Горлова Лариса Михайлівна

Посада: старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Електронна пошта: larysa.horlova@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси: оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами; механізми формування фізичної та розумової працездатності спортсменів; теорія і методика фізичного виховання студентів; основи спортивного тренування; особливості методики навчання веслування; функціональний стан організму спортсменів; здоровий спосіб життя.

Публікації

Навчальні посібники:
Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібник] / [Сіренко Р.Р., Семен Б.В., Нікітенко С.А., Горлова Л.М. та ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Дрогобич : Коло, 2019. – 420 с.
Словники:
Семен Б.В. Короткий українсько-російський, російсько-український словник термінів водних видів спорту / Б.В. Семен, Л.М. Горлова // – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 24 с.
Семен Б.В. Короткий українсько-російський, російсько-український словник термінів баскетболу / Б.В. Семен, Л.М. Горлова, Я.С. Лапуць // – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 34 с.
Статті (деякі з них):
Розторгуй М.С. Експериментальна перевірка програми підготовки пауерліфтерів з вадами зору на етапі збереження вищої спортивної майстерності / М.С. Розторгуй, А.В. Передерій, О.Ф. Товстоног, І.М. Фостяк, Л.М. Горлова, Б.І. Яців, О.А. Чернобай // Спортивний вісник Придніпров’я : наук.-теор. Журнал Дн. держ. інст. фіз. культ. спорту. – 2020. – №1. – С. 110-115.
Розторгуй М.С. Професійна підготовленість тренера з адаптивних видів спорту як чинник ефективності підготовки спортсменів з інвалідністю / М.С. Розторгуй, О.Ф. Товстоног, Л.М. Горлова // Науковий часопис “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури”. – Серія 15. – Випуск 2 (130) 21. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. – С. 101–104.
Покотило Любов. Дослідження оптимізації рухової активності у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості на основі системи вправ професора Бубновського / Любов Покотило, Роман Бенцак, Надія Лисак, Лариса Горлова // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : ХХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький. – 2017. – С.536–537. – Режим доступу : – http: // confscience.webnode.ru
Каратник Іван. Історія бадмінтону на олімпійських іграх / Іван Каратник, Лариса Горлова, Віра Мудра / Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: Матер. ХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Суми. : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – С. 116–120.
Семен Богдан. Українські національні молодіжні організації у Галичині (кін. ХІХ – перша пол. ХХ ст.) / Богдан Семен, Ярослав Лапуць, Лариса Горлова, Марія Бялик // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: Матер. ХVIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених : у 2 т. – Суми. : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – Т. ІІ. – С. 80–84.
Мелех Роман. Історія спортивного товариства “Сокіл” у Львові / Роман Мелех, Лариса Горлова // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту / за заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 12–18.
Мелех Роман. Барс-базова система фізичної підготовки у ЗСУ в умовах АТО / Роман Мелех, Лариса Горлова // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту / за заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 53–54.

Біографія

1989 році закінчила школу вищої спортивної майстерності міста Львова. В цьому ж році присвоєно звання Майстра спорту СРСР з веслування на байдарках та каноє.
З 1989 р. по 1993р.навчалась у Львівському державному інституті фізичної культури.
З 1994 року працювала викладачем кафедри фізичного виховання та спорту, а з 2000 року переведена на посаду старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2009 році присвоєно Майстра спорту України зі спортивного туризму.

Нагороди

Майстер спорту України зі спортивного туризму, Майстер спорту СРСР з веслування на байдарках та каноє.
Нагороди : Чемпіонка та пизерка світу з веслування на човнах “Дракон” (мастерс) -2019 р.
Чемпіонка та пизерка Європи з веслування на човнах “Дракон” (мастерс) -2019 р.
Чемпіонка та пизерка України з веслування на човнах “Дракон” (мастерс) -2019 р., 2020р., 2021 р.
Чемпіонка турніру “Галицькі моржі” з зимового плавання м, Тернопіль, 2019-2020 р.р.
Веслування на байдарках та коноє (тренер ЛНУ – ) : ІІ місця на Універсіаді Львіщини (2014-2019 р.р.)
У 2009 році стала Чемпіонкою України з водного туризму.
Пам’ятна дошка: За найкращу організацію спортивно-масової роботи на економчному факультеті за 2017-2019 р.р.

Розклад