Методика загальної освіти (ф-т культури і мистецтв)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
96доцент Заячук Ю. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
96доцент Заячук Ю. Д.

Опис курсу

Метою викладання курсу «Методика загальної освіти» є забезпечення підготовки фахівця до педагогічної діяльності у закладах освіти, ознайомлення з основними положеннями педагогіки та дидактики, формуванні розуміння сутності принципів, методів, форм організації навчання, набуття навичок організації ефективного спілкування та розв’язання конфліктів, вироблення розуміння сутності педагогічної діяльності як організації
взаємодії вчителя з учнями у ролі рівноправних суб’єктів та партнерів, підготовка до застосування набутих теоретичних знань у практичній діяльності. Цей курс розроблено для магістрантів І курсу заочної форми навчання факультету культури і мистецтв, спеціальність 014 Середня освіта.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус