Осередчук Ольга Анатоліївна

Посада: керівник Центру маркетингу та розвитку, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: olha.oseredchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Якість вищої освіти, вдосконалення викладацької майстерності.

Курси

Публікації

Статті WOS

Oseredchuk, O., Hloba, L., Apshay, F., Shyp, O., & Andriiv, N. M. (2021). Information

communication and its role in pedagogical communication and cooperation. Linguistics and Culture Review, 5(S4), 1035-1048. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1743

Oseredchuk O., Nikolenko L., Dolynnyi S., Ordatii N., Sytnik T., & Stratan-Artyshkova T. (2022). THE USAGE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR CONDUCTING EFFECTIVE MONITORING OF QUALITY IN HIGHER EDUCATION. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22 (1). 113-120. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.1.17 УДК 378.68: 004.85

Olga Oseredchuk, Oleksandra Drachuk, Olena Demchenko, Natalia Voitsekhivska,

Yuliia Sabadosh, Maryna Sorochan (2022). Application of Information Technologies is a Necessary Condition for Qualitative Monitoring of Higher Education and Modernization of Educational Process. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22 (3). DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.3.64

 

Статті

ЗОВНІШНІЙ ТА ВНУТРІШНІЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ / ОСЕРЕДЧУК Ольга Анатоліївна / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 200. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2022. – С. 112–116.

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ // Осередчук Ольга. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. № 5 (109).– С.367-377.

ФУНКЦІЇ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ // Осередчук Ольга. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. № 7 (111).– С.151-160.

МЕТОДОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ // Осередчук Ольга. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. № 6 (110).– С.194-202.

Осередчук, О. (2021). МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЯКІСТЬ ОСВІТИ. Acta paedagogika volynienses, 6, 161–167.

Осередчук, О. (2021). СТАН ОПРАЦЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗВО У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ. Наукові записки Вінницького державного  педагогічного  університету  імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2021. –Випуск 68. – С.22-30

ПРИНЦИПИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ// Осередчук Ольга. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. № 8 (112).– С.183-189.

Осередчук Ольга. Ретроспективний аналіз розвитку моніторингу якості вищої освіти// Вісник            післядипломної        освіти.            Випуск            20(49). – С.130-149  https://doi.org/10.32405/2218-7650-2022-20(49)-130-149

Осередчук Ольга. Моніторингові дослідження якості вищої освіти за допомогоя методів фокус-групи, портфоліо, есе. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. № 9 (113). 115-123

 

 

Конференції

СУТНІСТЬ СИСТЕМНОГО ПІДХІДУ ПРИ РОЗРОБЦІ ТА ВПРОВАДЖЕННІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ / Ольга Осередчук // Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі : збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 5 листопада 2021 р., Мукачево / Ред.кол.: Т.І.Бондар (гол.ред.) та ін. – Мукачево : МДУ, 2021. С. 432-437

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ /Осередчук Ольга // Світові виклики сучасній освіті: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. / гол. ред.: Осадченко І. І. Вип. 1 (Ч. 2). Умань: Громадська організація «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури», 2021. С. 14-17

ЗМІСТ Й СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «МОНІТОРИНГ», «ЯКІСТЬ ОСВІТИ» / Осередчук Ольга // Інноваційно-технологічна підготовка майбутніх учителів початкової школи у закладі вищої освіти : Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки (м. Миколаїв, Україна, 2 грудня 2021 року). Методичний вісник кафедри початкової освіти / за заг. ред. С. І. Якименко. Миколаїв: СПД Румянцева, 2022. Вип. 13. С.266-270

ОСЕРЕДЧУК О. А. ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО САМОМОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З МЕТОЮ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Випуск 203. С. 107-114.

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ / Осередчук Ольга Анатоліївна / Професійний розвиток педагога: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Рівне, 28 квітня 2022 р. Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2022.С. 76-78

Біографія

2003 – 2008 Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, спеціальність – архівознавство. магістр
2008 – 2012 Аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка, історичний факультет. кандидат історичних наук (2012 р.)
Додаткова освіта:
2006 – 2010 Інститут післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність – правознавство. спеціаліст.

Досвід роботи:
2008 – 2015 рр. – завідувач архіву Львівський національний університет імені Івана Франка
2015 – 2019 рр. – помічник ректора, начальник відділу інформаційного забезпечення ЛНУ
2019 – по цей час – керівник Центру маркетингу та розвитку
з 2019 р. – експерт Українського культурного фонду,
з 2019 р. – експерт, тренер та голова Галузевої експертної ради 02 Культура і мистецтво НАЗЯВО

Проекти

 • TEMPUS Project 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES “Informatics and Management: Bologna-Style Qualification Frameworks”
 • TEMPUS Project 530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR “Integrated University Management System: EU Experience on NIS Countries’ Ground”
 • ERASMUS Project 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP «Quality Assurance System in Ukraine:
 • Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines»;
 • ERASMUS Project INTERADIS “International Students Adaptation and Integration” (2020 – 2023)
 • ERASMUS Project UTTERLY “TEACHERS’ CERTIFICATION CENTRES: INNOVATIVE APPROACH TO PROMOTION TEACHING EXCELLENCE” (2021-2023)
 • “Artificial intelligence HUB at Lviv University”
 •  Trining school “The Space of Informal Education”
 •  The “University Creative School”
 •  “Alma Mater Leopoliensis, History of Humanitarian Sciences of Lviv
 • 1661-1946″ from the Ivan Franko National University of Lviv. Project supported by the Ministry of Science and Higher Education under the program “National Program for the Development of the Humanities”
 • “Franko Store”

Нагороди

 • диплом лауреата всеукраїнського конкурсу творчих учнівських робіт з історії України – 2003 р.; диплом та премія Львівської обласної державної адміністрації для молодих вчених – 2012 р. (розпорядження № 760/0/5-12 від 5.11.2012 р.);
 • почесна грамота Голови Львівської обласної державної адміністрації (розпорядження 187/0/5-13 від 19.04.2013 р.;грамота та цінний подарунок Голови Львівської обласної ради (розпорядження № 416 від 29.04.2013 р.).

Розклад