Математика з методикою навчання математики в початковій школі (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Василенко І. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПШ (І) -12доцент Шаран О. В.

Опис курсу

Опис дисципліни з МНМ

Рекомендована література

Самостійна робота з МНМ

Тематика практичних занять з МНМ

 

Рекомендована література

Рекомендована література

 

Матеріали

Самостійна робота з математики

Скворцова С., Онопрієнко О. Нова українська школа: МВМ в 1 -2 класах: http://interactive.ranok.com.ua/upload/file/!!!!!!!!!!!!!!ukr2/metodyka%20navchannіa%20matematyky%20u%201–2%20klasakh%20ZZSO%20na%20zasadakh%20intehratyvnoho%20i%20kompetentnisnoho%20pidkhodiv%20(Skvortsova%20S_%20O_,%20Onopriienko%20O_V_)%20.pdf

Скворцова С., Онопрієнко О. Нова українська школа: МВМ в 3-4  класах: https://lib.imzo.gov.ua/navchalno-metodichn-posbniki/dlya-pedagogchnikh-pratsvnikv/navchalno-metodichniy-posbnik-nova-ukranska-shkola-metodika-navchannya-matematiki-u-3-4-klasakh-zakladv-zagalno-seredno-osvti-na-zasadakh-ntegrativnogo–kompetentnsnogo-pdkhodv/

Досліджуємо складові задачі : https://www.youtube.com/watch?v=59FogE6PsaQ

 

Методичні рекомендації до практичних занять

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус