Бенцак Роман Несторович

Посада: старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Телефон (робочий): (032) 276-83-66

Електронна пошта: roman.bentsak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: психофізіологічна адаптація організму студентів в умовах напруженої м’язової діяльності; теорія і методика фізичного виховання студентів; основи спортивного тренування; особливості методики навчання настільного тенісу; функціональний стан організму спортсменів; здоровий спосіб життя.

Курси

Публікації

  1. Покотило Любов. Дослідження оптимізації рухової активності у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості на основі системи вправ професора Бубновського / Любов Покотило, Роман Бенцак, Надія Лисак, Лариса Горлова // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : ХХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький. – 2017. – С.536–537. – Режим доступу : – http: // confscience.webnode.ruhttps://core.ac.uk/download/pdf/78837948.pdf
  2. Бенцак Л.І., Бенцак Р.Н., Лисак Л.І., Шукатка О.В. Удосконалення підготовки спортивного резерву в командно-ігрових видах спорту. Наукове мислення: зб. статей учасників тридцять першої всеукр. практ.-пізн. інтернет-конф. «Наукова думка сучасності і майбутнього» (Дніпро, 25 верес. 2019 р. – 4 жовт. 2019 р.). Дніпро: вид-во НМ, 2019. С. 34–35.http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/62-tridtsyat-persha-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/785-udoskonalennya-pidgotovki-sportivnogo-rezervu-v-komandno-igrovikh-vidakh-sportu
  3. Покотило Любов. Оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості / Любов Покотило, Роман Бенцак // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Випуск 19 (Том 1) / Вінницький державний педуніверситет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ “Планер”, 2015. – С. 351–356.https://dspace.vnmu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2032/15%D0%92%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%A4%D0%86%D0%97%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%2C%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Навчальні посібники:

  1. Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібник] / [Сіренко Р.Р., Семен Б.В., Нікітенко С.А., Бенцак Р.Н. та ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Дрогобич : Коло, 2019. – 420 с.

Статті (деякі з них):

  1. Бенцак Р. Н. Техніка і тактика гри в настільний теніс / Р. Н. Бенцак, А. Туваков // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2022. С. 31- 34.
  2. Бенцак Р. Н. Техніко-тактична підготовка гравців в настільному тенісі / Р. Н. Бенцак // Мат. звітних наук. конф. ф-ту педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – Вип. 7. – С. 238–240.
  3. Бенцак Р. Ігрові види спорту як чинник підвищення показників здоров’я студентів (з досвіду Львівського національного університету імені Івана Франка) / Р. Бенцак, Л Бенцак // Міжн. наук.-метод. конф. Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання: збірник наук. пр. – Харків: ХНУБА, 2021. – С. 224–227.
  4. Бенцак Роман. Роль фізичного виховання у формуванні моральних принципів та творчої реалізації особистості / Роман Бенцак, Любов Бенцак, Олена Прохира // Проблеми формування здорового способу життя молоді: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14–15 трав. 2020 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 76–79.
  5. Бенцак Роман. Застосування системи Бубновського на заняттях з фізичного виховання / Роман Бенцак, Любов Покотило // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 75–76
  6. Гнідець Соломія. Підвищення показників здоров’я студентів університету імені Івана Франка у процесі занять ігровими видами спорту / Соломія Гнідець, Надія Лисак, Любов Покотило, Бенцак Роман // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 7–11.

 

 

Біографія

В 1989 році закінчив СШ № 21 м. Львова.
З 1989 р. по 1993 р. навчався у Львівському державному інституті фізичної культури.
З 1993-94 р.р. тренер ДЮСШ №1 м. Львова. 1994-95 р.р. служба у збройних силах України.
З 1995 року працюю викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2015 року старший викладач кафедри. Успішно треную збірні команди Університету (чол. та жін.) з нстільного тенісу.

Нагороди

Кандидат у майстри спорту з настільного тенісу.
Нагороди : Призер обласних змагань ВНЗ з настільного тенісу серед професорсько- викладацького складу (2007-2008 р.р.).

Розклад