Павлишин Оксана Федорівна

Посада: старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Телефон (робочий): (032) 276-83-65

Електронна пошта: oksana.pavlyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси : психологія спорту, підвищення ефективності навчального процесу студентів засобами фізичного виховання, особливості методики проведення занять зі студентами спеціальних медичних груп.

Курси

Публікації

 1. Павлишин О. Вплив аутогенного тренування на зміну рівня ситуативної тривожності студентів під час фізкультурно-спортивної діяльності / О. Павлишин, Л. Левків // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції / за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці : Чернів. ун-т, 2019. – С. 24–26http://eprints.zu.edu.ua/27441/1/13.pdf
 2. Сіренко Р. Соціалізація молоді України в сфері масового спорту / Р.Р. Сіренко, Г.П. Куречко, О.Ф. Павлишин // Науковий журнал “Молодий вчений”. – № 4.1. (68.1), 2019. – С. 32–35.http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/4.1/9.pdf
 3. Павлишин Оксана. Вивчення змін психоемоційного стану студентів в період спортивної діяльності / Оксана Павлишин // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Випуск 1 / Вінницький державний педуніверситет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ “Планер”, 2016.http://eprints.zu.edu.ua/23029/
 4. Стельникович Юлія. Оптимізація фізичного стану студентів спеціальних медичних груп засобами фізичного виховання / Юлія Стельникович, Оксана Павлишин, Ірина Савка, Світлана Можаровська // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. Виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 19. – Т. 2. – Л. : ЛДУФК, 2015. – С. 287–290.http://repository.ldufk.edu.ua:8080/handle/34606048/3089?mode=full
 5. Лавринів Христина. Зміни рівня тривожності спортсменів-футболістів / Христина Лавринів, Ірина Козак, Оксана Павлишин, Надія Лисак // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 19. – Т. 2. – Л. : ЛДУФК, 2015. – С. 147–151.https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/3063/1/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2_%2026.pdf

Список публікацій:

 1. Сака І.В. Самоконтроль на заняттях з фізичного виховання / І.В. Савка, О.Ф. Павлишин // Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі: матеріали третьої Міжнародної наук.-практ. інтернет- конф. (Умань, 20 трав. 2022 р.) – Умань, 2022. – С.25-27.
 2. Павлишин О.Ф. Формування рівня мотивації студентів до занять фізичною культурою та спортом / О. Павлишин // Матеріали зв. наук. конф. факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. Вип. 7. С. 217—218.
 3. Слонівська Соломія, Павлишин Оксана. Формування здорового способу життя. Проблеми формування здорового способу життя молоді: матеріали ХIII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2022. С. 68–69.
 4. Борисюк Анастасія, Павлишин Оксана. Фізична культура в освітній сфері. Проблеми формування здорового способу життя молоді: матеріали ХIII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2022. С. 57–58.
 5. Павлишин О. Проблеми формування здоров’язберігаючої компетентності студентів ЗВО. / О. Павлишин, І. Савка // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 13-14 трав. 2021 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 48–49.
 6. Савка І. Рівень зацікавленості студентської молоді фізичною культурою і спортом / І. Савка, О. Павлишин,І. Фостяк // Проблеми формування здорового способу життя молоді: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14–15 трав. 2020 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 85–88.
 7. Павлишин О. Вплив аутогенного тренування на зміну рівня тривожності студентів-волейболістів / О. Павлишин, Н. Лисак, Н. Левків // Проблеми формування здорового способу життя молоді: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14–15 трав. 2020 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 8–12.
 8. Сіренко Р.Р. Фізіологічні передумови формування адаптації до напруженої м’язової діяльності / Р.Р. Сіренко, О.Ф. Павлишин, В.О. Галевич // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : Матер. ІV регіон. наук.-метод. семінару ; за ред. А.В. Огнистого, К.М. Огнистої. – Тернопіль : В-во СМТ “Тайп”, 2018. – С. 142–147.
 9. Тлумачний словник термінів фізичної культури та фізичної реабілітації Сіренко Р.Р., Павлишин О.Ф., Савка І.В., ЛНУ імені Івана Франка, Львів 2018.
 10. Павлишин Оксана. Зміна психоемоційного стану легкоатлетів під час спортивної діяльності / Оксана Павлишин, Ірина Савка // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 26.
 11. Савка І.В. Використання засобів фізичної культури для зміцнення здоров’я студентів спеціальних медичних груп / І.В. Савка., О.Ф. Павлишин // Всеукраїнська науково-практична конференція “Здоров’язбережувальні технології закладу осіти в умовах сучасних освітніх змін” (Тернопіль, 06-07 червня, 2019) [ред. кол. : В.Черняк (відп. ред.) та ін.], Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 86–87.
 12. Паспорт здоров’я студента спеціальної медичної групи ЛНУ імені Івана Франка, Сіренко Р.Р., Павлишин О.Ф., Савка І.В., Львів 2012, ЛНУ імені Івана Франка.

 

Біографія

В 1994 році закінчила навчання у Львівському державному університеті фізичної культури за спеціальністю фізична культура. Присвоєно кваліфікацію спеціаліста – викладач фізичної культури.
З 1994 – 2002 р. працювала інструктором фізичної культури в спортивному товаристві «Локомотив».
З 2002 – 2010 р. працювала в Навчально-виховному комплексі школа-садок №94 вчителем фізичної культури.
В 2006 р. пройшла навчання та практичний курс з класичного, сегментаро-лефректорного, точкового масажу та лікувальної фізкультури на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
З 2008 р. працюю викладачем фізичного виховання у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
З 2015 року відповідаю за фізкультурно-масову роботу на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій.
З 2018 відповідаю за навчально-методичну роботу.
А. Громадська діяльність:
Брала участь в організації та проведенні спортивно- масових заходів:
-Спартакіаду серед студентів
-Змагання : “До Дня фізичної культури і спорту”, “До Дня університету”, “До Міжнародного дня студентського спорту”
-Майстер- класи оздоровчої гімнастики для студентів
-Спартакіаду серед працівників
-Підсумковий ” Спортивний вечір

Розклад