Майстерність педагогічної діяльності (ф-т іноземних мов)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Горук Н. М.

Опис курсу

Для студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов (Бакалавр) спеціальностей англійська, німецька, французька, іспанська та класична філологія.

Мета курсу – формування у студентів системи знань, умінь, готовності до організації педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах. В результаті вивчення курсу студенти оволодіють знаннями про сучасні філософські засади педагогічної діяльності; складові педагогічної майстерності викладача; головні цінності педагога; особливості майстерної вербальної та невербальної поведінки вчителя; культуру, техніку, риторичні аспекти педагогічного мовлення; педагогічний такт та етику; різновиди порушення дисципліни та способи розв’язання конфліктів тощо. Вони також навчаться адекватно сприймати та аналізувати поведінку учнів; застосувати позитивні рівні, конструктивні прийоми педагогічного спілкування; вирішувати проблеми дисципліни; формувати інтерес учнів до змісту навчального предмета та процесу навчання.

Рекомендована література

  1. Васянович Г.П. Педагогічна етика. Львів, 2005.
  2. Волкова Н. П.  Професійно-педагогічна  комунікація : навч.  посіб  / Н. П. Волкова – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 256 с.
  3. Грабовська С.Л., Равчина Т.В. Конфлікти без насильства. Львів, 2001
  4. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. К., 1997.
  5. Кайдалова Л.Г. Педагогічна майстерність викладача: Навчальний посібник / Л.Г. Кайдалова, Н.Б. Щокіна, Т.Ю. Вахрушева. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 140 с.
  6. Кіліченко О.І. Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід / Автор-упорядник О.І. Кіліченко. – Івано-Франківськ, 2012. – 206 с.
  7. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. Львів, 2007.
  8. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А. Зязюна. К., 2004.
  9. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упорядник І.А. Зязюн та інші. К., 2006.
  10. Синиця І.О. Педагогічний такт і  майстерність учителя. К., 1981

Матеріали