Громадське обговорення нових освітніх програм спеціальностей 016 Спеціальна освіта і 231 Соціальна робота

07.12.2019 | 22:04

До  уваги студентів , викладачів, стейкхолдерів! 

Пропонуємо для громадського обговорення   нові освітні програми  факультету педагогічної освіти,  за якими планується підготовка фахівців, починаючи з 2020 року.

І. Спеціальність  016 Спеціальна освіта (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1. Освітньо-професійна  програма  ЛОГОПЕДІЯ

2. Освітньо-професійна  програма   ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА

ІІ. Спеціальність  016 Спеціальна освіта (другий (магістерський) рівень вищої освіти

1. Освітньо-професійна  програма  ЛОГОПЕДІЯ

ІІІ. Спеціальність 231 Соціальна робота  (другий магістерський рівень вищої освіти)

1 . Освітньо-професійна програма  “Соціально-психологічна реабілітація”

Навчальний план

Зауваження, пропозиції  надсилати  нE-mail: pedosv.fakultet@ukr.net  (з поміткою  Обговорення освітніх програм) 

Деканат