Бітківська Лідія Іванівна

Посада: викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Електронна пошта: lidiya.bitkivska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

Підвищення ефективності навчального процесу студентів засобами фізичного виховання. Використання засобів спортивного орієнтування у фізичній підготовці студентів.

Курси

Публікації

Автор: статей – 15, тез – 3. Участь у науково-дослідній тематиці що виконується в межах робочого часу: “Організаційні психолого-педагогічні та оздоровчі аспекти фізичного виховання та спорту студентської молоді”

Статі у фахових та наукових виданнях:

 1. Сіренко Р. Психологічна підготовка спортсменів-орієнтувальників у передзмагальний період / Романія Сіренко, Лідія Бітківська, Ірина Кушнір // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12-13 трав. 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 268 – 273.
 2. Кійко В.І. Історичні аспекти зародження черлідінгу в Україні / В.І. Кійко, Л.І. Бітківська, І.С. Кушнір // Олімпійський рух на теренах західної України – минуле та сьогодення : Матеріали ІІ регіонального методичного семінару ; за заг. ред. Огнистого А.В. – Тернопіль : СМТ “Вектор”, 2017. – С. 45–48.
 3. Сіренко Р.Р. Аналіз фізичної підготовленості студентів ЛНУ імені Івана Франка / Р.Р. Сіренко, С.С. Матула, Л.І. Бітківська // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології : реалії та перспективи : ІІІ Всеукр. наук. інтернет-конф. // Гуманітарний вісник ПолтНТУ. – Вип.2. – Полтава, 2017. – С. 113–119.
 4. Кушнір І.С. Порівняльнний аналіз питомих українських спортивних термінів з їхніми польськими відповідниками / І. С. Кушнір, Л.І. Бітківська, Х.В. Лібович // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 8–11.
 5. Сіренко Р.Р. Педагогічна технологія управління процесом формування особистості студента засобами фізичної культури / Р.Р. Сіренко, С.С. Матула, Л.І. Бітківська // Гуманітарний вісник ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка : зб. наук. праць. [ред. кол.; гол. ред. Л. М. Рибалко]. – Полтава : ПолтНТУ імені Ю. Кондратюка, 2018. – Вип. 4. – С. 26–36.
 6. Сіренко Р.Р. Фізичне виховання студентів у освітній сфері: соціально-психологічні аспекти / Р.Р. Сіренко, С.С. Матула, Л.І. Бітківська // Гуманітарний вісник ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка : зб. наук. праць. [ред. кол.; гол. ред. Л. М. Рибалко]. – Полтава : ПолтНТУ імені Ю. Кондратюка, 2019. – Вип. 5-6. – С. 155–164.
 7. Гупало О. А. Спортивна радіопеленгація : від «народження» і до сьогодні./ О.А. Гупало, Л.І. Бітківська // Проблеми формування здорового способу життя молоді : зб. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 200-літтю розвитку плавання у Львові ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Режим доступу: htpps://studenta.lnu.edu.ua/sport/scientific-efforts/zbirnuk-2020/
 8. Бітківська Лідія. Самостійні заняття студентів спортивним орієнтуванням / Л. Бітківська, Х. Лібович, Н. Лібович // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді:матеріали Х Всеукр. наук.- практ. конф. (Львів, 13-14 трав. 2021 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 27–31.

 

 1. Лібович Христина. Використання арт-терапевтичних технологій  у підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту / Х. Лібович, Н. Лібович, Л. Бітківська // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 13-14 трав. 2021 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. –С. 54–57.

 

 1. Бітківська Л.І. Застосування засобів спортивного орієнтування у фізичному вихованні студентів ЗВО / Л.І. Бітківська, О.В. Шукатка // Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти (частина ІІ): матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. конф. (Львів, 19-20 груд. 2020 р). – Львів: Львівський науковий форум, 2020. – С. 46–47.

Тези доповідей:

1.Бітківська Л.І. Підвищення ефективності навчального процесу студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості / Л.І. Бітківська, О.В. Шукатка // Науковий огляд: наук. журн. – Київ, 2021. – № 2 (74). – С. 15–25.

 

 1. Мартинів Олег. До питань формування здоров’язбереження студентів ЗВО / О. Мартинів, О. Шукатка, Л. Бітківська // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 13-14 трав. 2021 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 45–46.

Біографія

В 2001 році вступила до Львівського інституту фізичної культури на кафедру фізичне виховання за спеціальністю лижні перегони, додатково займалась спортивним орієнтуванням  та виконала КМС зі спортивного орієнтування на лижах.

В 2005 році отримала диплом спеціаліста.

В 2006 році закінчила магістратуру  з відзнакою та отримала вищу освіту за спеціальністю «фізичне виховання» і здобула кваліфікацію магістр ФВ і С, викладач ВНЗ.

З 2006 року працюю викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди

Нагороджена подякою ректора ЛНУ імені Івана Франка за багаторічну, сумлінну працю і вагомий внесок у розвиток студентського спорту.