Основи ортопедагогіки

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
542доцент Шевченко В. М.ФПЛ-31, ФПЛ-32, ФПЛ-33,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5112ФПЛ-31доцент Шевченко В. М.
ФПЛ-32доцент Шевченко В. М.
ФПЛ-33
ФПЛ-21здоцент Шевченко В. М.
ФПЛ-31здоцент Шевченко В. М.

Опис курсу

Вивчення дисципліни «Основи ортопедагогіки» передбачає розв’язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: історичні аспекти виникнення фізичної реабілітації, завдання, принципи, засоби фізичної реабілітації, засоби та форми ЛФК, методичні принципи застосування фізичних вправ.

Мета дисципліни – формування професійної компетентності майбутніх фахівців з ортопедагогіки.

Завдання дисципліни:

  1. Сформувати цілісне уявлення про фізичну реабілітацію.
  2. Вивчити механізми лікувальної дії фізичних вправ.
  3. Надати знання про засоби фізичної реабілітації.
  4. Надати знання про комплексне та раціональне використанню засобів, форм і методів лікувальної фізичної культури.
  5. Навчити проводити лікарсько-педагогічні спостереження (ЛПС) за особами з інвалідністю, що займаються фізичними вправами.

Рекомендована література

Основна:

  1. Белікова Н. О. Основи фізичної реабілітації в схемах і таблицях: [навч.-метод. посіб.] / Н. О. Белікова, Л. П. Сущено. – К.: Козарі, – 74 с.
  2. Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації: навч. посіб. / А. С. Вовканич. – Львів: ЛДУФК, – 184 с.
  3. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, – 486 с.
  1. Порада А. М. Медико-соціальна реабілітація і медичний контроль: підручник / А. М. Порада, О. В. Порада. – К.: Медицина, – 295 с.

Додаткова:

Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія / Ю.М. Рашкевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус