Горлова Лариса Михайлівна

Посада: старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Телефон (робочий): (032) 276-83-65

Електронна пошта: larysa.horlova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами; механізми формування фізичної та розумової працездатності спортсменів; теорія і методика фізичного виховання студентів; основи спортивного тренування; особливості методики навчання веслування; функціональний стан організму спортсменів; здоровий спосіб життя; результативність командних та індивідуальних показників змагальної діяльності українських спортсменів.

Курси

Публікації

  1. Товстоног О.Ф. Результативність командних та індивідуальних показників змагальної діяльності важкоатлетів-чоловіків України у 2021 році  / О.Ф. Товстоног,  М.С. Розторгуй, Л.Я. Чеховська, О. І. Попович, А.В. Казмірук, Л. М. Горлова, Л.І. Бенцак  // Науковий часопис “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури”. – Сер. 15. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 11 (157) 22 – С. 133–139.https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.11(157).31
  2. Слободянюк В. О. Визначення рейтингів жінок-важкоатлеток, тренерів України, збірних команд областей за результативністю змагальної діяльності у 2021 році / В. О. Слободянюк,. М.С. Розторгуй, О.Ф. Товстоног, О. І. Попович, Л. М. Горлова, Л.І. Бенцак  // Науковий часопис “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури”. – Сер. 15. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 6 (151) 22 – С. 133–138https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.6(151).29
  3. Розторгуй М.С. Результативність командних та індивідуальних показників змагальної діяльності важкоатлеток України у 2021 році  / М.С. Розторгуй, О.Ф. Товстоног, В. О. Слободянюк,. О. І. Попович, Л. М. Горлова, Л.І. Бенцак  // Науковий часопис “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури”. – Сер. 15. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 2 (146) 22 – С. 125–131.https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.2(146).27
  4. Розторгуй М.С. Професійна підготовленість тренера з адаптивних видів спорту як чинник ефективності підготовки спортсменів з інвалідністю / М.С. Розторгуй, О.Ф. Товстоног, Л.М. Горлова // Науковий часопис “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури”. – Серія 15. – Випуск 2 (130) 21. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. – С. 101–104.http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/34059
  5. Розторгуй М.С. Експериментальна перевірка програми підготовки пауерліфтерів з вадами зору на етапі збереження вищої спортивної майстерності / М.С. Розторгуй, А.В. Передерій, О.Ф. Товстоног, І.М. Фостяк, Л.М. Горлова, Б.І. Яців, О.А. Чернобай // Спортивний вісник Придніпров’я : наук.-теор. Журнал Дн. держ. інст. фіз. культ. спорту. – 2020. – №1. – С. 155-165.http://www.infiz.dp.ua/joomla/index.php/science/sportivnij-visnik-pridniprov-ya/16-zhurnal/298-svp-2020-1
  6. Шукатка О., Криворучко, І., Горлова, Л., Мудра, В., Бенцак, Л. Синергізм здоров’язбережувальних ідей Гіппократа в контексті розвитку дієтетики. Освіта. Інноватика. Практика,  2024. Том 12, № 4. С. 59–63. https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol12i4-010

 

Навчальні посібники:

Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібник] / [Сіренко Р.Р., Семен Б.В., Нікітенко С.А., Горлова Л.М. та ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Дрогобич: Коло, 2019. – 420 с.

Методичні розробки:

 Семен Б. Організація занять силовими вправами методом колового тренування / Б. Семен, Л. Горлова : [методичні рекомендації]  – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 44 с.

Словники:

Семен Б.В. Короткий українсько-російський, російсько-український словник термінів силових видів та кінного спорту / Б.В. Семен, Л.М. Горлова // – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 35 с.

Семен Б.В. Короткий українсько-російський, російсько-український словник термінів водних видів спорту / Б.В. Семен, Л.М. Горлова // – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 24 с.

Семен Б.В. Короткий українсько-російський, російсько-український словник термінів баскетболу / Б.В. Семен, Л.М. Горлова,  Я.С. Лапуць // – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 34 с.

Статті :

Горак Максим, Горлова Лариса. Історико-культурні, філософські та соціологічні основи фізичної культури та спорту. Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2024. – С. 42.

Ксьондз Уляна, Горлова Лариса. Проблеми опорно-рухового апарату. Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2024. – С. 47-48.

Ксьондз Уляна, Горлова Лариса. Використання водневої води у процесі реабілітації спортсменів. Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2024. – С. 146-147.

Паленко Олександра. Фізична культура у формуванні здорового способу життя / Олександра Павлеко, Лариса Горлова // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,  2023. –  С. 92–93.

Боруцька Софія. Фізична культура у формуванні здорового способу життя студентів / Софія Боруцька, Лариса Горлова // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,  2023. – С. 110–111.

Горлова Лариса. Аналіз виступів збірної України з веслування на байдарках та каное на міжнародних змаганнях у 2022 році / Лариса Горлова // Мат. звітних наук. конф. ф-ту педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – Вип. 8. – С. 219–221.

Семенова Н. В.  Фізичне виховання студентів в умовах карантинних обмежень під час пандемії Covid-19 / Н. В. Семенова, Л. М. Горлова, Н.В. Лисак, Д. В. Скальські  //  Зб. мат. Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжн. участю “Фізична культура в університетській освіті: інновації, досвід та перспективи розвитку в умовах сучасності”; Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. – 49 с.

Горлова Л.М. Історичні аспекти розвитку на човнах “Дракон” / Л. М. Горлова // Мат. звітних наук. конф. ф-ту педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – Вип. 7. – С. 229–231.

 

Покотило Любов. Дослідження оптимізації рухової активності у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості на основі системи вправ професора Бубновського / Любов Покотило, Роман Бенцак, Надія Лисак, Лариса Горлова // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : ХХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький. – 2017. – С.536–537. – Режим доступу : – http: // confscience.webnode.ru

Каратник Іван. Історія бадмінтону на олімпійських іграх / Іван Каратник, Лариса Горлова, Віра Мудра / Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: Матер. ХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Суми. : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – С. 116–120.

Семен Богдан. Українські національні молодіжні організації у Галичині (кін. ХІХ – перша пол. ХХ ст.) / Богдан Семен, Ярослав Лапуць, Лариса Горлова, Марія Бялик // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: Матер. ХVIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених : у 2 т. – Суми. : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – Т. ІІ. – С. 80–84.

Мелех Роман. Історія спортивного товариства “Сокіл” у Львові / Роман Мелех, Лариса Горлова // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту / за заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 12–18.

Мелех Роман. Барс-базова система фізичної підготовки у ЗСУ в умовах АТО / Роман Мелех, Лариса Горлова // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту / за заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 53–54.

 

 

 

 

 

 

 

 

Біографія

В 1989 році закінчила школу вищої спортивної майстерності міста Львова. В цьому ж році присвоєно звання Майстра спорту СРСР з веслування на байдарках та каное.
З 1989 р. по 1993р.навчалась у Львівському державному інституті фізичної культури.
З 1994 року працювала викладачем кафедри фізичного виховання та спорту, а з 2000 року переведена на посаду старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2009 році присвоєно звання Майстра спорту України зі спортивного туризму.

Нагороди

Майстер спорту України зі спортивного туризму, Майстер спорту СРСР з веслування на байдарках та каное.
Нагороди : Чемпіонка та призерка світу з веслування на човнах “Дракон” (мастерс) -2019 р.
Чемпіонка та призерка Європи з веслування на човнах “Дракон” (мастерс) -2019 р.
Чемпіонка та призерка України з веслування на човнах “Дракон” (мастерс) -2019 р., 2020р., 2021 р., 2022 р.
Чемпіонка турніру “Галицькі моржі” з зимового плавання м, Тернопіль, 2019-2020 р.р.
Веслування на байдарках та коноє (тренер ЛНУ – ) : ІІІ місця на Універсіаді Львівщини (2014-2019 р.р.)
У 2009 році стала Чемпіонкою України з водного туризму.
Пам’ятна дошка: За найкращу організацію спортивно-масової роботи на економічному факультеті за 2017-2019 р.р.

Розклад