Педагогічні технології в початковій школі (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Опис курсу

     Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес формування  готовності майбутнього педагога до впровадження  педагогічних технологій у  систему початкової школи на основі глибокого розуміння та готовності до професійного саморозвитку та самовдосконалення.

     Метою викладання навчальної дисципліни є: підготовка майбутніх вчителів початкових класів до інноваційної педагогічної діяльності, глибокого розуміння та інтенсивного впровадження педагогічних технологій у навчально-виховний процес початкової школи.

     Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Педагогічні технології у початковій школі» є:

  • ознайомлення майбутніх вчителів початкової ланки освіти з широким спектром педагогічних технологій;
  • формування вмінь щодо впровадження педагогічних технологій у начально-виховний процес початкової школи;
  • формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної педагогічної діяльності на основі глибокого розуміння сучасних педагогічних технологій;
  • ознайомлення з основами використання сучасних інформаційних технологій в освіті та інших галузях діяльності людини;
  • формування вмінь та навичок організації навчально-виховного процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (планування та складання конспектів, проведення уроків, розробка презентацій, використання широкого спектру програмного забезпечення у навчально-виховному процесі початкової школи).

 

       

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Семінарське заняття 1

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція 4

Лекція 5

Лекція 8

Методичні рекомендації до складання іспиту

 

Практичне заняття 1

Практичне заняття 2

Практичне заняття 3

Практичне заняття 4

Практичне заняття 5-6

Практичне заняття 7-8

Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму