Василенко Ігор Ярославович

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: igor.vasylenko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Розвиток логічного мислення здобувачів вищої освіти. Математична компетентність та професійне зростання викладача закладу вищої освіти.

Курси

Публікації

1. Vasylenko І. Theoretical basis of psycho-pedagogical support of personal and professional development of a future teacher / Lesia Vasylenko, Igor Vasylenko // Teoretyc Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska : sectio J – Paedagogia-Psychologia. – Lublin : Polonia, 2016. – Vol. XXIX. – № 2. –S. 27-32 (0,5 др.арк.)
2. Василенко І.Я. Впровадження технології особистісного – професійного розвитку майбутнього педагога в практику викладання психологічних дисциплін // Василенко І.Я. , Василенко Л.П. //Науковий збірник ХДУ . Серія «Психологічні науки » , – №6 – Том 2. Херсон, 2017– С. 12-17( 0,5 др.арк.)
3. Математика . Збірник завдань. Навчальний посібник для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта « // Упорядкував доцент Василенко І.Я. – Дрогобич, Посвіт , 2019 . – 91 с.

Василенко І., Василенко Л. Психолого-педагогічні засади  особистісно-професійного розвиту майбутнього педагога в сучасному освітньому просторі. Науковий журнал «Габітус».   Випуск 18. Том 2. С. 28-32.   Фахове видання (категорія «Б»)  Index Copernicus 

Василенко І., Василенко Л. Концептуальні основи готовності майбутнього вчителя до розвивальної діяльності. Теорія і практика сучасної психології . 2020, № 1. С. 145-149.    Фахове видання (категорія «Б»)    Index Copernicus

Василенко І., Василенко Л. Готовність викладачів до інноваційної діяльності в освітньому процесі вищої школи.  Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія» Том 32 (71) № 3, 2021. С.106-110.  Фахове видання (категорія «Б») Index Copernicus

Сірант Н., Василенко І. Естетичне виховання як засіб творення естетичної культури на уроках математики.       Інноваційна педагогіка. Випуск 36. , 2021. С.80-84.  Фахове видання (категорія        «Б») Index Copernicus

Біографія

Народився : 14 грудня 1962 року у місті Дрогобичі Львівської області.

Закінчив: Дрогобицьку середню школу № 1 (1980р.),

з відзнакою фізико-математичний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю „Математика і фізика” (1985р.),

 аспірантуру при Науково-дослідному інституті педагогіки ( 1992р.).

Працював:

  • вчителем математики і фізики Ожидівської середньої школи Буського району Львівської області з 1985р по 1990 рік.;
  • викладачем кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін ДДПІ з 1992р.;
  • старшим викладачем кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін ДДПІ з 1993р.;
  • доцентом кафедри математики та методики викладання математики початкового навчання ДДПУ з 2001 року по 2011 рік.

У 1992 році у Київському державному інституті імені М.Драгоманова захистив дисертацію на тему: “Організація групової навчально-пізнавальної діяльності учнів 6-8 класів на уроках геометрії” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

У 2001 році здобув вчене звання доцента кафедри математики та методики викладання математики початкового навчання.

У 2018 році проходив стажування у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

 

Розклад