Павлишин Оксана Федорівна

Посада: старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Електронна пошта: oksana.pavlyshyn@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси : психологія спорту, підвищення ефективності навчального процесу студентів засобами фізичного виховання, особливості методики проведення занять зі студентами спеціальних медичних груп.

Публікації

Список публікацій: Павлишин О. Проблеми формування здоров’язберігаючої компетентності студентів ЗВО. / О. Павлишин, І. Савка // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 13-14 трав. 2021 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 48–49. Павлишин О. Вплив аутогенного тренування на зміну рівня ситуативної тривожності студентів під час фізкультурно-спортивної діяльності / О. Павлишин, Л. Левків // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції / за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці : Чернів. ун-т, 2019. – С. 24–26 Савка І. Рівень зацікавленості студентської молоді фізичною культурою і спортом / І. Савка, О. Павлишин,І. Фостяк // Проблеми формування здорового способу життя молоді: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14–15 трав. 2020 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 85–88. Павлишин О. Вплив аутогенного тренування на зміну рівня тривожності студентів-волейболістів / О. Павлишин, Н. Лисак, Н. Левків // Проблеми формування здорового способу життя молоді: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14–15 трав. 2020 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 8–12. Сіренко Р. Соціалізація молоді України в сфері масового спорту / Р.Р. Сіренко, Г.П. Куречко, О.Ф. Павлишин // Науковий журнал “Молодий вчений”. – № 4.1. (68.1), 2019. – С. 32–35.Сіренко Р.Р. Фізіологічні передумови формування адаптації до напруженої м’язової діяльності / Р.Р. Сіренко, О.Ф. Павлишин, В.О. Галевич // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : Матер. ІV регіон. наук.-метод. семінару ; за ред. А.В. Огнистого, К.М. Огнистої. – Тернопіль : В-во СМТ “Тайп”, 2018. – С. 142–147.Тлумачний словник термінів фізичної культури та фізичної реабілітації Сіренко Р.Р., Павлишин О.Ф., Савка І.В., ЛНУ імені Івана Франка, Львів 2018. Павлишин Оксана. Зміна психоемоційного стану легкоатлетів під час спортивної діяльності / Оксана Павлишин, Ірина Савка // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 26. Савка І.В. Використання засобів фізичної культури для зміцнення здоров’я студентів спеціальних медичних груп / І.В. Савка., О.Ф. Павлишин // Всеукраїнська науково-практична конференція “Здоров’язбережувальні технології закладу осіти в умовах сучасних освітніх змін” (Тернопіль, 06-07 червня, 2019) [ред. кол. : В.Черняк (відп. ред.) та ін.], Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 86–87. Павлишин Оксана. Вивчення змін психоемоційного стану студентів в період спортивної діяльності / Оксана Павлишин // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Випуск 1 / Вінницький державний педуніверситет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ “Планер”, 2016. Стельникович Юлія. Оптимізація фізичного стану студентів спеціальних медичних груп засобами фізичного виховання / Юлія Стельникович, Оксана Павлишин, Ірина Савка, Світлана Можаровська // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. Виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 19. – Т. 2. – Л. : ЛДУФК, 2015. – С. 287–290. Лавринів Христина. Зміни рівня тривожності спортсменів-футболістів / Христина Лавринів, Ірина Козак, Оксана Павлишин, Надія Лисак // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 19. – Т. 2. – Л. : ЛДУФК, 2015. – С. 147–151. Паспорт здоров’я студента спеціальної медичної групи ЛНУ імені Івана Франка, Сіренко Р.Р., Павлишин О.Ф., Савка І.В., Львів 2012, ЛНУ імені Івана Франка.

Біографія

В 1994 році закінчила навчання у Львівському державному університеті фізичної культури за спеціальністю фізична культура. Присвоєно кваліфікацію спеціаліста – викладач фізичної культури.
З 1994 – 2002 р. працювала інструктором фізичної культури в спортивному товаристві «Локомотив».
З 2002 – 2010 р. працювала в Навчально-виховному комплексі школа-садок №94 вчителем фізичної культури.
В 2006 р. пройшла навчання та практичний курс з класичного, сегментаро-лефректорного, точкового масажу та лікувальної фізкультури на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
З 2008 р. працюю викладачем фізичного виховання у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
З 2015 року відповідаю за фізкультурно-масову роботу на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій.
З 2018 відповідаю за навчально-методичну роботу.
А. Громадська діяльність:
Брала участь в організації та проведенні спортивно- масових заходів:
-Спартакіаду серед студентів
-Змагання : “До Дня фізичної культури і спорту”, “До Дня університету”, “До Міжнародного дня студентського спорту”
-Майстер- класи оздоровчої гімнастики для студентів
-Спартакіаду серед працівників
-Підсумковий ” Спортивний вечір

Розклад