Майстерність педагогічної діяльності (014 Середня освіта. Інформатика)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Біляковська О. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132професор Біляковська О. О.

Опис курсу

Викладання дисципліни «Майстерність педагогічної діяльності» спрямоване на професійну підготовку компетентного вчителя, готового до педагогічної діяльності в умовах цифрового суспільства. Пропонований зміст курсу орієнтований на оволодіння студентами відповідними знаннями, уміннями і навичками організації професійно-педагогічної діяльності як взаємодії суб’єктів освітнього процесу; формування у магістрантів умінь педагогічної техніки, аналізу педагогічних ситуацій та прийняття доцільних управлінських рішень.

 

Рекомендована література

  • Васянович Г. П. Педагогічна етика: навч.-метод. посіб. Львів, 2005.
  • Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посіб. Київ, 2006.
  • Волкова Н. П. Педагогіка: посіб. Київ, 2002.
  • Гриньова В. М. Педагогічна культура майбутнього вчителя: навч. посіб. Харків, 1996.
  • Педагогічна майстерність: підручник / за ред. І.А. Зязюна. Київ, 2004.
  • Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: навч. посіб. Київ, 2004.
  • Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ, 2003.
  • Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: підручник. Київ, 2006.
  • Якса Н. В. Міжкультурна взаємодія суб’єктів освітнього процесу: навч. посіб. Житомир, 2007.

Матеріали

Навчально-методичні матеріали

Силабус:

Завантажити силабус