Левків Лілія Володимирівна

Посада: старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Телефон (робочий): (032) 276-83-65

Електронна пошта: liliya.levkiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси (теоретико-методичні засади фізичного виховання студентів: оздоровчі види гімнастики, фітнес-технології, здоровий спосіб життя, здорове харчування, здоров’язбережувальна компетентність).

Курси

Публікації

Левків Л. В., Можаровська С. П. Формування у студенток розуміння змісту базових термінів теорії фізичного виховання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт/»: Зб. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 3К2 (57)15. – С. 194 – 197.http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29558

Наливайко Н. В., Бардін О. І., Павлова Ю. О., Левків Л. В.  Аналіз зв’язків між показниками компонентного складу тіла і серцево-судинної системи молодих жінок з різними типами гемодинаміки  // Український журнал медицини, біології та спорту – 2020. – Том 5, No 5 (27). – С. 394-399.https://jmbs.com.ua/pdf/5/5/jmbs0-2020-5-5-394.pdf

Павлова Ю. О., Наливайко Н. В., Левків Л. В. Характеристика параметрів якості життя, пов’язаної зі здоров’ям, майбутніх педагогів  // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2021. – Вип. 4К (132). – C. 144 – 150.https://spppc.com.ua/downloads/4k-132-2021.pdf

Левків Л. Аналіз власної добової рухової активності як результат сформованості у студентів здоров’язбережувальної компетенції// Молода спортивна наука України (05-06 трав. 2022 р.). Львів : Львів. держ. ун-т фізичної культури ім. І. Боберського. 2022: 32-33.https://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/msnu/article/view/1286/1250

Левків Л. Оцінювання студентів власного фізичного стану, фізичної підготовленості та фізичного здоров’я // Молода спортивна наука України (07-08 травня 2021 року). Львів : Львів. держ. ун-т фізичної культури ім. І. Боберського. – 2021. – С. 67-68.https://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/msnu/article/view/1219/1184

Левків Л. Оцінка студентів власного способу життя. Фізична активність і якість життя людини [текст]: зб. тез доп. VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет конф. (23 черв. 2022 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика.  Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2022: 7-8.https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/21/schedConfs/21/accommodation-0.pdf

 

Статті в фахових виданнях

 1. Левків Л.В. Мовознавчі аспекти в пропаганді сучасної спортивної термінолексики. Зб. матер. VIII Всеукраїнської наукової конференції аспірантів “Молода спортивна наука України”.-Випуск 8.-Т.4.-2004.-С.206-209.
 2. Осінчук В.Г., Левків Л.В. Законодавчі та програмно-нормативні основи у відтворенні системи  фізичного виховання студентів України. Зб. наук. праць за редакцією ЄрмаковаС.С. „Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту” Харків ХДАДМ.-2004. – №24.- С.54-59.
 3. Осінчук В.Г., Левків Л.В. Фізкультурні знання як засіб досягнення мети фізичного виховання студентів. Фізичне виховання і спорт у сучасних умовах: Зб. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси, 2004. – С.87-91.
 4. Левків В. Характеристика терміна «спортивна гра» як базового поняття підготовки майбутнього тренера-виклкадача  зі спортивних ігор // Володимир Левків, Лілія Левків // Нова педагогічна думка. – № 4 (76). – 2013, С. 147 – 150.
 5. Левкив Л. В. Ключевые физкультурные знания и умения студентов Университетский спорт в современном образовательном социуме : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23–24 апр. 2015 г. : в 4 ч. / Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол. : Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 2015. – Ч. 2. – С. 131-134.

Навчальні посібники, словники

 1. Осінчук В.Г. Левків Л.В. Українсько-російська, Російсько-українська термінолексика спортивних ігор. Вид.центр ЛНУ ім.Ів.Франка, 2003.-760 с.
 2. Короткий англо-український тлумачний словник з комп’ютерної техніки. Уклад.: Р.Р. Сіренко, М.О. Сапронов, Ю.М. Пугач, Левків Л.В. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 98 с.
 3. Осінчук В.Г., Левків Л.В. Українсько-російська, російсько-українська термінолексика стрілецького спорту. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 82 с.
 4. Осінчук В.Г., Левків Л.В. Українсько-російська, російсько-українська термінолексика лещатарського спорту. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 90 с.
 5. Осінчук В.Г., Левків Л.В. Українсько-російська, російсько-українська термінолексика ковзанярського спорту. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 85 с.
 6. Осінчук В.Г., Левків Л.В. Українсько-російська, російсько-українська термінолексика легкої атлетики. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 87 с.
 7. Осінчук В.Г., Семен Б.В., Левків Л.В. Українсько-російська, російсько-українська термінолексика боротьби: Словник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 100 с.
 8. Теоретичні і методичні основи з курсу фізичного виховання (методичні рекомендації для викладачів і студентів). Уклад.: Л. В. Левків. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 28 с.
 9. Осінчук В.Г., Левків Л.В. Українсько-російська, російсько-українська термінолексика гімнастики. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 84 с.
 10. Українсько-польський, польсько-український словник футбольних термінів. Уклад.: Левків Л. В., Хім’як В. М., Левків В. І., Осінчук В. В. –  Л.: ЛДУФК, 2012. – 172 с.

Матеріали конференцій (статті, тези)

 1. Осінчук В.Г. Осінчук Л.В. Вибірковість дієвості системи пропаганди фізичної культури і спорту. Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи.Збірн.наук.стат.Міжнар.конф. – Дрогобич, 2001. – С.73-80.
 2. Осінчук В.Г., Осінчук Л.В. Фізична культура і спорт у сфері суспільного інтересу і пропаганди. збірн.стат. «Концепція розвитку галузі фізичного виховання в Україні» . – Рівне, 2001. – С.76-79.
 3. Осінчук В.Г., Осінчук Л.В. Питання фізичної культури та пропаганди у сфері суспільного інтересу. Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді. Збірн. наук. праць, Львів, 2001. – С.69-71.
 4. Осінчук В.Г. Левків Л.В. Педагогічні принципи в діяльності засобів масової інформації і пропаганди. Сучасні досягнення спортивної медицини, лікувальної фізкультури та валеології. ІХ Міжнар. наук.практ.конф. – Одеса,2003.
 5. Осінчук В.Г. Левків Л.В. Українсько-російська, Російсько-українська термінолексика спортивних ігор. Вид.центр ЛНУ ім.Ів.Франка, 2003.-760 с.
 6. Осінчук В.Г. Левків Л.В. Діяльність виклдача як суб’єкта пропаганди фізичної культури і спорту. Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді. збірн.наук.праць,,Львів,2003. – С.82-83.
 7. Осінчук В.Г. Левків Л.В., Осінчук В.В. До питання психолого-педагогічної культури викладача. Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді. збірн.наук.праць, Львів, 2003. – С.84.
 8. Осінчук В.Г. Левків Л.В., Осінчук В.В. Актуальні питання до формування фізкультурної освіти студентів. Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді. збірн.наук.праць,, Львів, 2003. – С.85-86.
 9. Осінчук В.Г., Левків Л.В. Контрольне випробування як засіб пропаганди фізкультурно-спортивної діяльності студенток        . Теоретико-методичні основи фізичного виховання молоді: Матер. І Регіон. наук.-практ. семінару. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 121-124.

10 Левків Л.В., Хома С. П. Формування у студентів фізкультурних знань. Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини : матеріали VII реґіональної науково-практичної конференції / відпов. ред. Магльований А.В. – Л. : ЛДФА, 2013. – С. 55-58.

11 Левків Л., Хома С., Савка І., Осінчук В., Якімець З. Особливості мотивації студентів до занять фізичними вправами. Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції ; Під заг. ред. Сіренко Р. Р. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – С. 53 – 66.

 1. Левків Л. В., Козак І. В. Рівень  фізкультурних знань студенток про базові терміни теорії фізичного виховання. Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів і молодих учених. – Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2014. – С. 206-209.
 2. Левків Л. В., Лисак Н. В. Компетентісний підхід до формування у студенток фізкультурних знань. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2015 р. / За заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2015. – С. 58 – 59.
 3. Левків Л. Динаміка показників емоційного компонента інтересу студенток до фізкультурно-спортивної діяльності / Ліля Левків, Марія Біла, Володимир Левків // Теоретико-методичні засади спортивних та рекреаційних ігор : зб. наук. ст. – Львів, 2016. – С. 64-69.
 4. Павлишин О. Ф. Левків Л. В. Вплив аутогенного тренування на зміну рівня ситуативної тривожності студентів під час фізкультурно-спортивної діяльності. Фізична культура і спорт: досвід та перспективи: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м.Чернівці 4-5 квітня 2019 року) / за ред. Я. Б. Зорія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 24 – 26.
 5. Левків Л. Здоров’язбережувальна компетентність як інтегральна характеристика навчальних досягнень студентів у фізичному вихованні. Молода спортивна наука України: тези XXIV наукової конференції / за редакцією Л. С. Вовканича. – Львів : Львівський держ. ун-т фізичної культури ім. І. Боберського, 2020. – С. 51-52.
 6. Павлова Ю. О., Наливайко Н. В., Левків Л. В. Структура та параметри якості життя студентської молоді  // Фізична культура і спорт: досвід і перспективи : матер. 3-ої Міжнар. наук.-практ. конференції (8-9 квітня 2021, Чернівці). – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – 2021. – С. 78–79.
 7. Левків Л., Павлишин О., Лисак Н. Готовність студентів дотримуватися здорового способу життя // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матер. ХІІ Всеукр.а наук.-практ. онлайн-конференція (13-14 травня 2021 року). – Львів : Львів. Нац. ун-т ім. І. Франка. – 2021. – С. 37 – 42.
 8. Левків Л, Можаровська С, Можаровський Ю, Левків В. Динаміка рівня сформованості знань студенток про здоровий спосіб життя. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХІ: Ґенеза та цінність досліджень у сфері суспільних відносин / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Перемишль – Херсон: Посвіт, 2021:196-198.
 9. Левків Л. Мотивація студентів до рухової активності. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка; 2022; Вип. 7: 201-203.
 10. Левків Л. Аналіз власної добової рухової активності як результат сформованості у студентів здоров’язбережувальної компетенції// Молода спортивна наука України (05-06 трав. 2022 р.). Львів : Львів. держ. ун-т фізичної культури ім. І. Боберського. 2022: 32-33.
 11. Левків ЛВ, Павлова Ю.О. Індивідуальні адаптаційні можливості студентів як складова системи формування в них здоров’язбережувальної компетентності. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук.праць. Харків: ХДАФК; 2022: 165-175.

 

 

Біографія

Навчалася:

з 1992 р. по 1997 р. у Львівському державному університеті імені Івана Франка на факультет слов’янської філології за спеціальністю польська мова і література, після закінчення якого присвоєно кваліфікацію спеціаліста: філолог, викладач польської, української мов і літератур, перекладач;

з 2000 р. по 2002 р. у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на факультет післядипломної освіти за спеціальністю: педагогіка і методика середньої освіти, фізична культура, після закінчення якого присвоєно кваліфікацію спеціаліста: вчитель фізичної культури і валеології;

з 2019 р. по даний час в аспірантурі Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського за спеціальність 017 – фізична культура і спорт. Тему дисертації: «Формування здоров’язбережувальної компетентності студенток під час занять фітнесом».

 

Працювала:

з 1997 р. по 2000 р. у львівській середній загальноосвітній школі № 93 вчителем польської мови;

з 2000 р. по даний час на кафедрі фізичного виховання і спорту Львівського національного університету імені Івана Франка майстром виробничого навчання (2000-2003), викладачем (2003-2007), старшим викладачем (від 2007);

З 2010 р. виконує обов’язки заступника зав. кафедри з організаційно-виховної роботи. Щороку організовує і проводить:

– звітний спортивний вечір з метою відзначення спортивних досягнень студентів та їх науково-педагогічних працівників кафедри, які готують студентів до участі у змаганнях;

– фізкультурно-масове свята «Здорова родина» з метою залучення співробітників та їх сімей до активних занять фізкультурою та здорового способу життя;

– похід студентів 1 листопада на Янівський цвинтар з метою згадування становлення ЗУНР та вшанування пам’яті героїв УГА і УПА;

– постійно діючий лекторій «Здоров’я поколінь».

Проекти

міжнародний проект «Social Support and help-Seeking in a Changing World» (координований NICE CROWD в Mississippi State University, USA, координатор проекту – Dr. Erica Szkody. Ph.D. Stony Brook University, USA)

Розклад