ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1доцент, доцент Андрейко Б. В.

Опис курсу

Дисципліна покликана вивчати передумови виникнення та розвитку соціально-психологічної адаптації осіб інтелектуальною недостатністю; Методологію та методи дослідження в соціально-психологічній адаптації; Історію вивчення соціальної адаптації; Дослідження соціального ефекту соціальності та його виявлення в соціальній адаптації.

Мета дисципліни – ознайомити студентів з психологічними засадами соціальної адаптації осіб з з інтелектуальною недостатністю, понятійним апаратом соціально-психологічної адаптації, її основними механізмами та особливостями, зв’язком із соціальним середовищем та визначенням ролі практика  у сфері соціальної допомоги  особам із інтелектуальною недостатністю.

 Завдання:

  • вивчити понятійний апарат соціально-психологічної адаптації, її основні елементи;
  • з’ясувати соціально-історичні особливості розвитку сучасної системи соціальної адаптації;
  • проаналізувата механізми соціальної адаптації осіб з інтелектуальною недостатністю;
  • вивчити засоби соціальної адаптації осіб з інтелектуальною недостатністю у різноманітних програмах у сучасних соціальних закладах.
  • розкрити специфіку психолого-педагогічної допомоги особистостям, які мають труднощі в процесі адаптації до нових соціально-психологічних умов та визначення ролі психолога-практика в сфері психологічної особам з інтелектуальною недостатністю.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус