Василенко Ігор Ярославович

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: igor.vasylenko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Розвиток логічного мислення здобувачів вищої освіти. Математична компетентність та професійне зростання викладача закладу вищої освіти.

Курси

Публікації

1. Vasylenko І. Theoretical basis of psycho-pedagogical support of personal and professional development of a future teacher / Lesia Vasylenko, Igor Vasylenko // Teoretyc Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska : sectio J – Paedagogia-Psychologia. – Lublin : Polonia, 2016. – Vol. XXIX. – № 2. –S. 27-32 (0,5 др.арк.)
2. Василенко І.Я. Впровадження технології особистісного – професійного розвитку майбутнього педагога в практику викладання психологічних дисциплін // Василенко І.Я. , Василенко Л.П. //Науковий збірник ХДУ . Серія «Психологічні науки » , – №6 – Том 2. Херсон, 2017– С. 12-17( 0,5 др.арк.)
3. Igor Vasylenko Kompetencje matematyczne przyszłych nauczycieli szkol podstawowych /Igor Vasylenko , Lesia Vasylenko // Calozyciowe uczenie s stawanie sie . Perspektywa teoretyczno – praktyczna : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach , 2018 . – S. 273 -282.
4. Василенко І.Я. Інноваційні педагогічні технології у професійній підготовці фахівців початкової освіти в Україні і за кордоном / Василенко І.Я., Чень М.Б. // Актуальні проблеми педагогічної освіти : соціокультурний вимір . Колективна монографія . – Львів, 2018 . –
С. 250 -266.
5. Василенко І.Я. Розвиток соціально-психологічної компетентності майбутнього вчителя початкової школи при викладанні математичних дисциплін у ВНЗ// Василенко І.Я., Василенко Л.П. //Матеріали XXVII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації »:Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 27. – С.80-83.
6. Василенко І.Я. Інтелектуальні завдання як засіб математичного розвитку молодших школярів // Матеріали XXXVI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку » : Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 36. – С.129-132.
7. Василенко І.Я. Математична компетентність майбутніх вчителів початкових класів як умова їх професійної майстерності // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти.
Випуск 2. – Львів , ЛНУ імені Івана Франка, 2017 – С.46-51.
8. Василенко І.Я. Інтернет-залежність дітей молодшого шкільного віку //Василенко І.Я., Волян Г.С. // Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності : Матеріали теоретично-практичного семінару , 20 січня 2017 р. -Львів : ЛНУ ім.. Івана Франка , 2017. – С.34-37.
9. Василенко І.Я. Використання інноваційних педагогічних технологій у вищій школі України і за кордоном// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Випуск 3 . – Львів , ЛНУ імені Івана Франка, 2018 – С.30-34.
10. Василенко І.Я. Методика навчання математики у початковій школі. Збірник завдань для самостійної роботи. Видання друге./ Василенко І.Я. // – Дрогобич, Посвіт , 2016. – 76 с.
11. Василенко І.Я. Інтегроване навчання в умовах Нової Української школи// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Випуск 4 . – Львів , ЛНУ імені Івана Франка, 2019 – С.31-33.
12. Математика . Збірник завдань. Навчальний посібник для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта « // Упорядкував доцент Василенко І.Я. – Дрогобич, Посвіт , 2019 . – 91 с.

Біографія

Народився : 14 грудня 1962 року у місті Дрогобичі Львівської області.

Закінчив: Дрогобицьку середню школу № 1 (1980р.),

з відзнакою фізико-математичний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю „Математика і фізика” (1985р.),

 аспірантуру при Науково-дослідному інституті педагогіки ( 1992р.).

Працював:

  • вчителем математики і фізики Ожидівської середньої школи Буського району Львівської області з 1985р по 1990 рік.;
  • викладачем кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін ДДПІ з 1992р.;
  • старшим викладачем кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін ДДПІ з 1993р.;
  • доцентом кафедри математики та методики викладання математики початкового навчання ДДПУ з 2001 року по 2011 рік.

У 1992 році у Київському державному інституті імені М.Драгоманова захистив дисертацію на тему: “Організація групової навчально-пізнавальної діяльності учнів 6-8 класів на уроках геометрії” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

У 2001 році здобув вчене звання доцента кафедри математики та методики викладання математики початкового навчання.

У 2018 році проходив стажування у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

 

Розклад