Василенко Ігор Ярославович

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Наукові інтереси

історія педагогіки; математичні здібності молодших школярів; питання структури підручника з математики для початкової школи.

Курси

Публікації

Підручники. Навчальні та навчально-методичні посібники

1 Організація групової навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках геометрії.

Методичні рекомендації.

 посібник

 

 

Посібник для вчителів

Київ, НДІ педагогіки УРСР, 1990- 36c.

2 Групова навчальна діяльність учнів у процесі розв”язування геометричних задач   посібник

 

Методика викладання математики і фізики. Республіканський науково-методичний збірник. Київ, Освіта,1990. – С. 15-19
3 Математика. Дидактичні матеріали  посібник

 

Посібник для студентів.

Дрогобич, 1995.- 48c.

4 Збірник вправ з математики   посібник

 

Посібник для вчителів.

Дрогобич, 1999.- 36c.

5 Нетрадиційні уроки з математики у початковій школі посібник

 

Посібник для вчителів та студентів пед. фак.

Дрогобич, 2001- 34c.

6 Позакласна робота з математики у початковій школі  посібник

 

Посібник для вчителів та студентів пед.фак.

Дрогобич,

2003-36c.

7 Збірник пізнавальних завдань з математики для початкової школи   посібник

 

Навчальний посібник

Дрогобич, Коло, 2002.-48c.

8 Еколого-валеологічні задачі на уроках математики посібник Посібник для вчителів початкових класів.- Дрогобич, 2006.- 44 с.
9 Збірник задач історичного змісту з математики для 3-4 класів посібник Посібник для вчителів та студентів пед. фак. –

Дрогобич,2006.- 36 с.

10 Методика викладання математики в початковій школі. Модуль 1. Загальна методика викладання математики.

 

посібник Навчальний посібник.-

Дрогобич, 2006.- 100 с.

11 Курс лекцій “Особливості творчої роботи на уроках математики у початковій школі”

 

посібник Навчальний посібник.-

Дрогобич, 2007.-100 с.

12 Методика викладання математики в початковій школі.

Модуль 2. Методика розв”язування задач

посібник Навчальний посібник.-

Дрогобич, 2007.- 80 с.

13 Методика викладання математики в початковій школі.

Модуль 3. Методика вивчення нумерації цілих невід”ємних чисел і арифметичні дії над

ними (концентр 10,  100 )

посібник Навчальний посібник.-

Дрогобич, 2008.-72 с.

14 Методика викладання математики в початковій школі.

Модуль 4. Методика вивчення нумерації цілих невід”ємних чисел і арифметичні дії над ними (концентр «Тисяча», «Багатоцифрові числа»)

посібник Навчальний посібник.-

Дрогобич, 2009.- 40 с.

 

15 Методика викладання математики в початковій школі.

Модуль 5. Методика

вивчення алгебраїчного, геометричного матеріалу та величин, дробів у початковому курсі математики

посібник Навчальний посібник.-

Дрогобич, 2009.-88 с.

 

16 Підвищення кваліфікації учителів математики (кредитно-модульна система ) :робоча програма та методичні матеріали посібник Львів :ЛОІППО, 2012.- 44 с
17 Методика навчання математики у початковій школі. Збірник завдань для самостійної роботи посібник Дрогобич, Посвіт, 2015.- 76 с

Методичні рекомендації

10

18

Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт з методики викладання математики в початкових класах  

 

 

Методичні рекомендації

Дрогобич, Коло,

2002.-28c

Статті у фахових виданнях України

2

 

19

Групова навчальна діяльність учнів у процесі розв”язування геометричних задач Методика викладання математики і фізики. Республіканський науково-методичний збірник. Київ, Освіта,1990. – С. 15-19
23

20

Психолого-педагогічні умови активізації особистісно-професійного саморозвитку майбутнього педагога

 

Освіта регіону. 2011. –

№ 2. –С.407-411

25

21

Психолого-педагогічні основи інтерактивної взаємодії вчителя і учнів на уроках математики Наукові записки.- Випуск 109.- Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Виниченка, 2012. – С.176-182
26

 

22

Професійна компетентність вчителя математики Формування компетент-ностей обдарованої особистості в системі освіти : матеріали науково-практичної конференції , 06-07 липня 2012 року, м. Севастополь .: У 2-х книгах . Книга 1. – К.: Інститут обдарованої дитини – 2012 . С. 86-92

Тези доповідей на Всеукраїнських конференціях

3

 

23

Комплектація  типологічних груп як одна з умов реалізації диференційованого навчання учнів на уроках геометрії Індивідуалізація і диферен-ціація навчання математиці// Матеріали доповідей Сумської науково – практичної конференції 14-15 квітня 1992 р. – С.33-35
5

 

 

24

Групова навчальна діяльність як один із засобів формування інтелектуальних умінь на уроках геометрії Міжвузівська  конференція “Формування інтелектуальних умінь учнів в процесі вивчення математики та інформатики” /13-14 квітня 1995р./ Тези доповідей – С.6-8.
6

 

25

Підходи до інтеграції математики і природознавства у початковій школі Шляхи інтеграції навчально- виховної роботи в початкових класах // Матеріали Всеукраїнсьої науково-практичної кон-ференції. Дрогобич, 1997. – С.15-17
2

 

 

26

Вивчення елементів комбінаторики та теорії ймовірностей у шкільному курсі математики Теорія та методика навчання математики, фізики , інформатики // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції.

Кривий Ріг, 2001 . – С.261-263

Статті у Міжнародних виданнях

17

27

About integrated training of mathematics and fine arts at primary school

 

Wspolczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej. –

Kielce , 2005.- S. 403-406.

 

Біографія

Народився : 14 грудня 1962 року у місті Дрогобичі Львівської області.

Закінчив: Дрогобицьку середню школу № 1 (1980р.),

з відзнакою фізико-математичний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю „Математика і фізика” (1985р.),

 аспірантуру при Науково-дослідному інституті педагогіки ( 1992р.).

Працював:

  • вчителем математики і фізики Ожидівської середньої школи Буського району Львівської області з 1985р по 1990 рік.;
  • викладачем кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін ДДПІ з 1992р.;
  • старшим викладачем кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін ДДПІ з 1993р.;
  • доцентом кафедри математики та методики викладання математики початкового навчання ДДПУ з 2001 року по 2011 рік.

У 1992 році у Київському державному інституті імені М.Драгоманова захистив дисертацію на тему: “Організація групової навчально-пізнавальної діяльності учнів 6-8 класів на уроках геометрії” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

У 2001 році здобув вчене звання доцента кафедри математики та методики викладання математики початкового навчання.

 

Розклад