Винницька-Юсипович О. А.

Посада: асистент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Електронна пошта: oksana.wynnyckyj@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

*мета, план та оформлення начального процесу в дошкільні, початковій та базовій освіті

*професійний розвиток вчителя (андрагогіка)

*освітні зміни

*навчання української мови, як рідної в іншомовному середовищі

*двомовність та багатомовність

*дитяча література діаспори (1950-1980 рр.)

Публікації

Винницька-Юсипович, Оксана А. (2016). “Мовні та освітні потреби молодих українців з подвійним громадянством – виклики 21 століття.” Редактори:  Українська мова в світі – Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. За ред. Винницька-Юсипович О.А., Ключковська І.М., Козловська І.М., Кочан І.М., Мукан Н.В., Пономарева О. – Львів: МІОК, с.13-20.

Винницька О. А. (2006). “Роля Світового Конґресу Українців в розвитку середньої освіти в Україні.” Перша міжнародна наукова конференція. Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. За ред. Калинець І., Галік М., Побран І., Ключковська І. – Львів: МІОК, с.305-311

Wynnyckyj, Oksana A. (1984). “Form classes (parts-of-speech) and their frequency in Canadian children’s Ukrainian: A comparison of four speech styles.”. [Форми (частини мови) та їхня частотність в розмовній мові україномовних дітей Канади: Порівняння чотирьох стилів мовлення.] Osvita: Ukrainian Bilingual Education. Edited by Manoly Lupul. Edmonton, Toronto:Canadian Institute for Ukrainian Studies, University of Alberta, University of Toronto Press, с. 55-75.

Наукові публікації – Статті в наукових виданнях

Wynnyckyj, Oksana A. (1989). “St. Sofia School: A Ukrainian community and heritage language school.” [Школа св. Софії: Школа рідної мови в українській громаді.] Polyphony: The Bulletin of the Multicultural History Society of Ontario, 11, c. 137-143

Wynnyckyj, Oksana A. (1988). “Hryhorij Skovoroda Kursy in  Toronto: A Model for Ukrainian Educational Network.” [Курси ім. Григорія Сковороди в Торонті: Модель української освітньої мережі.]  Polyphony: The Bulletin of the Multicultural History Society of Ontario, 10, с. 229-240 

Наукові публікації – Тези конференцій

Винницька-Юсипович Оксана А. (2021). “Вдосконалення педагогічної майстерності через систему самоаналізу.” Матеріали звітних наукових конференцій Факультету педагогічної освіти, Випуск 6, с. 29-31.

Винницька-Юсипович Оксана А. (2022). “Вміння тримати олівець або ручку учнями 1 класу: Інформація для роздумів.” Матеріали звітних наукових конференцій Факультету педагогічної освіти, Випуск 7, с. 30-33.

Фахові публікації – Посібники

Винницька-Юсипович О. А., Гальвіцька О., Хоршунова Л., Зелінська О.  (2020). Лицем до дитини: Букварний період без букваря. Навчання у першому класі Нової української школи (НУШ) [посібник для професійного розвитку освітян]. Торонто-Львів: Світова Координаційна Виховно-Освітня Рада, Світовий Конґрес Українців, 89 с.

Винницька О. А.  (2005). Лицем до дитини: Особистісно-орієнтоване навчання в початковій школі [посібник для професійного розвитку вчителів]. Львів: Літопис, 272 с. ISBN 966-7007-38-3

Громадські публікації

Винницька-Юсипович Оксана А. (2014) Канадсько-українська конференція “Модель для України”. Canada-Ukraine Parliamentary Programme (CUPP), с. 9.

 

 

Біографія

народилася в м. Судбури (Sudbury), Канада

 

Розклад