Шаран Олександра Василівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oleksandra.sharan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Методика формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку;

методика навчання математики учнів початкових класів;

формування методико-математичної компетентності та цифрової грамотності майбутніх вихователів й учителів початкових класів.

Курси

Публікації

Статті у фахових видання та виданнях, внесених до наукометричних баз даних

Шаран О.В, Шаран В.Л., Ленько О.Р. Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів засобами технології розв’язування винахідницьких задач. Інноваційна педагогіка. 2024. Вип. 70. Т. 2. С. 41 – 45. (фахове видання категорії «Б», Index Copernicus).

Шаран О.В, Шаран В.Л., Купар В.В. Використання логіко-математичних ігор як засобу розвитку математичних здібностей старших дошкільників. Acta Paedagogica Volynienses. 2024. № 2. С..(фахове видання категорії «Б»). (Прийнято до друку).

Шаран О.В., Шаран В. Л., Сокаль М.О. (2023). Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання математики учнів початкових класів. Інноваційна педагогіка. Вип. 61. Т. 2. С. 40 – 44. (фахове видання категорії «Б», Index Copernicus). DOI https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/61.2.7

Пантюк Т., О.Невмержицька О., Городиська В., Шаран О., Береза С. (2023). Формування самостійності дітей старшого дошкільного віку за допомогою проблемних завдань. Суспільство, інтеграція, освіта – SIE2023: матеріали 17 Міжнародної наукової конференції. 26-27 травня 2023 р., Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Латвія. V. II. 15 – 24. (Web of science)

Шаран О.В. (2023). Використання сучасних освітніх технологій у процесі формування методико-математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Innovative projects and programs in psychology, pedagogy and education : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing». 495 – 530. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-282-1-21.

Шаран О.В., Шаран В.Л., Данканич Е.І. (2022). Особливості використання діяльнісно-ігрового підходу в освітньому процесі початкової школи. Інноваційна педагогіка. Вип. 53. Т. 2. С. 41 – 44. (фахове видання категорії «Б», Index Copernicus). DOI https://doi.org/10.32782/2663-6085/2022/53.2.8.

Кобильник Т.П., Сікора О.В., Шаран О.В., Жидик В.Б. (2022). Pyton як засіб навчання основ алгоритмізації у закладах загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. Том 89. № 3. С. 16 – 32. (фахове видання кат. А, Index Copernicus, Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI)). DOI: 10.33407/itlt.v89i3.4896.

Шаран О.В. (2022). Використання моделювання у процесі формування методико-математичної компетентності майбутніх вихователів. Psychology and pedagogy as sciences for the development of the cultural potential of modern society: Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing». 431 – 463. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-198-5-18

Шаран О.В., Шаран В.Л., Данканич Е.І. (2022). Використання діяльнісно-ігрового підходу під час вивчення математики та інформатики в початковій школі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. № 84. С. 142 – 145. (фахове видання категорії «Б», Index Copernicus). DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.84.24.

Шаран О.В., Шаран В.Л., Назар З.В. (2022). Особливості використання засобів навчання елементів математики дітей середнього дошкільного віку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. № 81. С. 82 – 86. (фахове видання категорії «Б», Index Copernicus). DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.81.14.

Шаран О.В., Шаран В.Л., Стецьків М.С. (2022). Особливості використання LEGO-технології у процесі формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку. Інноваційна педагогіка. Вип. 44. Т. 2. С. 51 – 54. (фахове видання категорії «Б», Index Copernicus). DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2022/44/2.10.

Шаран О.В., Шаран В.Л., Кулинич М.М. (2021). Особливості використання електронно-освітніх ресурсів у процесі розвитку алгоритмічного мислення молодших школярів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. № 78. С. 130 – 134. (фахове видання, Index Copernicus). DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.78.22.

Шаран О.В., Шаран В.Л., Пугало С.В. (2020). Особливості інтелектуального розвитку молодших школярів у процесі вивчення основ інформатики. Педагогічні науки: теорія та практика. № 1. С. 84 – 88. (фахове видання, Index Copernicus). DOI https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-1-13.

Шаран О.В., Шаран В.Л., Собко А.Л. (2020). Особливості формування часових уявлень у дітей дошкільного віку. Молодь і ринок. № 2 (181). С. 27 – 31. (фахове видання, Index Copernicus). DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.211797.

Шаран О.В., Феоктістова Т.Б. (2020). Особливості формування пізнавального інтересу до математики у дітей старшого дошкільного віку. Молодий вчений. № 4 (80). С. 624 – 627. (Index Copernicus). DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-129.

Шаран О.В., Шаран В.Л. (2019). Використання інноваційних освітніх технологій у процесі формування методико-математичної компетентності майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти. Молодь і ринок. № 9. С. 55 – 59. (фахове видання). DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.182055.

Шаран О.В., Шаран В.Л., Дребот Р.С. (2019). Особливості використання відкритих задач у процесі навчання математики учнів початкової школи. Молодий вчений. № 5.2 (69.2). С. 170 – 173. (фахове видання, Index Copernicus).

Шаран О.В., Шаран В.Л. (2019). Використання міжпредметної інтеграції як засобу інтелектуального розвитку дитини 5 – 7 років. Фізико-математична освіта. Випуск 1 (19). С. 205 – 209. (фахове видання, Index Copernicus). DOI 10.31110/2413-1571-2019-019-1-032.

Шаран О.В., Бец Ю.С. (2019). Numbers Аnd Animals. Бінарний урок (математика та англійська мова) у 2 класі. Англійська мова у початковій школі. № 3 (172). С. 36 – 39.

Шаран О.В., Бец Ю.С. (2018). Математика та англійська мова в 4 класі. Бінарний урок. Час. Одиниці вимірювання часу. Співвідношення між одиницями вимірювання часу. Задачі на час. Time and travelling. Англійська мова у початковій школі. № 5 (162). С. 37 – 41.

Шаран О.В., Бец Ю.С. (2018). Бінарний урок як засіб реалізації інтегрованого навчання математики й англійської мови в початковій школі. Початкове навчання та виховання. № 30 (538). С. 2 – 4.

Шаран О.В., Бец Ю.С. (2017). Особливості використання міжпредметних зв’язків у навчанні молодших школярів математики та англійської мови. Фізико-математична освіта. Випуск 4 (14) . Т.1. 140 с. С. 124 – 127. (фахове видання, Index Copernicus). 

Шаран О.В., Шаран В.Л. (2017). Методичні аспекти розвитку креативності молодших школярів на уроках інформатики за допомогою електронно-освітніх ресурсів. Молодь і ринок. № 10 (153). С. 28 – 34. (фахове видання).

Шаран О.В., Шаран В.Л. (2017). Використання електронно-освітніх ресурсів у процесі навчання елементів математики дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. Актуальні питання природничо-математичної освіти. №1(9). С. 58-63. (фахове видання).

Шаран О.В. (2017). Моделювання у процесі формування професійно-математичної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти. Людинознавчі студії. Серія “Педагогіка”. Випуск 36. С. 291 – 300. (фахове видання, Index Copernicus). DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.4/36.98654.

Шаран О.В., Шаран В.Л. (2016). Використання алгоритмічного підходу у процесі вивчення курсу “Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень”. Педагогіка вищої та середньої школи.  Вип. 47. С. 220 – 224. (фахове видання).

Шаран О.В., Андреєва Х.Б. (2016). Психолого-педагогічні основи розвитку креативності молодших школярів. Педагогіка вищої та середньої школи.  Вип. 47. С. 282 – 286. (фахове видання).

Шаран О.В. Формування професійно-математичної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти. Формування цінностей особистості: теорія і практика : монографія / за заг. ред. М.Чепіль. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. 374 с. С. 260 – 292.

Шаран О., Ільницька Х. (2015). Особливості використання стародавніх задач на уроках математики у початковій школі. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 13. 308 с. С. 284–289. (фахове видання).

Шаран О., Хруник М. (2015). Формування елементів економічної культури молодших школярів на уроках математики. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 13. 308 с. С. 278–283. (фахове видання).

Шаран О., Юрас З. (2015). Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до розвитку логічного мислення молодших школярів на уроках математики. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 12. 344 с. С. 324–329. (фахове видання).

Шаран О.В. (2014). Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування у школярів креативної компетентності на уроках математики. Початкова школа. № 10. С. 46 – 49. (фахове видання).

Шаран О.В., Жук Н.І. (2014). Використання електронних освітніх ресурсів як засобу формування пізнавального інтересу молодших школярів. Молодь і ринок. № 8 (115). С. 49 – 54. (фахове видання).

Шаран О.В., Шаран В.Л. (2014). Використання завдань краєзнавчого характеру як засобу формування математичної компетентності учнів. Молодь і ринок. № 9 (116). С. 60– 64. (фахове видання).

Шаран О.В., Шаран В.Л. (2014). Моделювання у процесі формування професійно-математичної компетентності майбутніх учителів. Педагогічна освіта: теорія і практика. Вип. 16. С. 251 – 257. (фахове видання).

Шаран О., Хлопан Л. (2014).  Використання олімпіадних математичних завдань у процесі роботи з обдарованими учнями початкових класів. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 8. 448 с. С. 305 – 310. (фахове видання).

Шаран О., Литвин Ю. (2014).  Використання математичних задач на переливання, зважування, перекладання як засобу формування творчої особистості молодшого школяра. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 8. 448 с. С. 299 – 304. (фахове видання).

Шаран О.В. (2013). Розвиток мови дошкільників у процесі формування елементарних математичних уявлень. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. Вип.  41. Ч. 4. 448 с. С. 250 – 255. (фахове видання).

Шаран О., Лазорчин О. (2013). Використання усних вправ у системі розвивального навчання математики учнів початкової школи. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 5. 231 с. С. 196 – 204. (фахове видання).

Шаран О.В. (2013). Особливості розвитку логічного мислення молодших школярів на позаурочних заняттях з математики. Молодь і ринок. № 2 (97). С. 100 – 103. (фахове видання).

Шаран О.В. (2012). Особливості інтелектуального розвитку молодших школярів на уроках математики та шляхи формування їх зацікавленості до навчання. Молодь і ринок. № 11 (94). С. 87 – 89. (фахове видання).

Шаран О.В. (2012). Особливості формування і засвоєння основних понять теорії комплексних чисел. Математика в сучасній школі. № 4. С. 7-11. (фахове видання).

Шаран О.В. (2011). Використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення числової лінії. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. Вип.  33. Ч. 2. 252 с. С. 187-194. (фахове видання).

Шаран О.В. (2011). Комплексні числа та їх застосування. Програма факультативного курсу для учнів 11 класу з поглибленим вивченням математики. Збірник програм з математики для допрофільної підготовки і профільного навчання (у двох частинах). Ч. II. Профільне навчання / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.В.Вашуленко, О.В.Єргіна. Харків: Ранок, 2011. 384 с. С. 367 – 380. (фахове видання).

Шаран О.В. (2011). Ідея профілізації в системі шкільної математичної освіти. Математика в школі. 2011. № 5. С. 37-40. (фахове видання).

Шаран О.В. (2011).  Вплив курсів за вибором на розвиток творчих здібностей особистості. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 1(11). С. 226-234. (фахове видання).

Шаран О.В., Жигайло О.О. (2009). Розвиток особистості молодшого школяра в умовах модернізації навчально-виховного процесу. Початкова школа. №10. С. 23-24. (фахове видання).

Шаран О.В. (2008). Теорія комплексних чисел у підручниках для середніх закладів освіти. Дидактика математики: проблеми і дослідження. Вип. 30. С. 224-231. (фахове видання).

Шаран О.В. (2005). Перетворення площини і комплексні числа (поворот, осьова симетрія). Математика в школі. №5. С. 44-49. (фахове видання).

Шаран О.В. (2005). Перетворення площини і комплексні числа (паралельне перенесення, центральна симетрія, гомотетія). Математика в школі. №4. С. 39-43. (фахове видання).

Хмара Т.М., Шаран О.В. (2004). Застосування комплексних чисел до розв’язування геометричних задач. Математика в школі. №7. С. 41-45. №8. С. 32-40. (фахове видання).

Шаран О.В. (2004). Програма курсу за вибором “Комплексні числа та їх застосування”. Математика в школі. №6. С. 46-49. (фахове видання).

Публікації апробаційного характеру

Шаран О.В. Навчання математики дітей з особливими освітніми потребами. Професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з дітьми з ООП (вітчизняний та зарубіжний досвід): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 29 травня 2024 року. (Прийнято до участі)

Шаран О.В. Гейміфікація дистанційного навчання учнів початкових класів. Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 15-16 травня 2024 р., м. Харків. (Прийнято до участі)

Шаран О.В. Розвиток логічного мислення дітей старшого дошкільного віку засобами арифметичних задач. Дошкільна освіта: теорія, методика, інновації: Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 30 квітня 2024 року, м. Луцьк. С. 81 – 83.

Шаран О.В., Шаран В.Л. Формування геометричних уявлень учнів початкової школи на основі пошукової діяльності. Інновації в освіті: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / за ред. Паржницького О. В., Петерик С. М., Матяшевої О. Б. м. Запоріжжя, 24 квітня 2024 року [Електронне видання]. Запоріжжя: Видавництво «Просвіта», 2024. 583 с. С. 542 – 546.

Шаран О.В. Моделювання у процесі методико-математичної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2024. Вип. 9. 204 с. С. 59 – 60.

Шаран О.В., Сокаль М.О. Використання компетентнісно-орієнтованих завдань на уроках математики у початковій школі. Проблеми математичної освіти: Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції (ПМО – 2023), м. Черкаси, 6-7 квітня 2023 р., Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2023. 246 с. С. 93 – 94.

Шаран О.В. Федунь С.С. Формування навичок орієнтування у просторі дошкільників у сучасних умовах. Розвиток освіти в кризових умовах: історія, теорія, практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (27-28 квітня 2023 р.) Дрогобич. 2023. 276 с. С. 255 – 259.

Шаран О.В., Шаран В.Л., Ленько О.Р. Особливості використання технології розв’язування винахідницьких задач в освітньому процесі початкової школи. Global Society in Formation of New Security System and World Order : Збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро, 27-28 липня 2023. С. 444-446. 

Шаран О.В., Робур М.М. Особливості використання навчально-пізнавальних завдань на уроках математики у початковій школі. Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства: досвід та перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 29 липня 2023 р.). Кременчук: ЦФЕНД, 2023. 63 с. С. 11 – 13.

Шаран О.В., Льода Т. Р. Особливості використання засобів наочності та моделювання на уроках математики у початковій школі. Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства: досвід та перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 29 липня 2023 р.). Кременчук: ЦФЕНД, 2023. 63 с. С. 13 – 16.

Шаран О.В., Шаран В.Л., Гарасим С.А. Особливості формування підприємливості та фінансової грамотності учнів початкових класів на уроках математики. Global Society in Formation of New Security System and World Order : Збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро, 27-28 липня 2023. С. 442 – 443.

Шаран О.В., Лешко Г.В. Особливості використання елементів народознавства на уроках математики у початковій школі. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії: збірник наукових праць III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав. 31 січня 2023 р. С 47-49.

Шаран О.В., Хміль В.В. Особливості використання математичних завдань на пошук закономірностей як засобу розвитку творчих здібностей учнів початкових класів. Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень: матеріали IV Міжнародної наукової конференції, 21 липня, 2023 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. – 208 с. С. 170 – 172.

Шаран О.В., Солтис О.Р. Використання інтерактивних засобів навчання математики дітей з особливими освітніми потребами. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 24 – 25 листопада 2022 р.). Кам’янець-Подільський, 2022. 376 с. С. 286 – 287. 

Шаран О.В., Мельник С.Т. Розвиток логічного мислення дітей старшого дошкільного віку у процесі навчання розв’язування арифметичних задач. Сучасна дошкільна освіта: актуальні проблеми, інноваційні пошуки: збірник статей IX Всеукраїнської науково-практичної конференції / за заг. ред. проф. О.Л. Кононко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 182 с. С. 178 – 182.

Шаран О.В., Криванич І.Д. Особливості естетичного виховання учнів початкової школи на уроках математики. Якість освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 1 жовтня 2021 р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 22 – 24. 

Шаран О.В., Тяжкун М.Ю. Особливості використання завдань практичного характеру у процесі вивчення елементів геометрії у початковій школі. World Science: Problems, Prospects and Innovations: Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference. Toronto, Canada. August 11 – 13, 2021. Р. 556 – 562.

Шаран О.В., Пухната М.В. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках математики. Topical issues of modern science, society and education: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 3-5 жовтня 2021 року, Харків С. 604 – 608.

Шаран О.В., Хай М.І. Використання інтерактивної дошки на уроках математики в першому класі. Interaction of society and science: problems and prospects: Abstracts of XXX International Scientific and Practical Conference. London, England. June 15 – 18, 2021 Р. 366 – 369.

Шаран О.В., Рішко Г.В. Особливості формування уявлень про геометричні фігури у дітей дошкільного віку. Innovations and prospects of world science: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 6-8 жовтня 2021 року. 2021. Ванкувер, Канада. С. 354 – 358.

Шаран О.В., Вишотравка М.П. Особливості використання рівневої диференціації у процесі навчання математики учнів початкової школи. Тенденції забезпечення якості освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 22 січня 2021 р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 104 – 106. 

Шаран О.В., Бардаль О.А., Когут Д.А. Особливості використання діяльнісного підходу у процесі розвитку математичної мови молодших школярів. Тенденції забезпечення якості освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 22 січня 2021 р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 106 – 108.

Шаран О.В., Рябець М.І. Особливості розвивального навчання учнів початкової школи на уроках інформатики.  Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: матеріали II Міжнародної наукової конференції (м. Дніпро, 8 жовтня, 2021 р.)  Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. Т.2. 110 с. С. 55 – 57. 

Шаран О.В., Шако А.В. Особливості використання LEGO-технології на уроках математики у початковій школі: Збірник тез міжнародної конференції комплексного та функціонального аналізу, присвяченої пам’яті Богдана Винницького. Вересень 2021, 13 – 16. Дрогобич: Коло. 60 с. С. 55 – 56.

Шаран О.В. Педагогічні умови формування методико-математичної компетентності майбутніх вихователів. Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 жовтня 2020 р. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2020. 340 с. С. 231 – 233.

Шаран О.В., Питель В.П. Особливості використання логічних завдань в процесі навчання математики в початковій школі. Priority directions of science and technology development: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-27 жовтня 2020 року, м. Київ, Україна). С. 609 – 613.

Шаран О.В., Магера О.І. Використання прийомів моделювання у процесі розв’язування сюжетних задач у початковій школі. Сучасний рух науки: тези доп. XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8-9 жовтня 2020 р. Дніпро, 2020. Т.1. 440 с. С. 407 – 409.

Шаран О.В., Калиневич Я.В. Особливості  використання усних вправ у процесі розвивального навчання молодших школярів на уроках математики. Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції: (11-12 вересня 2020 р.). Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2020. 84 с. С. 5 – 8.

Шаран О.В., Левак Г.Р. Особливості формування пізнавального інтересу учнів початкової школи у процесі вивчення основ інформатики. Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної  конференції (25-26 жовтня 2019 р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. Ч. 2. 116 с. С. 99 – 102.

Шаран О.В., Заяць М.А. Особливості формування економічного мислення учнів початкової школи на уроках математики. Новини наукової думки: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, Прага, 22 – 30 жовтня 2019 р. V. 6. Pp. 80 – 83.

Шаран О.В., Войтів Т.В. Використання технології розв՚язування винахідницьких задач в практиці сучасної дошкільної освіти. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (26 – 27 квітня 2019 р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. Ч. 1. – 120 с. С. 86 – 89.

Шаран О.В., Лапунька Т.О. Особливості формування комбінаторних уявлень в учнів початкової школи на уроках математики. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (26 – 27 квітня 2019 р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. Ч. 1. – 120 с. С. 101 – 103.

Шаран О.В., Гриньків О.В. Використання математичних задач на переливання, зважування, перекладання як засобу формування творчої особистості учня початкової школи. Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (19 – 20 квітня 2019 р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. Ч. 2. 116 с. С. 36 – 38.

Шаран О.В., Мельник Н.Я. Розвиток математичного мислення учнів початкової школи у процесі розв’язування стародавніх задач. Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (19 – 20 квітня 2019 р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. Ч. 2. 116 с. С. 48 – 50.

Шаран О.В., Бец Ю.С., Проць І.І. Пошуково-дослідницька діяльність учнів початкової школи на уроках математики. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. 268 с. С. 104 – 106.

Шаран О.В., Чопик С.Ю. Здоров’язбережувальні технології на уроках математики та інформатики у початковій школі. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. 268 с. С. 124 – 126.

Шаран О.В., Пилипчак О.О. Методичні особливості розвитку математичних здібностей дітей старшого дошкільного віку. Актуальні проблеми удосконалення дошкільної освіти: збірник тез регіональної науково-практичної конференції, 14 травня 2019 року / за ред. В.В. Городиської. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. 246 с. С. 167 – 169.

Шаран О.В., Зинич М.М. Використання моделювання у процесі формування елементарних математичних уявлень дітей старшого дошкільного віку. Актуальні проблеми удосконалення дошкільної освіти: збірник тез регіональної науково-практичної конференції, 14 травня 2019 року / за ред. В.В. Городиської. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. 246 с. С. 78 – 80.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біографія

Народилася в селі Черче Рогатинського району Івано-Франківської області.

З 1989 по 1994 рр. навчалася у Дрогобицькому державному педагогічному інституті імені Івана Франка за спеціальністю «Математика», який закінчила, отримавши диплом з відзнакою та здобувши кваліфікацію вчителя математики, інформатики і обчислювальної техніки.

Після завершення навчання працювала вчителем математики у Черченській ЗОШ I-III ступенів Рогатинського району Івано-Франківської області, пізніше – старшим лаборантом та викладачем кафедри математики та методики викладання математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

У період з 2002 по 2005 роки навчалася в аспірантурі при Інституті педагогіки Академії педагогічних наук України. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.02 – методика навчання (математика)); диплом кандидата педагогічних наук отримала у 2010 р., у 2013 році – вчене  звання доцента.

У 2021 році здобула ступінь вищої освіти магістр зі спеціальності «Дошкільна освіта».

У період з 2003 по 2022 роки працювала викладачем, пізніше (з 2012 р.) доцентом кафедри математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, перейменованої в 2022 р. на кафедру фундаментальних дисциплін початкової освіти (за основним місцем праці), та за сумісництвом – доцентом кафедри педагогіки та методики початкової освіти, доцентом кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти цього ж університету.

З 2023/2024 навчального року працюю доцентом кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Участь у професійних об’єднаннях

Член ГО «Спілка освітян України».

Член ГО «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

Розклад