Бітківська Лідія Іванівна

Посада: викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Телефон (робочий): (032) 276-83-65

Електронна пошта: lidiya.bitkivska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

 1. теорія і методика фізичного виховання студентів;
 2. механізми формування фізичної та розумової працездатності спортсменів;
 3. підвищення ефективності навчального процесу студентів засобами фізичного виховання;
 4. використання засобів спортивного орієнтування у фізичній підготовці студентів;
 5. фізична активність та її вплив  на ментальне здоров’я людини.

Курси

Публікації

Статті:

 1. Бітківська Лідія. Кросова підготовка студентів, які займаються в секції спортивного орієнтування / Лідія Бітківська, Ксенія Ільїна, Олександр Булатов // Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді”. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 148–153.
 2. Сіренко Р. Психологічна підготовка спортсменів-орієнтувальників у передзмагальний період / Романія Сіренко, Лідія Бітківська, Ірина Кушнір // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.- практ. конф. з міжнар. участю (12-13 трав. 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 268 – 273.
 3. Кійко В.І. Історичні аспекти зародження черлідінгу в Україні / В.І. Кійко, Л.І. Бітківська, І.С. Кушнір // Олімпійський рух на теренах західної України – минуле та сьогодення : Матеріали ІІ регіонального методичного семінару ; за заг. ред. Огнистого А.В. – Тернопіль : СМТ “Вектор”, 2017. – С. 45–48.
 4. Сіренко Р.Р. Аналіз фізичної підготовленості студентів ЛНУ імені Івана Франка / Р.Р. Сіренко, С.С. Матула, Л.І. Бітківська // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології : реалії та перспективи : ІІІ Всеукр. наук. інтернет-конф. // Гуманітарний вісник ПолтНТУ. – Вип.2. – Полтава, 2017. – С. 113–119.
 5. Кушнір І.С. Порівняльнний аналіз питомих українських спортивних термінів з їхніми польськими відповідниками / І. С. Кушнір, Л.І. Бітківська, Х.В. Лібович // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. ХІ Всеукр. наук.- практ. конф., присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 8–11.
 6. Сіренко Р.Р. Педагогічна технологія управління процесом формування особистості студента засобами фізичної культури / Р.Р. Сіренко, С.С. Матула, Л.І. Бітківська // Гуманітарний вісник ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка : зб. наук. праць. [ред. кол.; гол. ред. Л. М. Рибалко]. – Полтава : ПолтНТУ імені Ю. Кондратюка, 2018. – Вип. 4. – С. 26–36.
 7. Сіренко Р.Р. Фізичне виховання студентів у освітній сфері: соціально-психологічні аспекти / Р.Р. Сіренко, С.С. Матула, Л.І. Бітківська // Гуманітарний вісник ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка : зб. наук. праць. [ред. кол.; гол. ред. Л. М. Рибалко]. – Полтава : ПолтНТУ імені Ю. Кондратюка, 2019. – Вип. 5-6. – С. 155–164.
 8. Гупало О. А. Спортивна радіопеленгація : від «народження» і до сьогодні./ О.А. Гупало, Л.І. Бітківська // Проблеми формування здорового способу життя молоді : зб. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 200-літтю розвитку плавання у Львові ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Режим доступу: htpps://studenta.lnu.edu.ua/sport/scientific-efforts/zbirnuk-2020/
 9. Бітківська Лідія. Самостійні заняття студентів спортивним орієнтуванням / Л. Бітківська, Х. Лібович, Н. Лібович // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді:матеріали Х Всеукр. наук.- практ. конф. (Львів, 13-14 трав. 2021 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 27–31.
 10. Лібович Христина. Використання арт-терапевтичних технологій  у підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту / Х. Лібович, Н. Лібович, Л. Бітківська // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 13-14 трав. 2021 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. –С. 54–57.
 11. Бітківська Л.І. Застосування засобів спортивного орієнтування у фізичному вихованні студентів ЗВО / Л.І. Бітківська, О.В. Шукатка // Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти (частина ІІ): матеріали ІІ  Міжн. наук.- практ. конф. (Львів, 19-20 груд. 2020 р.) – Львів: Львівський науковий форум, 2020. – С. 46–47.
 12. Бітківська Л.І., Касапчук А.С. Розвиток дитячо-юнацького туризму у Кам’янці Подільському. Л. І. Бітківська,А.С. Касапчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді //  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції – Тернопіль: В-во СМТ «ТАЙП», 2021.– C.30
 13. Кроншталь Г. С., Бенцак Л. І., Бітківська Л. І. Олімпійські ігри древньої греції як зразок античної фізичної культури та унікальний феномен світової культури. Креативний простір: електрон. наук. журн. – № 6. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – С.63.
 14. Обаряник Т. Мотивація студентів до занять спортивним орієнтуванням у закладах вищої освіти. / Т. Обаряник, Л. Бітківська // Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2022. – С. 34-37. 
 15. Сіренко Романна. Результати дослідно – експерементальної перевірки програми психофізичної готовності батьків до навчання дітей у початковій школі «НУШ» /  Р. Сіренко, С. Гіренко, Л. Томіч, О. Хуртенко, Л. Бітківська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2022. Вип. 80. С. 63-69
 16. «Світ наукових досліджень. Випуск 17»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 16-17 березня 2023 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін. ] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 318 с.

Тези доповідей:

1. Бітківська Л.І. Підвищення ефективності навчального процесу студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості / Л.І. Бітківська, О.В. Шукатка // Науковий огляд: наук. журн. – Київ, 2021. – № 2 (74). – С. 15–25.

2. Мартинів Олег. До питань формування здоров’язбереження студентів ЗВО / О. Мартинів, О. Шукатка, Л. Бітківська // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: матеріали Х Всеукр. наук.- практ. конф. (Львів, 13-14 трав. 2021 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 45–46.

3. Використання інноваційних технологій у фізичному вихованні молодших школярів / Л. Бітківська // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. (Львів, 3-4 лютого 2022р.) – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022 – Вип.7. С. 213-215.

Біографія

В 2001 році вступила до Львівського інституту фізичної культури на кафедру фізичне виховання за спеціальністю лижні перегони, додатково займалась спортивним орієнтуванням  та виконала КМС зі спортивного орієнтування на лижах.

В 2005 році отримала диплом спеціаліста.

В 2006 році закінчила магістратуру  з відзнакою та отримала вищу освіту за спеціальністю «фізичне виховання» і здобула кваліфікацію магістр ФВ і С, викладач ВНЗ.

З 2006 року працюю викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди

Нагороджена подякою ректора ЛНУ імені Івана Франка за багаторічну, сумлінну працю і вагомий внесок у розвиток студентського спорту.