Етика і психологія сімейного життя (321 Соціальна робота, денна форма)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
321Субашкевич І. Р.ФПС-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
321ФПС-21Цимбала О. М.

Опис курсу

 Мета курсу: ознайомити студентів з знаннями психології сімейних стосунків, що є неодмінною складовою частиною психологічної компетентності соціального педагога та практичного психолога, що пов’язано з розвитком практики консультативної допомоги сім’ї у вирішенні складних для неї проблем.

Завдання курсу:

 • теоретично та практично оволодіти майстерністю як особливою якістю педагогічної діяльності у процесуальному та результативному аспектах на основі професійного самовиховання.

Після закінчення курсу студент повинен знати:

 • витоки, історичні причини проблем сучасної сім’ї;
 • первинні уявлення про еволюцію сімейних стосунків;
 • соціально-психологічну модель сімейних стосунків, тенденції
 • розвитку сучасної сім’ї;
 • особливості мотивації вступу у шлюб та дошлюбного періоду;
 • руйнівні тенденції шлюбу та сім’ї;
 • вплив сім’ї на розвиток кожного з її членів;
 • основні види сімейного виховання.
 • Після опанування курсу студент повинен вміти:
 • виявляти основні проблеми з якими може зіткнутись сучасна сім’я;
 • застосовувати психодіагностичні методи дослідження сім’ї;
 • надавати первинну соціально-психологічну допомогу членам сім’ї.

Рекомендована література

Базова

 1. Бондарчук О. І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. / О. І. Бондарчук. – К.: МАУП, 2001.– 96 с.
 2. Молода сім’я: проблеми та умови її становлення. / А.Й. Капська. – К.: ДЦССМ, 2003. – 184 с.
 3. Мілютіна К. Психологія сім’ї. Техніки раціонально – інтуїтивної психокорекції родини. / К.Мілютіна – К.: Главник, 2007. – 112 с.
 4. Поліщук В. М. Психологія сім’ї. / В. М. Поліщук. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 239 с.

 

Допоміжна

 1. Дружинин В. Н. Психология семьи. / В. Н. Дружинин. – М., 1999. – 360 с.
 2. Ейдмиллер З. І. Психология и психотерапия семьи . / З. І. Ейдмиллер, В. В. Юстицкис. – СПб., 1999. – 364 с.
 3. Колісник О. Етика та психологія сімейного життя / О. Колісник. // Психолог. – 2011. – №30. – С. 3–40.
 4. Сатир В. Вы и Ваша семья. Руководство по личностному росту. / В. Сатир. – М., 2000. – 226 с.
 5. Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. / Л. Б. Шнейдер. – М., 2000. – 400 с.

 

Матеріали

Питання до іспиту

Теми практичних та семінарських занять

Методичні вказівки до практичних та семінарських занять

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму