Сало Ірина Олександрівна

Посада: асистент кафедри спеціальної освіти

Телефон (робочий): (032) 239-44-98

Електронна пошта: iryna.fitsyk@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Тифлопедагогіка, корекційна психопедагогіка, інклюзивне навчання в освітніх закладах, корекційна педагогіка

Предмети які викладаються (практичний курс):

  • Історія корекційної психопедагогіки
  • Спецметодика Я і Україна
  • Спецметодика української мови
  • Спецметодика розвитку мовлення, початкового навчання мови та каліграфії
  • Спецметодика соціально-побутового орієнтування
  • Спецметодика побутової фізики та хімії
  • Спеціальна педагогіка з історією
  • Корекційна психопедагогіка

Курси

Публікації

Тези

Фіцик І.О. Розвиток уваги молодших школярів з синдромом Дауна / І. О. Фіцик // Тези звітних наукових конференції факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1. – С. 68–70.

Фіцик І.О. Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з порушеннями зору  / І. О. Фіцик //   Матеріали звітних наукових конференції факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 3. – С. 130–133.

Фіцик І.О. Організація корекційно-педагогічної роботи з розвитку зорового сприймання старших дошкільників з функціональними порушеннями зору в інклюзивних закладах освіти  / І. О. Фіцик //  Тези науково-практичної конференції «Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід». – Львів, 2017. – С. 69 –76.

Фіцик І.О. Забезпечення режиму зорового навантаження молодших школярів з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання  / І. О. Фіцик //  Збірник тез III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання». – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 105 –107.

Фіцик І.О.  Особливості логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку з порушеннями зору / І. О. Фіцик // Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Nowoczesne techniki, innowacje i doświadczenie praktyczne w dziedzinie psychologii i pedagogiki», Lublin, Polska, 20–21 października, 2017. – С. 199 –202.

Фіцик І.О. Формування комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку із ЗПР / І. О. Фіцик //   Тези звітних наукових конференції факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 2. – С. 106–108.

 

Статті

Fitsyk I. Development of independent physical activity for children with visual impairments in inclusive  education / I. Fitsyk // Инклюзивные процессы в образовании: материалы международной конференции. Минск: 2016. – С. 347 – 350.

Фіцик І. О. Теоретичні аспекти розвитку пізнавальної діяльності дітей старшого   дошкільного віку  із ЗПР  //   І. О.Фіцик // Київський науково-педагогічний вісник.  –  2017. – №  12. – С. 117–123.

 Фіцик І. О. Теоретичні аспекти корекційно-педагогічної роботи з розвитку зорового сприймання у дітей дошкільного віку з порушеннями зору  //   І. О.Фіцик // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: Вип. 10 / за ред.. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.  – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. – С. 379 –390.

Конференції

Міжнародна конференція «Інклюзивні процеси в освіті», м. Мінськ, Білорусь 27-28 жовтня 2016 р.

Міжнародна науково-практична конференції «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання» 3-4 травня 2018р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи в освіті дітей із особливими освітніми потребами» 17-18 травня 2018 р.

Біографія

У 2006 році закінчила  Львівський державний медичний коледж ім. Андрея Крупинського за cпеціальністю “Сестринська справа”і здобула кваліфікацію медичної сестри.

У 2011 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова і отримала базову вищу освіту за напрямком підготовки “ Корекційна освіта” та здобула кваліфікацію бакалавра корекційної освіти; дефектолога (тифлопедагога); вихователя шкільних, дошкільних та соціально – реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

У 2013 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Корекційна освіта” та здобула кваліфікацію викладача корекційної педагогіки та спеціальної психології; дефектолога (тифлопедагога); вчителя початкових класів шкіл для дітей з порушеннями зору;практичного психолога закладів освіти.

У 2015 році вступила до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології, спеціальності «Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка. Спеціалізація: Логопедія».

З 2017 року аспірант кафедри тифлопедагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Досвід роботи

2006 – 2008   працювала на посаді медичної сестри хірургічного відділення ЛОКЛ.

2008 – 2012   працювала  на посаді медсестри – ортоптистки НРЦ «Левеня».

2010 – 2013   працювала на посаді вчителя -дефектолога НРЦ « Левеня».

2013 – 2015   працювала на посаді викладача фахових дисциплін напряму підготовки «Корекційна освіта» Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка. Спеціаліст другої категорії.

З 2015 року – асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Загальний стаж роботи – 9 років

Педагогічний стаж – 5 років

Науково-педагогічний 2 роки

Нагороди

Подяка від імені президента УАКП д.п.н., професора Синьова  В.М. за активну участь у роботі Львівського осередку ВГО “Асоціація корекційних педагогів України”.

Методичні матеріали

Спецметодика побутової фізики і хімії (питання до заліку) 

Спецметодика побутової фізики та хімії (практичний курс)

Сивик Г. Є., Фіцик І. О, Сидорович О. І. Навчальна (волонтерська) практика: методичні рекомендації для керівників практики і студентів 2 курсу денної форми навчання ОКР «бакалавр» факультету педагогічної освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта» / Ганна Сивик, Ірина Фіцик, Ольга Сидорович – Львів : Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 22 с.

 

Розклад