Горук Наталія Михайлівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: nataliya.horuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Порівняльна педагогіка, соціальні та філософські засади освіти, освіта дорослих, неформальна освіта, освітнє лідерство, освіта жінок, самодирективне, неперервне навчання та інше.

Наукові стажування:

ВНЗ «Український католицький університет», (м. Львів) кафедра загальної та соціальної педагогіки; Довідка №101/1–14 від 12.05.2014;

Інститут педагогіки Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща); 17-23.04.2016 р. (Довідка № СWM.5832.2016 вид. 23/04/2016 р.);

Інститут педагогіки Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща); 4.06.-11.06.2019, Довідка № BWM.6302.2019, видана 11.06.2019

Курси

Вибрані публікації

 1. Horuk N. Improving Vocational Education Teacher Training at Lviv University within the Framework of the Erasmus+ Project ITE-VET / D. Hertsyuk, N. Horuk, T. Ravchyna // Improving teacher education for applied learning in the field of VET . Thomas Deißinger, Vera Braun (ed.) – Münster, New York: Waxmann Verlag GmbH, 2018. – P.181-203
 2. Горук Н. Особливості підготовки магістрів освіти дорослих в університетах США / Н. Горук // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип.32. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 317-325.  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/9500
 3. Горук Н. Концептуальні моделі самодирективного навчання дорослих: теорія і практика / Наталія Горук // Rocznik Polsko – Ukrainski. – Częstochowa – Lwow: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego AJD, 2015. – T. XVII. – S. 420–430. http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo/rocznik_17.pdf
 4. Горук Н. Коучинг як ефективна технологія формування самоосвітньої компетентності студентів / Наталія Горук // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Вип. 11. Ч. 1. − С.99-104.   file:///C:/Users/User/Downloads/ppsv_2015_11(1)__17.pdf
 5. Горук Н. Ключові ідеї емпіричного навчання дорослих Пітера Джарвіса / Наталія Горук // Порівняльно-педагогічні студії. – 2015. – №2 (24). – С.51-56.    http://pps.udpu.org.ua/article/viewFile/51767/47536
 6. Horuk N. Adult education issues in Ukrainian educational heritage: European dimension / Nataliya Horuk  // European ideas in the pedagogical thought: from national to supranational points of view. Some totalitarian aspects : ed-rs Ryszard Kucha, Henryk Cudak. – Lodz : Wydawnictwo Spolecznej Akademii Nauk, 2013. – № 43. – Р. 227–246.
 7. Горук Н.  Історичні аспекти розвитку неформальної освіти дорослих у СШA/ Наталія Горук // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 26. ч. 1. – С. 201-207.  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/4958/4979
 8. Горук Н. Освітні потреби жінок у контексті сучасних трансформаційних процесів (на прикладі неформальної освіти жінок у США) / Н. Горук // Mysl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. – Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. – Tom 1. – C. 194–202.
 9.  Горук Н. Врахування гендерних відмінностей в освітньому процесі / Наталія Горук // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 317-322.  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/5089/5115

Наукова біографія

Кандидат педагогічних наук (2011), доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки (2015).

Закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність – англійська філологія (2000). Ступінь магістра освіти отримала у Ратґерсі, державному університеті штату Нью Джерсі, США (2004) за напрямом “Соціальні та філософські засади освіти”.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Проблеми неформальної освіти жінок у США» (за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки), наук. керівник д-р пед. наук Т. С. Кошманова.

З 2004 року працювала на посаді асистента кафедри педагогіки, а з 2014 р. – на посаді доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка. До початку викладацької діяльності працювала вчителем англійської мови у Львівській ЗОСШ №22 та у гімназії «Престиж».

У 2014, 2016 та 2019 роках перебувала на стажуванні в Інституті педагогіки Вроцлавського університету (Польща).

Випускниця американської програми міжнародних освітніх обмінів імені Едмунда Маскі, програми жіночих навчальних обмінів “Канада молоді світу” (Canada World Youth), співзасновниця та членка правління Української асоціації дослідників освіти.

Учасниця грантових проектів «Реформування та підвищення якості вищої освіти в Україні» (2016-2017), «Вдосконалення освіти вчителів для прикладного навчання в галузі професійної освіти» Erasmus+ (2016-2018). «Європейська якість освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні» Erasmus+, Жан Моне (2017-2020).

Викладає курси: Педагогіка, Методи науково-педагогічних досліджень, Конфлікти в педагогічній діяльності, Іноземна мова професійного спрямування, Актуальні проблеми освіти дорослих, Педагогічна майстерність.

Список наукових праць налічує понад 50 публікацій.

Проекти

 • Участь у написанні та виконанні колективного грантового проекту «Реформування та підвищення якості вищої освіти в Україні» (менеджер проекту, спільно із ініціативною групою членів Української асоціації дослідників освіти) за фінансової підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні (чинний до 1.04.2017).
 • Участь у написанні та виконанні колективного грантового проекту в рамках Програми Еразмус+ (№ 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP) «Вдосконалення освіти вчителів для прикладного навчання в галузі професійної освіти» («Improving Teacher Education for Applied Learning in the Field of Vocational Education»), ініційованого Університетом Констанци, Німеччина (чинний до 14.10.2018).
 • Член робочої групи проекту «Європейська якість освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні» (European Quality of Educational Research for Empowering Educators in Ukraine, Erasmus+, Жан Моне, 2017-2020.

Розклад