Силабуси дисциплін вільного вибору студента з циклу загальної підготовки для магістрів

Професійний  імідж  у педагогічній освіті

Андрагогіка

Інноваційні методики в освітній діяльності шкіл із інклюзивним навчанням

Основи соціальної антропології

Комунікативні технології в освітньому просторі

Формування нелінійного мислення