Силабуси-нормативні-231 магістри_2020-21

Іноземна мова професійного спрямування
Педагогіка вищої школи
Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень
Психологія вищої школи
Система соціальної роботи
Проектний менеджмент у соціальній роботі
Психолого-педагогічна оцінка потреб клієнта
Соціальна, педагогічна та психологічна робота в громаді
Соціально-психологічна_реабілітація
Виробнича практика (зі спеціалізації)