 р.
Чемпіонка та призерка Європи з веслування на човнах “Дракон” (мастерс) -2019 р.
Чемпіонка та призерка України з веслування на човнах “Дракон” (мастерс) -2019 р., 2020р., 2021 р., 2022 р.
Чемпіонка міжнародного турніру з бадмінтону “Кубок Галичини” (мастерс) 2014 р.
Чемпіонка турніру “Галицькі моржі” з зимового плавання м, Тернопіль, 2019-2020 р.р.
Чоловіча та жіноча збірні команди Університету з гандболу під моїм керівництвом займають ІІІ місця на Універсіаді Львівщини.

Розклад