Нормативні дисципліни 016 – 2020 р.

Програма асистентської практики 2019
Програма практики – педагогічної (зі спеціалізації) 2019
Методичні матеріали для студентів до написання магістерської роботи

Програма комплексного іспиту_2020

Іноземна мова професійного спрямування_2020
Методологія та методи педагогічних досліджень
Teoретичні основи викладання спеціальної педагогіки
Психологія особистості
Психотерапія можливостей

Супровід осіб з порушенням мовлення від раннього віку до доролості
Mетодика викладання логопедії
Психотерапевтична робота з дітьми із психофізичними порушеннями та їх батьками
Афазіологія
Технології розвитку комунікативних компетенцій у осіб з порушенням мовлення
Спеціальні методики роботи з дітьми з аутизмом